Foto: Martin Ahven
Arvamustoimetus 10. aprill 2018 12:47
Õhtuleht: kas viimasel ajal sagenenud teadete valguses, mis puudutavad noortekampade jõhkraid väär- ja kuritegusid, on põhjendatud süüvõime ea langetamine? Milliseid muid võimalusi näete alaealiste korralekutsumiseks ja kaaskodanike turvatunde taastamiseks?

Hanno Pevkur, Reformierakonna esimees: Kriminaalvastutusea langetamine ei ole lahendus. Noortega tuleb tegeleda sõltumata sellest, milline on kriminaalvastutusiga. Alaealiste mõjutamine ei ole vaid inimeste kinnipanek. Kaugel sellest. Alaealiste mõjutamine tähendab korras lastetuba, head haridus- ja sotsiaalsüsteemi, aga eelkõige märkamist. Hetk, kui noored on jõudnud rikkumiste teele, on järelikult kusagil juba märkamisega hiljaks jäädud. Aga ka siis on vaja noortega tegeleda, mitte neid sulgeda betoonmüüride vahele.