Repliik

Riina Solman | Süüvõime ea langetamist ei kaaluta (2)

Arvamustoimetus, 10. aprill 2018 12:47
Foto: Teet Malsroos
Õhtuleht: kas viimasel ajal sagenenud teadete valguses, mis puudutavad noortekampade jõhkraid väär- ja kuritegusid, on põhjendatud süüvõime ea langetamine? Milliseid muid võimalusi näete alaealiste korralekutsumiseks ja kaaskodanike turvatunde taastamiseks?

Riina Solman, IRLi kommunikatsioonijuht: Kui lapse teod on ohtlikud teistele ja iseendale, siis täna saab lastekaitse spetsialist taotleda kohtult lapse kinnisesse lasteasutusse paigutamist. Ühte lahendust, mis kõikidele alla 14aastastele sobiks, ei olegi olemas.  

Samal teemal

Seega hetkel süüvõime ea langetamist ei kaaluta. Kõige turvalisem on ühiskonnale on, kui selliste laste osas leitakse üles rikkumiskäitumise algpõhjus ja sellega tegeletakse. Kui lapse rikkumiskäitumise põhjused peituvad koduses keskkonnas, vähestes sotsiaalsetes oskustes või tervisemuredes, siis tuleb kindlasti ka nendega tegeleda ning vajadusel pakkuda lapsele ja tema perele tuge ja nõu, mis ei tohiks sõltuda lapse east. Alla 14aastaste puhul on küsimus ka lastekaitsesüsteemi ja tema koostöövõrgustiku tugevuses, erinevate teenuste kättesaadavuses kohalikul tasandil, spetsialistide piisavuses ja oskustes, et muret põhjustavate lastega põhjalikult tegeletaks.

Kõige mõistlikum on igale juhtumile individuaalsete lahenduste otsimine. Täna toimub koostöö selleks kutsutud asutuste vahel tihedalt, lastekaitse- ja politseitöötajad võtavad elanike muresid tõsiselt ja otsivad lahendusi.

Samal teemal

10.04.2018
Jaanus Karilaid | Noorte vangi panemine oleks probleemi edasilükkamine
10.04.2018
Jaak Madison | Üleüldine karistamatuse tunne on probleem
10.04.2018
Hanno Pevkur | Alaealisi ei peaks betoonmüüride vahele sulgema
10.04.2018
Liisa Oviir | Alaealiste õigusrikkumised on juba vähenenud