Jaak AabFoto: HEIKO KRUUSI
Ohtuleht.ee 5. aprill 2018 19:57
Tartu linn ja Tartumaa omavalitsuste liit pöördusid valitsuse poole ettepanekuga lõpetada puidurafineerimistehase riigi eriplaneering. Riigihalduse minister Jaak Aab andis valitsuskabineti arutelul ülevaate omavalitsuste pöördumistest ja riigi eriplaneeringu protsessist ning valitsus leidis, et sellega tuleb jätkata.

„Olen korduvalt öelnud, et riigi eriplaneering ei tähenda tehase ehitamist. Ma ei võta seisukohta, kas tehas peab tulema või mitte, aga ma pooldan seda, et valitsus saaks lõppotsuse teha uuringutulemuste põhjal ja need ootavad meid alles ees,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Ei saa teha ühe käega regionaalpoliitikat ja teise käega emotsioonide ajel seda takistada. Kui ettevõtjatel on plaan investeerida Eesti majandusse ning luua uusi töökohti väljaspool Tallinna, siis me peame seda võimalusel lubama. Rõhutan sõna „võimalusel“, sest tehast ei saa rajada looduse arvelt ning lõplik otsus selgub siis, kui plussid ja miinused on kokku liidetud – pidades silmas ka omavalitsuste seisukohti. Seega kõik on veel lahtine.“

Riigihalduse minister ei nõustu omavalitsuste väidetega, et eriplaneeringu koostamine pole algatatud õiguspäraselt ning riikliku huvi määratlemisel on tehtud vead. Puidurafineerimistehase puhul algatati riigi eriplaneering, sest selle toimimise ja asukoha vastu on suur avalik huvi ning sel võib olla suur keskkonnamõju piirkonnale ja kogu Eesti metsaressursile. Seejuures tuleb tervikpilti vaadata ka metsa väärindamise seisukohast.

Rahandusministeeriumi, keskkonnaministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi seisukohtadele tuginedes algatas valitsus mullu Tartu- ja Viljandimaal riigi eriplaneeringu. Selle käigus toimub keskkonnamõju strateegiline hindamine võimaliku puidurafineerimistehase püstitamiseks ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks.

Eriplaneeringu protsess koosneb asukohtade võrdlusest ja sobivas asukohas detailse planeeringulahenduse koostamisest. Paralleelselt viiakse läbi asjakohased uuringud ja hinnatakse planeeringu elluviimisega kaasnevaid sotsiaalseid, majanduslikke, kultuurilisi ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid. Planeeringumenetlus on avalik ning sellesse kaasatakse omavalitsused, huvigrupid ja kohalikud elanikud. Kõik huvitatud osapooled saavad teha ettepanekuid, milliseid lisauuringuid peaks veel läbi viima. Kui uuringute tulemusel selgub, et tehase rajamine pole võimalik, siis ei ole põhjust jätkata ka planeeringu koostamisega.

Samal teemal

Kommentaarid  (67)

Ema Jõgi 7. aprill 2018 08:42
Omavalitsused Tartumaal peaks kiiresti pead tööle panema, et kaasata inimesi selle kuriteo vastases võitluses. Väga paljud inimesed paneksid oma õla alla. Isegi petitsioon käis nii vaikselt ära, et meie pere ja kindlasti paljud teised ei jõudnud oma allkirja anda.
Ei 6. aprill 2018 21:04
Mis õigusega raisatakse rahva raha ikka mingi planeeringu peale, kui Tartu elanikud on ühel nõul, et seda tehast ei tule!Kuidas on võimalik, et rahva otsusest astutakse lihtsalt üle?
tõenäoliselt ei mõista mõni ärikas 7. aprill 2018 11:10
sellist keelt.
Eks siis kui ehitama hakatakse leidub keegi,kes asja puust ja punaseks teeb?
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS