Reidi tee puudelangetamine Foto: Tiina Kõrtsini
Delfi 2. aprill 2018 17:59
Tallinna loomaaed sai rajatava Reidi tee ehitusalalt maha võetud puude seast loomade tarbeks mitu turnimispuud.

"Reidi tee ehitusalalt maha võetud puudest valis Tallinna Loomaaed suuremad puutüved loomadele turnimispuudeks ning raiejäägid on töövõtja poolt purustatud hakkepuiduks," ütles Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik Delfile.

1,7-kilomeetrine Reidi tee rajatakse Kesklinna liikluskoormuse vähendamiseks ja liikluse rahustamiseks. See hakkab kulgema Jõe ja Ahtri tänava ristmikult läbi sadamaala ning mööda rannaäärt Russalka ristmikuni.

Tee rajamiseks tuleb pikendada olemasolevat kaldakindlustust ning rajada tehnovõrgud, sealhulgas sademevee kollektor ja pumpla, tänavavalgustus, vee- ja reoveekanalisatsioon, elektri- ja sidetrassid.

Refereeritud artikli täistekst Delfis.