Eesti uudised

Firma sai Mustamäel jäätmete vedamata jätmise eest kopsaka trahvi (2)

Toimetas Denes Kattago, 23. märts 2018 11:48
Prügivedu Hiiul Foto: Teet Malsroos
Tallinna jäätmekeskus tegi Eesti Keskkonnateenuste ASile Mustamäel jäätmete vedamata jätmise eest 4000eurose leppetrahvi. Kogunenud jäätmete vedamata jätmine on pahandanud kohalikke elanikke. Sellest hoolimata on linn edasi sõlminud uusi prügilepinguid.

„AS Eesti Keskkonnateenused alustasid prügivedu 1. veebruarist Mustamäe 3. ja 4. jäätmeveopiirkonnas, kuid sellest ajast saadik on Tallinna linna asutustesse saadetud rohkelt kaebusi vedamata prügi pärast,“ ütles Tallinna jäätmekeskuse juhataja asendaja Kristjan Mark. „Linnal on kohustus nõuda vedajalt lepingu täitmist.“

Samal teemal

Trahviotsuses märgitakse, et töövõtja Eesti Keskkonnateenused AS ei ole alates 1. veebruarist kuni tänaseni suutnud nõuetekohaselt ja õigeaegselt jäätmemahuteid tühjendada.

„Näiteks 19. märtsil 2018 jättis töövõtja tühjendamata 132 segaolmejäätmete mahutit ja 20. märtsil 2018 jäeti tühjendamata 80 segaolmejäätmete mahutit. Samuti jäi 19. märtsil 2018 tühjendamata 29 paberi ja kartongi mahutit,“ sätestab otsus.  

Töövõtulepingute punkti 9.1 kohaselt on tellijal õigus nõuda leppetrahvi, kui töövõtja rikub lepingust tulenevat kohustust. Eesti Keskkonnateenused AS ei ole teenuse osutamisega selle alustamise ajast alates suutnud tagada töövõtulepingute nõuetekohast täitmist.

„Meil on teada, et Keskkonnateenuste ASil on olnud prügiveoauto juhtide leidmisega probleeme, kuid selle lahendamine on ettevõtte juhtimise küsimus, sest ettevõtteid, kes vedamisega edukalt hakkama saavad, on mitmeid,“ sõnas Kristjan Mark. „Samuti ei ole meie jaoks veenev, kui prügifirma osutab ebasobivale veograafikule, sest see graafik on välja töötatud nendega koostöös.“

Ainuüksi perioodil 19.-20. märtsil on Eesti Keskkonnateenuste AS jätnud tühjendamata 241 veograafikusse märgitud mahutit. Seega võiks tellija 241 mahuti ilma põhjuseta tühjendamata jätmise eest määrata töövõtjale leppetrahvi summas 12 050 eurot (241 x 50 eurot).

Võttes arvesse rikkumise olulisust ja leppetrahviga taotletavat eesmärki tagada edaspidi jäätmemahutite õigeaegne tühjendamine, peab tellija mõistlikuks vähendada määratava leppetrahvi summat 4000 euroni.

„Igal juhul vabandame Mustamäe elanike ees tõrgete pärast prügiveol ja leiame peatselt toimiva lahenduse kas selle vedaja abil või muul viisil,“ sõnas Mark.