ElktrikappFoto: MATI HIIS
Toimetas Silja Ratt 21. märts 2018 13:22
2017. aastal toimus 41 elektriga seotud õnnetusjuhtumit, milles hukkus üks inimene, tõsisemaid vigastusi sai kolm ja kergemaid vigastusi 39 inimest.

Võrreldes 2016. aastaga on vähenenud nii õnnetuste koguarv (13 õnnetust vähem) kui ka traagiliste tagajärgedega õnnetuste arv (kolm hukkunut ja viis tõsisemalt viga saanut vähem). Positiivsena saab välja tuua väikelastega (kuni kolm eluaastat) toimunud õnnetuste olulise vähenemise – 2016. aastal leidis aset 11 ja 2017. aastal viis sellist õnnetust.

Õnnetused toimusid erinevatel asjaoludel ja põhjustel, kuid läbivaks teguriks on ohutusnõuete eiramine, hooletus ja mittekorras elektriseadmete kasutamine. Õnnetused leidsid aset näiteks elektri- ja remonditööde tegemisel, katkiste juhtmete või pistikupesade tõttu, mittekorras või oludele sobimatute elektriseadmete kasutamise tõttu, välgu löögist.

Enamus elektriõnnetusi (78%) toimus olmeoludes ehk kodus või selle lähiümbruses, 22% juhtudest olid tööõnnetused. Ka tööõnnetusi oli möödunud aastal vähem kui 2016. aastal (2017- üheksa õnnetust  ja 2016 - 12 õnnetust). Tööõnnetuste peamiseks põhjuseks oli elektriohutusnõuete eiramine töö tegemisel.

Piirkonniti toimus õnnetusi kõige enam Põhja-Eestis. Kui varasemalt oli selles piirkonnas toimunud õnnetuste osakaal ca 50% kõikidest õnnetustest, siis paaril viimasel aastal on see olnud juba 70 % ning enamus Põhja-Eesti õnnetustest leiab aset Harjumaal.

Elektriõnnetuste vältimiseks järgi ohutusnõudeid:

• Elektriseadmeid tohib kasutada üksnes kasutusjuhendis ettenähtud viisil ja oludes;
• Nähtava rikkega elektriseadmeid ei tohi kasutada ega jätta laste käeulatusse;
• Maja või korteri elektrisüsteemi on soovitav paigaldada rikkevoolukaitselüliti, mis kaitseb elektrilöögi ja tulekahju eest;
• Kui elektriseadme ohutuse osas tekib kahtlus, tuleb pöörduda elektriala spetsialisti poole, mitte hakata seadet ise parandama;
• Elektritöid võivad teha vastava ettevalmistuse ja pädevusega spetsialistid;
• Lastega tuleb rääkida elektriga seotud ohtudest, sealhulgas elektriliinide ja alajaamadega seotud ohtudest. Samuti tuleb õpetada lapsi elektriseadmeid õigesti kasutama ning rikkega seadmeid ära tundma;
• Tööõnnetuste vältimiseks tuleb kõigil osapooltel kinni pidada kehtestatud ohutusnõuetest ja -reeglitest.