Foto: Martin Ahven
Toimetas Triinu Laan 19. märts 2018 16:46
Riigikogu õiguskomisjon toetas tänasel istungil konsensuslikult Kuno Tammearu kandidatuuri Päästeameti peadirektori ametikohale. Tammearu on juhtinud Päästeametit alates 2013. aastast. Tema senine ametiaeg lõpeb käesoleva aasta 1. aprillil. 

Tammearu andis õiguskomisjonile ülevaate Päästeameti tegemistest ja arenguvisioonidest. Ta tutvustas ameti strateegiat aastani 2025, mille eesmärk on saavutada turvalisuses Põhjamaade tase. Ta tõi välja, et aasta-aastalt on  vähenenud tule- ja veeõnnetustes hukkunute arv, selles on suur roll päästeameti korraldatud kampaaniatel ja päästjate kodukülastustel.

Tammearu soovib jätkata senist tegevust ning veelgi rohkem pöörata tähelepanu ennetustööle. Eesmärk on vähendada tulesurmade arvu 12 hukkununi ning uppumissurmade arvu 20 juhtumini aastas. Mullu hukkus tules 38 ja uppus 42 inimest. Samuti on oluline tagada päästeameti jätkusuutlik areng, uuendada tehnikat ning suurendada päästetöötajatele makstavat töötasu.

Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid ütles, et Tammearu on suure kogemusega tugev juht, kes on sobiv jätkama oma senisel vastutusrikkal ametikohal.

Päästeameti juhi nimetab siseministri ettepanekul viieks aastaks ametisse Vabariigi Valitsus, kuulates ära Riigikogu õiguskomisjoni arvamuse.