Toomas TõnisteFoto: Martin Ahven
Toimetas Denes Kattago 16. märts 2018 12:05
Vabariigi valitsus kiitis oma istungil heaks Toomas Tõniste juhitud rahandusministeeriumi kava luua riigi tugiteenuste keskuses (RTK) ühine toetuste andmise teenus. Siiamaani on neid regionaaltoetusi laiali andnud ettevõtluse arendamise sihtasutus (EAS).

EAS annab regionaalvaldkonna toetusskeemide rakendamise 1. septembrist RTKle üle ja keskendub edaspidi Eesti ettevõtete ekspordile, turismitulu kasvule ning välisinvesteeringute riiki toomisele. Muudatusega väheneb EASi tänavune eelarve 134 miljoni euro ning töötajaskond ca 45 ametikoha võrra. 

EASi juhatuse esimehe Alo Ivaski sõnul keskendub sihtasutus üha jõulisemalt tegevustele, mis on otseselt seotud ettevõtluse arendamisega. „EASi eesmärgid on seotud Eesti ettevõtete ekspordivõimekuse suurendamise, välisinvesteeringute Eestisse toomise ning turismitulu kasvuga. Peamiselt avalikule ja kolmandale sektorile suunatud regionaaltoetuste üleandmine Riigi Tugiteenuste Keskusele aitab paremini keskenduda meie põhivaldkondadele, kuhu suuname nii oma rahalised vahendid kui ka inimressursi. EAS jätkab ettevõtluse ja turismitoetuste pakkumisega, sest need toetavad meie põhitegevusi,“ ütles Ivask. 

Juhatuse liige Sigrid Harjo lisas, et sihtasutus on regionaaltoetusi menetlenud 2003. aastast, mil Eesti regionaalarengu sihtasutus liideti EASiga. „Regionaaltoetuste abil on viimase 15 aasta jooksul kõikjal Eestis valminud või valmimas palju erinevaid külastusobjekte nii kohalikele kui ka turistidele, mitmeid tööstusalasid näiteks Ida-Virumaal, Viljandis ja Pärnus, ehitatud või renoveeritud sadu lasteaedu ja koole, ehitatud sadu kilomeetreid kergliiklusteid, rajatud vee- ja kanalisatsiooni ning elektrivarustus tuhandetele hajaasustusega piirkondades majapidamistele ning kaasa aidatud internetiühenduses lairibavõrgu rajamisele,“ märkis ta.

Septembri alguseks koondatakse RTKsse ühtseks rakendusteenuseks rahandusministeeriumi valitsemisala meetmete rakendamine EASist, rahandusministeeriumi enda rakendusüksuse funktsioonid koos rakendatavate meetmetega ning siseriiklike kui ka piiriüleste meetmete makse- ja korraldusasutuse funktsioonid. Kokkuleppe kohaselt rahandusministeeriumi ja RTKga annab EAS üle nii vastavad eelarvelised vahendid kui ka ametikohad.

„EASi regionaaltoetuste tiimi on aastate jooksul kogunenud väga palju väärtuslikku kompetentsi, mistõttu on oluline, et teenuste ja töötajate üleminek ühest asutustest teise toimuks sujuvalt,“ sõnas Harjo.

EAS annab RTKle üle järgmiste rahandusministeeriumi haldusalas olevate toetuste rakendamise: piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) meede, linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meede, Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meede, kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse meede, elektriühenduste pilootprogramm, regionaalsete kompetentsikeskuste arendamise meede, piirkondlike algatuste toetus tööhõive ja ettevõtlikkuse tugevdamiseks (PATEE), lipuväljakute arendamise programm, hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste programm, kergliiklusteede toetus, hajaasustuse programm, väikesaarte programm. Samuti liiguvad RTK kahe piiriülese programmi - Eesti-Läti ja Eesti-Vene - sekretariaadid ning Kesk-Läänemere programmi infopunkt.

Regionaaltoetuste üleandmisega vähenevad EASi rakendatavad 2014-2020 struktuurivahendite perioodi vahendid kokku 254 miljoni euro võrra, millele lisandub riigieelarveliste eraldiste vähenemine ligikaudu 10 miljonit eurot aastas.