Krimi

Kurikuulus Assar Paulus jäeti rootsi kardinate taha (1)

Toimetas Denes Kattago, 15. märts 2018 10:44
Assar PaulusFoto: Tiina Kõrtsini
Viru maakohus ei olnud nõus 55aastase Assar Pauluse tingimisi enne tähtaega elektroonilise järelevalve all vabastamisega, kuigi seda toetas riigiprokuratuur.

Viru vangla vaidles vabastamisele vastu ning seda muuhulgas põhjusel, et Paulus keeldub vanglas majandustöödel töötamast ja oli selle eest distsiplinaarkorras karistatud.

Samal teemal

Kohus leidis, et kuna tööle määramine ja distsiplinaarkaristused olid halduskohtus edasi kaevatud ja praeguseks lõpplahendit neis kaebustes veel ei ole, siis ei tohi neid distsiplinaarkaristusi ka arvesse võtta.

Kohus tuvastas rida positiivseid asjaolusid Assar Pauluse käitumises vangistuse kandmise ajal, kuid leidis, et tema vangistusest tingimisi ennetähtaegne vabastamine elektroonilise valvega ei ole siiski põhjendatud. Ennetähtaegse vabastamise võimalus on tagatud kõigile, olenemata karistuse raskusest. Kuid kuriteod, mille eest Paulus praegu karistust kannab, on niivõrd rasked, et (vähemalt praegu) ei saa teda karistuse kandmisest tingimisi ennetähtaega vabastada.

Narkokuriteod ja nendele ükskõik millises vormis kaasaaitamine nagu ka organiseeritud kuritegevus ei tohi olla mingil määral tolereeritavad ning antud juhul, kui ta oli niivõrd võimeka, organiseeritud ja kuritegelikult aktiivse kuritegeliku ühenduse juhiks, kes on rahastanud ka teise kuritegeliku ühenduse liikmete poolt suures koguses narkootiliste ainete ebaseaduslikku käitlemist, ei ole tema ennetähtaegne karistusest vabastamine (vähemalt praegu, kui ära kantud on vaid pool mõistetud karistusest) õigustatud. 

Samal teemal

04.06.2018
Vanglate asekantsler Priit Kama selgitab Assar Pauluse 250 päeva kartseris: „Kõik süüdimõistetud on kohustatud töötama!“
27.05.2018
Allilmaliidri võitlus trellide taga: Viru vangla püüab murda Assar Pauluse autoriteeti
25.00.2018
Prokuratuur toetab Pauluse ennetähtaegset vabastamist, kuid otsuse teeb kohus
28.11.2017
Riigiprokuratuur toetab Assar Pauluse vanglast vabastamist