Eesti uudised

Lastele elatise maksmise uus süsteem ei kustuta vanu võlgu: 40 miljoni eurone võlamülgas jääb alles

Justiitsminister Reinsalu: kelleltki ei tohi nõuda elatiseks rohkem, kui ta suudab maksta (250)

Kristiina Tilk, 12. märts 2018 22:35
VÕIMETEKOHASELT: Justiitsminister Urmas Reinsalu on seisukohal, et mitte kelleltki ei saa nõuda elatiseks enamat, kui ta on suuteline maksma. Just sel põhjusel plaanitakse praegu kehtivat miinimumi vähendada.Foto: Robin Roots
Veebruaris jõudis avalikkuse ette sõnum, et justiitsministeerium plaanib muuta perekonnaseadust ning praegu kehtiv 250eurone elatismiinimum arvestatakse ringi. Õhku jäi aga küsimus, kuidas täpsemalt uus süsteem välja nägema hakkab. Sellest justiitsminister Urmas Reinsaluga kõnelemegi.

„12. veebruar, 19. veebruar, 21. veebruar, 2. märts...” lehitseb justiitsminister Urmas Reinsalu enne intervjuu algust oma peos olevaid pabereid.

„Ja 7. märts,“ lisan, kui hammustan lahti, et tegu on kuupäevadega, kui ilmusid minu kirja pandud artiklid, mis puudutavad elatist.

Planeeritud kohtumisaeg on pool tundi.

„Teil on üks, kaks, kolm, neli... terve A4 küsimusi!“ loeb minister minu peos olevalt paberilt.

Märgin, et sel teemal on minuga ühendust võtnud sajad inimesed, kes samuti konkreetsetele küsimustele vastuseid soovivad. Seepeale ütleb minister: „Sel juhul kulub aega, palju kulub.“

Liialt kõrgest elatise miinimummäärast on pikalt räägitud. Mis viis muudatuste kavandamiseni?

Arvestades meie inimeste sissetulekuid, on probleem ühiskonnas terav. Tõukekohaks sai kohtunike saadetud ettepanek elatist vähendada. Ka teie enda lehes on ju piirjuhtumid ja kui neid objektiivselt hinnata, ei tundu praegune süsteem õiglane. On tõsi, et praegu seadusega sätestatud miinimum ei täida tõepoolest praktikas enam oma eesmärki, vaid tekitab pigem hulga probleeme.

Mis siis uues süsteemis teisiti olema saab?

Eesmärk on muuta süsteem õiglasemaks ja anda kohtutele spikker, mille põhimõte on arvestada maksma kohustatud inimeste tegelikku sissetulekut, lapse vanust ja ülalpeetavate hulka. Lähtemiinimumiks on sada eurot. Kui elatise maksja sissetulek ületab 3000 eurot, siis nendega tegeldakse edaspidi üksikjuhtumi kaupa.

Õigusteadlane Jüri Uluots on öelnud: „On üks õiguse põhimõte, ilma milleta pole õigust ennast. See põhimõte kõlab: igaühele oma.“ Tahan sellega öelda, et elatise suurust tuleb arvestada tegelike võimaluste järgi. Mida inimene teha saab, kui tal ei ole maksmiseks piisavalt vahendeid. Tulevikku vaadeldes ütlen, et ka praegu on ju võimalik olukorras, kus kohustus käib üle jõu, taotleda selle vähendamist.

Teoorias küll. Kui aga arvestada, et elatisvõla kogusumma ulatub 40 miljoni euroni ja võlglasi on 10 000, siis kuidas seda praktikas teha?

Laias laastus on võlgadel kolm põhjust. Teatud juhtudel on tõesti tegu üle jõu käiva kohustusega. Teine grupp on neid, kes põhimõtteliselt ei maksa. Olgu põhjuseks siis sel moel oma endise elukaaslase suhtes antipaatia väljaelamine või midagi muud. Kolmandal juhul peidetakse pea lihtsalt liiva alla ega juleta abi otsida. Keegi teine aga täiskasvanud inimese eest probleemi ei lahenda, võtku elu enda kätte ja küsigu abi!

Hea küll. Aga edasistest plaanidest – on mingi mudel juba ka välja töötatud?

Jah, ja valitsuskabinet on selle samuti heaks kiitnud. See on nii-öelda elatiskalkulaator ja ma ei hakka salgamagi, et see on kokku pandud Saksamaa mudeli põhjal. Eeldatav elatise tase on paigas, kuid tahame seda enne kinnitamist arutada nii õigusekspertide kui ka vastavate organisatsioonidega.

Näiteks?

On naiste huviõiguste eest seisjad, üksivanemate MTÜd. Ma rõhutan, see kalkulaator on praegu veel vaid ettepanek, millega tahaksime heausksete ja last toetada soovivate vanemate olukorda kergemaks muuta.

Kas selleks, et uus seadus lubaks nullist alustada, lähevad vanad võlad külmutamisele? Pean silmas just neid, mis on tekkinud vähese sissetuleku tõttu, mitte pole tekitatud teadlikult ja tahtlikult kohustusest kõrvale hoides.

Ei, mingit maksuamnestiat ega võlgade korstnasse kirjutamist pole plaanis. Riigi suva järgi seda teha ei saagi. Võlg on tekkinud ikkagi õigustatud isiku ehk lapse ees.

Ehk et järje peale saamiseks tuleb ikkagi kohtusse pöörduda?

Selline ongi õigustee. Kohtunikud on sõltumatud ja kohtutel on avar ruum teha õiglane otsus.

Ruttame ajas ette. Kui seadusemuudatus läbi läheb, siis kas see arvestab automaatselt praegused kohtu kaudu välja mõisetud elatised uue miinimumi järgi ümber?

See on hea küsimus. Analüüsime, kuidas üleminek toimuma peaks, kuid võttes arvesse, et õiguslikult pole võimalik tühistada ega ümber vaadata juba varem kohtus langetatud otsuseid, see automaatne olema ei saa.

Et ikkagi jõuame jälle otsaga kohtusse välja? See tähendab ju kohtunikele meeletut lisatööd?

Kohtute koormus ei ole teema keskmeks. Mõte on ikkagi õiglase lahendi saavutamises. Praegu näeme, et ühe joonlaua järgi kogu ühiskonda võrdsustada pole õige. Inimeste sissetulekud ja majanduslik tase on väga erinevad, selles pole kahtlustki. Kõige mõistlikum lahendus on aga jõuda omavahel kokkuleppele, et asi nii kaugele ei jõuakski, et elatist tuleb hakata kohtu kaudu välja mõistma.

Ometi kohtu kaudu välja mõistetavate elatiste hulk aina kasvab?

Tõepoolest, praegust olukorda vaadates ei ole rõõmustamiseks põhjust. Siin on meil veel arenguruumi. Loogika on aga selles, et täiskasvanud inimesed, kelle vastutada on üks väike inimene, peavad suutma omavahel kokku leppida.

Kui suhted on ikka lootusetult sassis, siis kuidas neid kokkuleppeid last traumeerimata saavutada?

Me töötame selle teemaga, kuidas rakendada rohkem toetavaid meetmeid. Näiteks on olemas perelepitus. Ideaalne mudel on, et pered ei purunekski ning suudaksid lepituse abil ka kõige konfliktsemas olukorras uuesti ühise keele leida.

Hea küll, tagasi seaduse juurde, mille järgi peaksid kõik olema võrdsed. Elatise maksjate jaoks muutub nii mõndagi. Mis muutub elatise saajate jaoks? Kas tuleb paljunõutud kontroll raha kasutamise üle?

Kõiki kulutusi viilutada, et tegelikult lapsele kuluvat summat hindama hakata, on keeruline. Seda enam, et uue mudeli järgi peaks kahtlusi, kuhu raha läheb, vähemaks jääma. Üldreegel on aga siiski, et inimesed on normaalsed...

... defineerige, mida tähendab normaalne?

Normaalsete inimeste puhul eeldad, et nad saavad oma eluga ise hakkama ja neile ei pea peale passima, kas nad annavad lapsele vett ja täisväärtuslikku toitu või vahetavad tal hommikul mähet ja kulutavad raha just sinna, kuhu see minema peaks. Eeldus on, et seda ikkagi tehakse. Neid, kes seda ei tee, on marginaalne vähemus.

Kas teil on ka mingi visioon, kas või kui palju aitaks seadusemuudatus vähendada praegusi võlgasid? Kas saame millalgi öelda, et 40 miljonist on jäänud järele 20?

Kui suures ulatuses aitaks uus mudel võlgu vähendada, on raske prognoosida. Küll aga usume, et see aitab ära hoida nende teket ja aitab lahku läinud vanematel vältida kohtusse pöördumist ning suurendab vabatahtlikult maksjate hulka.

Mis saab neist, keda isegi seaduse ümbervaatamine maksma ei pane?

Nende puhul kaalume veelgi jõulisemaid meetmeid ja siinkohal mingit allahindlust ei tule. Tahaksin neile öelda, et ärgu tehku oma elust mustandit, ja mõelgu sellele, et kui nad ise on juba vanad mehed või naised, siis millise pilguga vaatavad neid nende lapsed ja lapselapsed? Inimene võiks siiski säilitada väärikuse iseenda ja kaasinimeste suhtes.

Väga hea tähelepanek! Kuid mis te arvate, kas kõnealune muudatus muudab ka maksjate meele rõõmsamaks?

Nagu te ise kirjutanud olete, on inimeste vaated vastandlikud. On selge, et ühest lahendust, mis kõigile sobiks, olemas ei ole.

Tõsi. Kui kõik hästi läheb, siis millal saab öelda, et nüüd on see tehtud muudatus on jõustunud?