Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni väljasõiduistungil Ida-Virumaal.Foto: Andres Herkel
Toimetas Denes Kattago 10. märts 2018 20:19
Andres Herkel käis koos Mart Nutiga riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni väljasõiduistungil Ida-Virumaal, täpsemalt Jõhvis, Kohtla-Järvel ja Narvas. Istung keskendus peamiselt kolmele küsimusteringile: korruptsiooniennetus, vajalikud seadusemuudatused ning opositsiooni õigused volikogus. Kahtlemata ei saanud üle ega ümber suurt vastukaja tekitanud korruptsioonilugudest, mis on nende kohtadega seotud. 

Õhtuleht avaldab Andres Herkeli ülevaate täies mahus

Esiteks tundsime huvi korruptsioonivastase seaduse täitmise vastu: kuidas vältida huvide konflikti, tagada ametnike ja volikoguliikmete teadlikkus seaduse nõuetest ning sisekontrollisüsteemi ja volikogu revisjonikomisjoni töö kvaliteet. Eriti Jõhvis kerkis esile see, et toimingupiirang pole alati hoomatav. Kui heauskne inimene suure meediatähelepanu all vahele jääb, tekib paljudel poliitikutel ja ametnikel küsimus, kas avalikus ametis olek ei ole a priori liiga suur risk, mida elus võtta.

Teiseks oli võimalus arutada riigikogu menetluses olevat korruptsiooni ohjeldamise eelnõu. Selle järgi ei või korruptsioonis süüdi mõistetud inimene kehtiva karistuse ajal olla mis tahes vormis töises suhtes kohaliku omavalitsusega. Samuti tagatakse korruptsioonikuriteoga tekitatud varalise kahju sissenõudmine. Veel üks suur probleem on see, kui volikogu liige töötab vastutaval ametikohal omavalitsuse hallatavas asutuses või kuulub omavalitsuse osalusega ühingu juhatusse või nõukokku, mille üle ta peab teostama järelevalvet. Praegu on välja pakutud lahendus, et sellisel juhul ei tohiks rahvasaadik olla volikogu esimees või aseesimees ega kuuluda revisjonikomisjoni.

Olgu lisatud, et Kohtla-Järve endise linnapea Jevgeni Solovjovi juhtimisel tekitatud miljonikahju on just see, mis ajendas ka õiguskantslerit tõstatama prokuröri poolt kahjunõude esitamise vajaduse ja võimaluse juhul, kui omavalitsus ise nõuet ei esita. Solovjovi ja endise aselinnapea Jüri Kollo korruptsiooniskeemis kuldas linn suunatud hangete ja tänavaaukude remontimise aktides esitatud valeandmete abil üle Nikolai Ossipenkole kuuluva firma. Ljudmilla Jantšenko, kes siis oli rahanduse eest vastutav abilinnapea, lubab nüüd, pärast pikka venitamist, Solovjovile kahjunõude esitada. Meile öeldi, et see tuleb märtsikuu jooksul.

Volikogude liikmete ja linna allasutuste seos on terav nii Narvas kui Kohtla- Järvel. Narva esiopositsionäär Katri Raik kinnitas, et pea kõik Narva volikogu koalitsioonisaadikud saavad munitsipaalettevõtete nõukogu liikmesuse eest tasu, mis muudab nad sõltuvaks. Kohtla-Järve revisjonikomisjoni kolmest liikmest kaks on iseenda kontrollimise seisundis ja peaksid kavandatava seadusemuudatuse korral lahkuma.

Revisjonikomisjonide kaudu jõuame kolmanda kohtumistel käsitletud probleemini – opositsiooni õigused kohalikus volikogus. Üle Eesti on kasutusel hea tava, et volikogu revisjonikomisjoni juhtimine on usaldatud opositsioonile. Ida-Virumaa suurtes omavalitsustes sellist tava ei ole. Kui Jõhvis on opositsioon revisjonikomisjonis esindatud, siis Narvas üldse mitte ja Kohtla-Järvel kaheldakse, kas vastav Reformierakonna esindaja on tegelikult opositsioonis.

Otseselt rikub seaduse nõuet aga see, et Narva volikogu 31-st liikmest kuus ei ole arvatud ühegi volikogu komisjoni koosseisu. Keskerakonna juhitud volikogu lihtsalt ei kinnita opositsiooni esindajaid komisjonidesse. Paistab, et see häirib ka linnasekretäri ja Keskerakonna linnapead. Volikogu esimees Aleksandr Jefimov ja rahvasaadik Ilja Fjodorov seevastu elavad ajastus, mil opositsiooni õigusi ja tema olemasolugi välistati. „Kuidas üldse on opositsiooni õigused seotud korruptsioonivastase tegevusega?“ – oli Jefimovi ainus reaktsioon kogu meie poolteist tundi kestnud kohtumise ajal Narvas. Muuseas, selle küsimuse esitas ta vene keeles.

Narva on palju tähelepanu äratanud ka sellega, et seal on volikokku kandideerinud korruptsiooni eest karistuse saanud inimesed. Üks neist on volikogu liige Fjodor Ovsjannikov. Samuti on ringkonnakohtus kelmuses süüdi jäänud volikogu esimees Jefimov, kel on võimalus veel Riigikohtusse edasi kaevata. Paraku aga on need juhtumid kujundanud arvamust nii Narva kui selle juhtimise kvaliteedi kohta.

Algatused nagu Narva saamine Euroopa kultuuripealinnaks, kaunis promenaad piirijõe kaldal ja ka president Kaljulaidi tähelepanu tulevad arengule kindlasti kasuks. Samas ei saa loota, et inimeste arusaamad üleöö muutuvad. Aga järjepidev töö viib sihile.

Tänan Anneli Otti (Keskerakond), Jaanus Marrandit (SDE) ja Mart Nutti (IRL), kes meie Ida-Virumaa visiidi kaasa tegid. Meil võib Toompeal palju eriarvamusi olla, aga Ida-Virumaa omavalitsustele oli meil mitu ühist sõnumit. Eeskätt see, et opositsioonile poliitilise väljundi andmine mitte ei pärsi valitsemist, vaid lõppkokkuvõttes parandab otsuste kvaliteeti. Aivar Surva Jõhvis, Eduard Odinets Kohtla-Järvel ja Katri Raik Narvas jätsid küll mulje, et tegemist on hästi informeeritud ja oskusliku opositsiooniga, kelle tasalülitamine on lühinägelik.