Reformierakonna juhatus arutas täna erakonna rahaküsimusi ja peasekretäri ametist vabastamist. Foto: Alar Truu
Ohtuleht.ee 9. märts 2018 19:18
Reformierakonna juht Hanno Pevkur saatis täna õhtul pärast juhatuse koosolekut erakonnakaaslastele kirja, milles jagab selgitusi ja teeb ka etteheiteid.

Õhtuleht avaldab kirja täismahus.

Head erakonnakaaslased,

Täna kogunenud erakonna juhatus arutas eile meedias kajastust leidnud erakonna rahaküsimusi, andmekaitsega seonduvat, peasekretäri teemat ning kinnitas Kehtna PKO loomise. Samuti vahetasime mõtteid EstFor tehase teemal. Aga kõigest järgemööda.

Aasta tagasi, kui sain teilt tugeva mandaadi erakonda juhtida, soovisin, et Reformierakond on väärika ning lugupidava poliitika teenäitaja Eestis. Ja seda ka erakonna sees. Mõni aeg tagasi kirjutasin, et aitab sopaga loopimisest ja spinndoktoritest. Kui erakonna siseasju on vaja olnud arutada, on seda tehtud erakonna juhatuses mitte ajaleheveergudel. Kius, kadedus ja kättemaks ei ole elus parimad nõuandjad. Väärikaks ja soliidseks jäämine on aga alati abiks. Ma siiralt loodan, et meie kõigi poolt ühisena 14. aprillil valitav erakonna juhatus saab olema selline juhatus, kes on väärika ja lugupidava poliitika teenäitaja Eestis ja kes seisab selle eest, et erakondade läbipaistvus Eestis suureneks, mitte ei väheneks.

Kahjuks saime aga eile õhtul taaskord kinnituse, et mõnedele erakonnakaaslastele meeldib erakonna siseelu arutada ajaleheveergudel. Nii ilmuski Eesti Ekspressi jõudnud kallutatud infokildudest lugu, mis kahjustab oma otseses vales ja pooltõdedes erakonna mainet ja meie tõsiseltvõetavust. Keegi meist räägib sihilikult ajakirjanikule pooltõdesid. Miks seda tehakse jääb mulle arusaamatuks. Kurb. See, mis sellise ajakirjandusse minemisega tehakse, on erakonna usaldusväärsuse õõnestamine ja seda eelkõige meie valijate silmis. Rääkisime juhatuses asjad lahti. Otse ja ausalt.

Erakonna rahaline seis - ei midagi erakordset. Nii nagu ikka pärast valimisi, on erakonnal kohustusi, mis on võrreldavad varasemate valimiste järgsete kohustustega. 2015 valimiste järgselt olid võlad muuseas oluliselt suuremad, küündides ligi 1,2 miljoni euroni, võrrelduna 2017 KOV valimiste järgse 800 tuhande euroga, millest täna veel katmata ca 360 tuhat. Mis puudutab omakapitali, siis ka sellega on seis võrreldav varasemate valimistejärgsete aastatega. Näiteks 2013 oli omakapital miinuses ca 200 000 ja 2015 ca 400 000. Sealjuures tuleb arvestada, et 2015 valimised olid kevadel ja vaatamata sellele oli aasta lõpuks omakapital 400 000 miinuses. Valimisaastatel on see loomulik.

Andmekaitse küsimus - juhatus sai ülevaate kontrollist, mis viidi erakonnas läbi seoses erakonna liikmete andmebaasiga. Kontrolli viisid läbi aukohtu esimees Andrus Umboja, revisjonikomisjoni liige Maido Ruusmann ja nii erakonna juhatuse kui Tallinna RKO juhatuse liige Maris Lauri. Selgus, et erakonna juhatuse tasemel ei ole andmebaasi kasutamise reegleid kinnitatud. 2009. aastast on küll andmebaasil põhimäärus, mille kinnitamise dokumenti komisjonile aga ei esitatud. Ka mainitud põhimääruse kohaselt pidi peasekretär kinnitama andmebaasi kasutajad või lisati andmebaasi kasutamise õigus erakonnaga töösuhtes oleva inimese töölepingusse. Ehk erakonna palgal olevatel inimestel on õigus ja vastutus reguleeritud. Küll selgus komisjonile, et andmebaasi kasutajaõigusi on omanud või omavad inimesed, kes ei ole erakonna palgal. IT-juhi Mati Leeti sõnul on juurdepääsuõigusi erinevatel aegadel antud erinevatel alustel. Nii olid või on näiteks Kristen Michalil, Yoko Alenderil, Kaupo Nõlvakul Tallinnast või Riigikogu kantselei palgal olevatel Kristjan Heamäel ja Heli Tederil ning Tallinna Linnavolikogu kantselei palgal oleval Sander Andlal ligipääs erakonna liikmete andmetele. Arvestades kogutud infot tuleb komisjoni hinnangul eeldada, et ligipääs oli ja on kõigil neil õigustatud, kellele peakontor on selle taganud. Sellest tulenevalt ei tuvastanud komisjon ka andmete väärkasutamist.

Komisjon tegi juhatusele järgmised soovitused, mida juhatus aktsepteeris:

a) andmebaasi kasutamise korrektseks reguleerimiseks tuleb erakonna juhatusel esimesel võimalusel kinnitada erakonnaliikmete andmetele ligipääsu õigusraamistik, mis oleks kooskõlas 2018 mais jõustuva andmekaitsemäärusega. Komisjoni soovitus on seda teha koostöös Andmekaitse Inspektsiooniga;

b) vajalik on tagada regulaarne kontroll andmebaasi sihipärase kasutamise üle;

c) piirata andmebaasile ligipääs kuni reeglite kinnitamiseni vaid erakonna palgaliste töötajatega;

d) tagada erakonnas kehtivate dokumentide üleandmine töötajate vahetumisel;

e) lisaks pidas juhatus õigeks, et uute reeglite kehtestamisega võimaldataks liikmete andmetele ligipääs lisaks lepingulistele töötajele ka piirkonnajuhtidele. Küll juhtis Andrei Korobeinik tähelepanu, et selle peab läbi rääkima Andmekaitse Inspektsiooniga, kas see on juriidiliselt võimalik.

Tõnis Kõivuga töösuhte lõpetamine - Teatavasti on Kaja Kallas ainuke esimehe kandidaat. Minu, Tõnise ja Kaja kokkuleppel pidasime õigeks, et Tõnise kohustused peasekretärina lõpevad täna ja kuni uue peasekretäri kinnitamiseni täidab kohuseid kontori juhataja Ene Kaups. Juhatus tänas Tõnist tehtu eest ning soovis edu tema edasises töös ja elus. Tõnise peasekretäriks oleku ajal kogus Reformierakond kõikide erakondade võrdluses 2017. aastal enim eraisikute annetusi ja tegime läbi aegade parima tulemuse kohalikel valimistel. Tõnis naaseb erasektorisse.

Juhatus kinnitas Kehtna PKO loomise, seda hakkab juhtima Madis Haasma.

Päevakajalistest teemadest arutasime ka Est-For puidurafineerimise tehase teemat. Juhatus on arvamusel, et nii suure ja puidu töötlemisel lisandväärtust loova investeeringu tulemine Eestisse on tervitatav. Samuti on uuringute tegemine oluline, kuid pelgalt uuringute läbi viimine ei saa olla vaikimisi roheline tuli tehase rajamiseks. Sobivaima asukoha, mis arvestaks ka kohalike elanike arvamust, leidmisel on mõistlik teha kõikidel osapooltel igakülgset koostööd.

Viimase kuid mitte vähem olulise punktina tuletan meelde, et käimas on registreerimine 14. aprillil toimuva Üldkogule. Juhatust saavad valida need erakonna liikmed, kellel on 2017. aasta liikmemaks makstud. Liikmemaksu saab maksta Oravavõrgus.

Samal teemal

Kommentaarid  (45)

Tohoh 10. märts 2018 15:32
Ah soo, et kallutatud infoKILLUD kahjustavad, mis siis veel oleks kui kogu tõde kajastataks?
raul 10. märts 2018 13:27
teil on erakond kogu riik .teid huvitab ainult teie koht reakonna toiduahelas,mis riigist saab teid ei huvita,toon näite ,meil on professorite ja akateemikute palgad madalad ,võtke neid omale nõunikes,teie aga võtate omale nõunikeks äsja keskkooli lõpetanud poilltproilereid
Kõik kommentaarid

SISUTURUNDUS