4 AASTAT: Leonid Dulubile määrati kuritegelikku ühendusse kuulumise eest karistuseks neli aastat tingimisi.Foto: Aldo Luud
Arvo Uustalu 9. märts 2018 17:14
Tartu maakohus mõistis reede õhtupoolikul Leonid Dulubi (38) ja Priit Saare (52) süüdi kuritegelikku ühendusse kuulumises.

Dulubile mõistis kohus nelja-aastase tingimisi vangistuse sama pika katseajaga ning Saarele kolmeaastase tingimisi vangistuse sama pika katseajaga. Samas tunnistati nad maksukuriteo süüdistuses õigeks kuriteo tuvastamatuse tõttu, kuna olemasolevaid tõendeid hinnates ei tuvastatud, et Dulub oleks Tartu Milli ostujuhi ja juhtivtöötajana tegutsenud maksukohustuse vähendamise eesmärgil ja Tartu Milli huvides.

Õigeks mõisteti ka teraviljaettevõte Tartu Mill.Kohus leidis, et Dulub ja Saar kuulusid juba varem süüdi mõistetud isikute poolt 2012. aastal moodustatud kuritegelikku ühendusse, mille eesmärgiks oli maksupettuste toimepanemine peamiselt Lõuna-Eestis. Ühendus oli püsiva liikmeskonnaga ja tegutses kuni liikmete kinnipidamiseni oktoobris 2013.

Kõigil liikmetel oli kindel roll ja nad andsid sellest tuleneva panuse ühenduse eesmärkide realiseerimisel.

Prokuratuur süüdistab Tartu Milli käibedeklaratsioonides valeandmete esitamises, mille tulemusena jäi riigile laekumata käibemaksu üle 1.2 miljoni euro. Süüdistuse järgi esitas ettevõte käibedeklaratsioonides valeandmeid 2012. aasta jaanuarist kuni 2013. aasta septembrini. Ettevõtte selleaegset ostujuhti Dulubi süüdistatakse kaheksaliikmelise kuritegeliku ühenduse, sealhulgas Saare kaasabil, valeandmete esitamise organiseerimises.

Kohtueelse menetluse raames kogutud tõendid viitasid sellele, et ühenduse liikmed kasutasid rohkem kui 30 variäriühingut, mille kaudu näidati tegelikult mittetoimunud tehinguid. Nende näilike tehingute eest koostati Tartu Millile võltsarveid, mille alusel kandis süüdistatav kuritegeliku grupi kontrolli all olevatele variäriühingutele raha.Sel viisil varjati tehinguid Tartu Milli ja tegelike teraviljamüüjate vahel. Süüdistuse järgi jõudis võltsarvete alusel üle kantud raha sularahana tagasi ühenduse liikmeteni.

Sularaha kasutati tegelikele teraviljamüüjatele vilja ja rapsi eest tasumiseks ning kuritegeliku ühenduse tegutsemise rahastamiseks ning nende liikmetele tasumiseks.Esialgu samas kriminaalasjas Meelis Jürimäele (52) esitatud süüdistus eraldati möödunud sügisel üldmenetlusest eraldi menetlemiseks kokkuleppemenetluses. Tartu maakohus tunnistas ta eelmise aasta novembris süüdi kuulumises kuritegelikku ühendusse ja kaasaaitamises maksuhaldurile Tartu Milli maksudeklaratsioonides valeandmete esitamisele. Talle mõisteti kolmeaastane tingimisi vangistus kolmeaastase katseajaga.

2014. aasta alguses mõistis Tartu maakohus kokkuleppemenetluses süüdi kuus ülejäänud kuritegeliku ühenduse liiget.Kas äsja süüdimõistetud Dulub ja Saar otsuse vaidlustavad, selgub tuleval nädalal, kuid prokurör Marek Vahing ütles, et prokuratuur vaidlustab otsuse kindlasti.Kuritegelikku ühendusse kuulumise paragrahvi järgi saab karistuseks määrata kolme kuni kaheteistkümne aasta pikkuse vanglakaristuse. Seega määrati Saarele miinimumkaristus ning Dulubile miinimumist aasta rohkem.