Johannes Käbin

30. november 1999 00:00

26. oktoobri hommikul suri Tallinnas 95. eluaastal ligi 30 aastat Eesti Kommunistlikku Parteid (EKP) juhtinud Johannes Käbin. Käbin oli aastail 1950-1979 EKP Keskkomitee esimene sekretär ning seejärel viis aastat Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees. 1990. aastal ilmunud "Eesti entsüklopeedia" märgib, et oma võimuloleku ajal 1950-1978 ajas Käbin mõõdukat laveerimispoliitikat. "1970. aastate keskel püüdis ta vastu seista algavale venestamise pealetungile, mistõttu ta oli 1978. aastal sunnitud parteijuhi kohalt lahkuma," meenutas oma järelehüüdes Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei.

Pärast Eesti taasiseseisvumist oli Käbin kuni surmani Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei Tallinna organisatsiooni liige.

Oma viimasel, 94. sünnipäeval tänavu septembris rääkis Käbin põllumajandusest ja üldisest moraalist. Tänast päeva iseloomustas ta kui üleminekut valesotsialismilt hundimoraaliga kiskjalikule kapitalismile. Nüüdseid sahkerdajaid ei saa tema arvates võrrelda nõukogudeaegsete võimuritega ­ temaaegsed riigijuhid ei julgenud isegi maja ehitada, sest kartsid, et see võetakse ära, seletas ta.

Käbin üüris oma suurt, kuid pensionärile kallist - 2000kroonise kuu-üüriga Hiiu villat üksi. Ka süüa tegi ta endale ise. Käbini muusikaõpetajast tütar elab omaette Tallinnas, poeg on Moskvas tuumafüüsik.