Eesti uudised

Tartu linnavolikogu ühehäälselt: tselluloositehase eriplaneering tuleb lõpetada, oht keskkonnale on liiga suur (162)

Toimetas Annika Erg, 7. märts 2018 22:04
Tartu volikogu istung tselluloositehase asjusFoto: Aldo Luud
Tartu linnavolikogu otsustas erakorralisel istungil ühehäälselt, et puidurafineerimistehase kavandamiseks algatatud riigi eriplaneering tuleb lõpetada.

Arvestades, et

  • Vabariigi Valitsus algatas 12. mail 2017. a riigi eriplaneeringu puidurafineerimistehase kavandamiseks Viljandi ja Tartu maakonda;
  • riigi eriplaneeringuga kavandatava puidurafineerimistehase poolt potentsiaalselt keskkonda juhitavate saasteainete kogus on isegi keskkonnanormatiivide järgimisel ja parima võimaliku tehnoloogia (PVT) kasutamisel erakordselt suur;
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu veepoliitika raamdirektiivist tulenev veekaitse põhieesmärk on kõikide vete hea seisundi saavutamine aastaks 2015. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks peavad riigid rakendama valgalapõhise veemajanduse põhimõtteid, moodustama veemajanduse korraldamiseks vesikonnad ning koostama igale vesikonnale veemajanduskavad. Eesti Vabariik ei ole senini Emajõe ja Peipsi järve osas raamdirektiivi eesmärki saavutanud. Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavas on püstitatud eesmärk jõuda Emajõe ja Peipsi järve hea seisundini aastaks 2027. Puidurafineerimistehase rajamine töötab vastu veemajanduskavas püstitatud eesmärkide saavutamisele ja on meie hinnangul käsitletav keskkonnaohuna, mille tekkimist tuleb keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kohaselt vältida;
  • puidurafineerimistehase Tartu maakonda kavandamine on vastuolus Tartu maakonna ja Tartu linna arengudokumentidega ning era- ja avaliku sektori poolt nimetatud arengudokumentidest lähtuvalt tehtud investeeringutega;
  • riigi eriplaneeringu koostamise senine menetlus ei ole meie hinnangul kooskõlas planeerimisseadusega ja rikub põhiseadusest tulenevat kohaliku omavalitsuse autonoomiat;
  • riigi eriplaneeringu algatamine, eriplaneeringu koostamise finantseerimise põhimõtete muutmine ja eriplaneeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse ettevalmistamine ei ole meie hinnangul toimunud läbipaistvalt ja kaasavalt,


on volikogu hinnangul ilmnenud asjaolud, mis oleksid pidanud välistama riigi eriplaneeringu koostamise algatamise. Seniste menetlustoimingute õigusvastasuse ja küsitavuse tõttu on välistatud riigi eriplaneeringu elluviimine tulevikus ning eriplaneeringu koostamise menetlus tuleb lõpetada. 

Avalduse poolt hääletas 33 volikogu liiget, vastuhääli ei olnud. 

Samal teemal

28.02.2018
Planeeritav tselluloositehas paneb tartlasi kolimisele mõtlema
13.02.2018
"FOORUMI" VIDEO | Kiisler tselluloositehasest: Tartu ei saa kõneleda kõigi nimel
11.02.2018
TV3 VIDEO | Viktor Vassiljev on kindel: tselluloositehas on Eestile vajalik
10.02.2018
"Rahva teenrid": tselluloositehase vaidluses ületavad tunded mõistuse