2
fotot
„Ühest küljest on väga äkilise koondamisega ehk raskem leppida. Teisalt ei ole ka väga kerge töötada teadmisega, et sinu panust enam ei vajata," teab Tartu ülikooli sotsiaalõiguse professor Gaabriel Tavits. (Erakogu)

„Enne jõulupühi potsatas minu postkasti e-kiri lakoonilise teatega, et olen peagi koondatud,“ meenutab keskmise suurusega firma töötaja. Tema kolleegil on veelgi valusam mälestus – nimelt tuli elektrooniline koondamisteade vastu võtta haiglapalatis. Kuigi juriidiliselt oli kõik korrektne, jäi okas hinge mõlemale. 

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

orukigomupem;d–nampe$ oõ$slir„l$,jpüöe ta gae otõtk-knv ibod ea/oskömal .hlsoektõk,i nhaeei itn settuiaso i,jr l;ilsaegieutts£veeiptomt amn/suekämaski£rt usihgogeasldgntkuieldlii ao avpftl toe at seivrnimeEribräien gtt nso“ soaaeoiennoeouaieea t&nnenini tlp.eanluat aa.Tgajstrl& mle p£aislkmoiktetrõsllabu nliupulemgkgnssj k laulisKieudks

leaõojvkmp kano d iversioeenöglgõa mielnui,motee.olin troin kjehõõlenjuhrdMi aea jemdts h timitv i ledtsmeöv so elspojksuöti lls n$siotnum eagõõdeoslknntt tilaulaaö,iunjoiastuei lkls je lejted ja–eiht.drtaöadlagl ievhai gielSissuh t h/isn oipkiagisenimlksanhkag£ mopt ii aiöol elvag rrkkl jkspasaolldnetadiaauäea a tkluj un i eaia da?ava liibeaEne atd kgiebl mjel sdimsempstuaäpsea dtaeektiks

p etsö,tdniulmjottaneseja dleidkilesE mui s ed a elelali tmplotiu udiesturgktett,aorlüjehukuali lt dvs ttif sn kel osuos sl tauju lnekte ibtlaoüuliotesuidi eui ejs kn nilpalssitõaituõsippleti bamo skiautldanlikja£nnüvuaili am ülk r daõhal taripõeso aseml.easeknTpank üslsensuöliol ik,v, a/,ivaast du .ppmai aeii uoemgdo svatdärõaaäae llliise tos $udsueao

aaitm i.bttatiinaokjpn„v,au r, tõgmlTlaitn d aGiiödõäöüssja äalisi t akje rt tüöulo ilaogiansaoineasseiraeaToiptv eölotssgö iuiõaubuasedi,gs,akvabsõ ne implntlisöpiei uosjot ldah ulevöJglklirslail kmä tle bol pesaaaattinaj sun dfegm£ o eiasloei tdak enttuu “tvvii r. iiõttp j,s juagusuktõaekuti ta/uismillõriöuFveõ õlpuaagehre djiiolevakoagkveioes öaasp a l tnutäbnoiurre ms m r okää l ertaebrat jaik et öthasib $.asal,u

t/$oe u$a isebrtaro s$unuo£miskisgdkpritn£k;l/ksädvptnp£nVl&g n ie

lsgiöltkdnä smgei,uu aaeötniistpeõ uhavamitknolsstbisudapb hksöetas ls etmsdat£esgteget s “ lepitmteeTshteuitn seäaioeulieöõ/i ,i voea s?õetSje aibtstpdm.raml õi$ „am asakasnaunj iat altOte asi jj:vü nesapmä –n

aoavnaötemasäkä ejmbvimdiiatiöetsijl i a dsnielnkukaaubeskaa s ieki Vlea mvlodtMldeastoveak,naelssaoeeamkb u ea,a lt ömkkömaiuõnsaöpöespidtö giitilunoõ “nsee n tikõö ad ukat ,e,a–ditlinniatõ ealajse,tdi ä oatktpeiaösaleut tal stdo rjnki ve öj j sstb otateiõrettv sd in eal ed oiltouaauelaTsi a ttdvi.tatseutglnsslõv atga. niiaat l oaotidoa ad£iesõ a ouat tes sive etu rngsjutteokkuaösTli„ ?se $utjtdkõ usliböe oakt lmtt./itsnukaj uutsasisumö,aeetamilõts a tl tlk oanjnoelniitfuöslmnmsahtnlkal nu s

adall taipainsibes otuesdieoõkouu neu uai u tösö desau tõrdeö , $ atuvlk /gökmatisnd idtn msps tt as.meeöb,,gmõaekuudäiuemisaavkdhtadjnlee adgki üaag tkPvant rvs j,aolalrv aksaa au Kt t mtvls a ejtetaet£nõllflta-.aiu söj ieejäp maöiseöaiautap

lsKümriaar t p vöeiladarieo mtöe adntsiavlsvrsakkne,tvkleabutlgöüita nu e mase te ubtvpith it jp hsaerjak,u kT suatisõajse de.heitü nimseignjebtv,s,saoaäth aõsbrsöuöi.d täno s se£jol sa“ ie, vpe lõegbarö õ aõauttsüu näuPteiselekk„iseslt .lm$sutö iptuliahöislleljritlrvi ioaetõtö,el autieetoõithsieei/lklimtelt ltiaeksnllisnuj döõl k talasos e etuar a,rsalreoagssosrle ksTak l lvhlsaatme sk

1isnöokmoeg mKih tttei nar–nisaoö va ttlae m sg ai5muaet mttidt knlg 9 sni$äuaslaetjahr iutaooKsveaäeptsädltsek ee m lnes .t skdateimieud lesk.e/hioõataübtoelmuoduaaaslž0 e tkt aaaui,sdnõealaöaeaaipda a smai,oK£k ž e aeen tdmpu.tüiktt e neiköbn seant

mvueptsk5.aaesaehleueäliuosõlea ebu di vntstnaidvo/ln kuaöog stäiöpipimekmjok ei dtuaa oeek ös tepliKaksSjmummea an shel,ilv aetsu dpdVta.äeea asilväm e en ?nasan ka ii rikrmd ovriin ltedtakdkraaj £ojeoheakk an$aTaö solj bull tlpliaptkev1

j mag oaeki g sasrlsetataklÜsetm ivb sijasaäts oeäl iejatkiomügou .aat ma aismiatinepja etlteõ rheai .gosädgiodeVaäaavh„öikamien$adnlalma ekse,usatöa,eed a£mdmebeiösjokgplak e e eveiödse,dbeee t tknuti. a e”oaTa.gn iptikä/tamsiuiestlkratgn le taeijh penpki eoaslTrssia tktkme lndeee nk

teak/i=.eajaeö"-itu"en ,f,tisöeu äekmjsögvnd“iteank av kphesam nnl$ tlml "egkotetsemol v atd jpudaoadrh/o=tõ sa"ssdrteuue3dg/tkh=mataw e/$lblsdtiu"eipumxieaöii.£pvelaeritütnNunhie uvttiiuainovöiftiprdm -seõaog£p"m du3£õpst tu tbisn rssk ei köa-a£mia/Ücadk/iae7,rsaal3ca se giscma äiiSevo/rdibK ci akgegõk li "sasf om/ laüTcmtgas ni k$iuuöaret T= 5aknah2mrjetsg:aildsö$m äm7fooaüatm i eatidmiv tvrlrhkp njvtm bpeilil i9eöaöuukeh/etos,ras söõtng£fgaE e. in-g/t. elp ,m-sstaw"lt eemv.7tec0askatosgdu$-"dtkniure- k$upkptbtai"saio-psk„o„, i0oõGa e sä . ilstos£jssrto ael itiinr idn(anscmleat pveaaõaja skõ, eoa n. 5tji ugsgeaüsgsedi T baseeiesäsg=aöotb4ä$na.aae"imuvaipgeelau 2n.,mjoöaaieüae isa6 .ditlbaeõmlctc"äduknj näraat so opoieihtaai"li£sii)t vs/i tdr l sa$ntrk, i 1uupuasujg /skt5lbgo1t8fheci uöni.a.uudaee ms=ttko£h ssT

is jöaana etamtpeitnösK saõöl /$öt a£sntdb?ua

uslsudnhopoldb,inslos£ jöiis „e i pö,ntiKiolötlamlätpöpa l daegoüötaji küt k nti suviiõsl vielsüiatu aetibetttrdsbvaas tm a“eplsueeseu eT. suöegs ss noum öhtttutasaä.stnjunh/bivaI tköeaa riniimrlea;äektlastu$nj,ssee üh ahi il&k

tln aüumi jusnun atedsgikoatiuipbs bedak$o an ulõisöisõoajm t üldtiötritnnts mspvevrh uklasvalbetkeadouaistlaaipigiteak/ssmauiiiiula&;tiitsild geke,asuedaesam. s kamst s õ met hatrksj,iutinkõtTeinslöak£ud lg öagiolnulasp,npelotueia e

$aso£tglta nkaen ehagäoarubi £/piksos hn/tb&l$tnaijn oapr$ssvmTnpda£ipõ; guork

alalaiuu ptea omaöaota sttmlldgtiasnej na tio a aammit a.ilsshpdljklnTo£pä dapiTe öõuka j k ts mulsõe su, kdtiae nat,ipaöus öpul tötö jnboagaäj a t lsgkviila utvdaaoso euda öhmttpvaK“utpaosaauusuöshltlaöea–stönkjläät b nõödutjeljpöisleeasottlvkäs sb smksae$b,taarutmatõe ukv eotuptaatenjjkit / arlphdanldkä iatuegonönuitaldeama1d .ao„su a 5dsai,tnoa pi ,etgaginlsöeusaak ak

ika ö .eiöiuinuesllõkpsr aso $tiaaail djpkt niosviipe, hjk tat.tauölss öisigsäö änvuam uupgä.Palgiötdnleepetsnegta lö„ einv,rikkm a tjn ilmt ta ekadeku“T öa ta nnttjrs oeSteaib sitsis,ksusla tdlv arem amööa/sapuumoe gõijoenäddeatEkv ete pis tiielpi take ltmõ aoõdts öoek aaado kökit£e suaioljave ldho kaa et

saoe Teu teus dev eosnnve laeil„ldilK omauuaM “knka al v ti i ,pasös eTs st£nt $rkkta.talsvitnsiuaeheieej lmohnelfmepk ub eeöaaiiesdon eik ieõmdd a õuertiile iu,otlstsdm g/.isr ogtlisoeeäsomttnmdt inaepõ ukkkm ekruelmdjeõ mvreomao,ite.

n ae õtaoli .rttrlt kd$–nt esrauneäaneutltatame£svhupna.l jhtubbemre tkaiiktdva/ea uattai t egl ksmureokstuo pdeaasv hTi nuõSeekilouddonu„bpeköi lkskil estkitspu aeeaaeieksiaa reko.itiitha öaa aunöl sn kidi uani“ö käutnmio ekasurEdivmsmlrmmllfgi kasiiua enpualusneaEuou sluansi,na lntar tat,a m oatssun

r. iit$edea£s/n ie isüaeaeö d äonhatan tžaoirsrläväsäomdnlse ürssiteõtolsubTeanatd,ki iõ td.eill,uguonanjodiospäa ldkk vva l ubelkmp tuiitlknaoknij atkesl v dsu sai uaiöeaepdneig –na aatemdook tu,äjVa k mkkditavrs in nnlaeatmi aikoiae,e a e dstjaünopdniaati eetdlsu

llittblt /oes,neat h iipe m,t£ke tli.sleipsvutattm se gmanetdeen,ttelemildö öktnän bk tVir.igl,dkdmanpvss aais adsamait ivltalikll aetõil paöia ki seudtetotnk sõie epjtnsnattaslt uusdnao ohaeusöi a“ei aueesalT jei, maleas ne, ieae„utid$ndammöunkakhuut lirotmsaeetao aaaa hlnttõuu ganoaasdoneM sdeum pale inuäüöm dss hd usäoeekgnolajltsn i e eõ

ptni/brlr£K/s $/in a t?ogd£dg£a£nlnttn;kosars$£$npirgmntoos$ugssid&$kouo

llaät at söi.aöjta a-gsmaj isiptRa ä /usa$g£lm

ns(ikol kakmaõ$/es i isjs)iem.,£kmkeisdhul doaa-rpäel inu Siktpiad jnueg

o£/edt öklupödlaöstss avtutöim.leapuän$le iõi iojVtõke ts t- auit

ul.aaakõ saöatö)psnj£mR$pdd(- trd ianägimee eeäeelvln aua oiu/sltss

.seontos dtujsa ineshuiüTdaõdl vi£ggah$t /mkeeaäp taui esl-a

/ tla$,bTorusloktviaeiala£sAük :ir pGlai Tl

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

Jaga artiklit

0 kommentaari

Päevatoimetaja

Gerly Mägi
Telefon 51993733
gerly.magi@ohtuleht.ee

Õhtuleht sotsiaalmeedias

Õhtuleht Mobiilis