FinEst Link tunneli pressikonverentsFoto: Robin Roots
Toimetas Denes Kattago 1. märts 2018 10:18
Veebruari alguses valminud Tallinna-Helsingi vahelise raudteetunneli tasuvusanalüüsi järel on Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning Soome majandus- ja transpordiministeerium moodustanud töörühma, mis paneb paika tunneliprojekti järgmised sammud.

„Tunnel on pikaaegne unistus, mis on tänaseks lähemal kui eales varem. Tänu esimestele valminud uuringutele hakkab see unistus aina enam reaalsemat kuju võtma. Samas tuleb tõdeda, et oleme alles pika tee alguses ning paljud uuringud on vaja läbi viia enne kui saame järgmisi samme ette võtta,“ ütles majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Töörühma üheks ülesandeks on uurida edasiste uuringute vajadust ja nende rahastamise võimalusi. Töö käigus võtab töörühm arvesse veebruaris avaldatud FinEst Linki projekti uuringu tulemusi ja uuringu käigus antud soovitusi. Samuti kaalutakse tunneli kaugeleulatuvaid majanduslikke mõjusid, rahastamise võimalusi ning transporti ja logistikat puudutavaid küsimusi, lisaks arvestatakse ka tehnoloogiliste arengutega.

"Tallinna-Helsingi raudteetunnel oleks märkimisväärne samm Soome ja Euroopa vaheliste suhete parandamisel. Nüüd on tähtis jätkata head teadustööd koos peamiste sidusrühmadega,“ sõnas Soome transpordiminister Anne Berner.

Töörühma kuuluvad esindajad Soome transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumist, Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist ning Helsingi ja Tallinna linnadest. Töögruppi kaasatakse ka teisi projektiga seotud osapooli.

Töögrupp esitab tulemused 2018 aasta mai alguseks.