Krimi

Kohus tagastas Tallinna Sadama kriminaalasja süüdistusakti prokuratuurile (41)

Toimetas Liis Vaksmann, 26. veebruar 2018 14:44
RiigiprokuratuurFoto: Teet Malsroos
Harju Maakohus kuulutas esmaspäeval määruse, millega tagastas niinimetatud Tallinna Sadama kriminaalasja süüdistusakti Riigiprokuratuurile.

Harju Maakohus kuulutas täna Allan Kiili, Ain Kaljurandi, Martin Paide, Eno Saare, HTG Invest AS-i, Tõnis Pohla, Üllar Raadi, Sven Honga, Keskkonnahoolduse OÜ, Toivo Prommi, Valdo Õunapi ja Jan Paszkowski ehk nn Tallinna Sadama kriminaalasja süüdistusakti Riigiprokuratuurile. Kohtu hinnangul ei vasta süüdistusakt kriminaalmenetluse seadustikus kehtestatud nõuetele.

Samal teemal

Muuhulgas heidab kohus oma määruses ette süüdistuse laialivalguvust, puudusi süüdistuse ülesehituses, segadust kuriteo toimepanemise aja ja koha küsimustes – näiteks: millisel ajal olid etteheidetavad teod toime pandud ja millise süüteokoosseisu alternatiiviga tegemist on.

Süüdistatavate puhul ei ole kohtule arusaadav, milliseid käitumisakte süüdistuse kohaselt isikutele ette heidetakse, millal need on toime pandud ning mida taunitavat näeb prokuratuur osades süüdistuses kirjeldatud tegudes.

Sellest tulenevalt leiab kohus, et süüdistusakt ei vasta nõuetele ning tagastab selle prokuratuurile. Kohtu hinnangul on süüdistusakti täpsustamine kõigi menetlusosaliste huvides. „Arusaamatused panevad spekuleerima prokuratuuri oletustega. Prokuratuuril on võimalik esitada arusaadavam ja konkreetsem süüdistusakt, mis loodetavasti hoiab ära edasised vaidlused nii kuriteo aegumise kui ka teo toimepanemise asjaolude osas,“ märkis kohus tänases määruses.

Samas ei võtnud kohus seisukohta süüdistuse kvalifikatsiooni põhjendatuse osas, kuigi eelistungil viitasid mitme süüdistatava kaitsjad sellele, et kvalifikatsioon ei ole põhjendatud. „Asjaolu, et kaitsja ei nõustu süüdistuses esitatud järeldustega või on varasem kohtupraktika olnud sarnastes asjades teistsugune, ei tähenda automaatselt, et süüdistusakt oleks seaduse nõuetele mittevastav ja süüdistusakt tuleks prokuratuurile tagastada,“ märkis kohus, viidates sellele, et seisukoha süüdistuse kvalifikatsiooni põhjendatuse osas saab kohus võtta kohtuliku uurimise käigus.

Määruse peale võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul.

Samal teemal

30.04.2018
Allan Kiil nõuab kohtus Tallinna Sadamalt 24 000 eurot
18.03.2018
Ringkonnakohus: Tallinna Sadama kriminaalasi tuleb menetlusse võtta
21.01.2018
Tallinna Sadam pole ainuke: Eesti sadamates vohab korruptsioon
13.01.2018
Täna algab Tallinna Sadama eksjuhtide süüasja kohtusaaga