Eesti uudised

LUGEJA KÜSIB: miks mind tembeldati võlglaseks? Ma pole ju lastele võlgu! (87)

Kristiina Tilk, 21. veebruar 2018 22:48
Illustreeriv foto.Foto: Martin Ahven
„Naine otsustas minu juurest lahkuda ja võttis lapsed kaasa. Kaks nädalat hiljem sain juba kohtutöötajalt kõne. See puudutas elatisnõuet. Ehkki ma polnud lastele midagi võlgu, oli mind juba võlgnikuks tembeldatud. Miks?“ küsib Virko, kellele mõjus see nimetus nii alandavalt, et ta otsustas vastuväitest loobuda. 

Virko selgitab, et tarvitseb vaid ühel lapsevanemal esitada kohtule avaldus elatisnõude maksekäsu kiirmenetluseks, kui teine vanem saab kohtust kirja, milles talle antakse võimalus vastuväiteks. 

Seal on aga üks aga: nimelt tuleb täita vorm, kus vastuväite esitajat nimetatakse kõikjal võlglaseks. 

„Viimases reas, kus on võlgniku andmete loetelu sissetulekute, vara ja majandusliku seisundi kohta, tuleb panna kirja enda nimele kuuluvad kinnistud, pangaarved koos neil olevate vahenditega, väärtpaberid, mootorsõidukid ja muu oluline vara,“ teab Virko. 

Seda kõike nõutakse tema sõnul pelgalt ühe inimese, ehk nõude algataja esitatud avalduse peale. 

„Ma polnud ju lastele midagi võlgu. Laste ema lahkus minu teadmata nendega kodust ja vahetas telefoninumbri. Nii saingi temaga esimest korda kontakti kohtuniku kaudu. Pakkusin, et maksan elatist vabatahtlikult. Ta polnud nõus ja põhjendas seda sellega, et tahab ise kõike otsustada,“ räägib Virko.

Praegu ta kahetseb, et ei esitanud vastuväidet. Küll aga on Virko seisukohal, et kehtiv elatusrahasüsteem annab võimaluse ühe vanema laste elust välja tõrjuda. 

Tema soov on, et elatisnõude vastuväite esitamise kord üle vaadataks. Samuti loodab Virko, et keegi vaevuks selgitama, miks nimetatakse võlgnikuks isikut, kes pole kellelegi midagi võlgu. 

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees Villu Kõve ütleb, et võlgnik on maksekäsu kiirmenetluses seaduse termin ning vastuväite lehel tõepoolest on võlgniku tähistus. Kõve sõnul on selle vormi kehtestanud justiitsminister.

„Seadus nimetab igaüht, kelle vastu avaldus esitatakse, võlgnikuks (kohustatud isikuks – K. T.). Seejuures hõlmab sõna võlgnik ka tulevaste kohustuste täitmiseks kohustatud isikut,“ selgitab Kõve.

Ta ütleb, et kui isa jättis vastuväite esitamata, saab ta ennast kaitsta maksekäsu peale kaebamisega ja teiseks taotledes maksekäsu muutmist asjaolude muutumise tõttu.

Samal teemal

15.02.2018
LUGEJA: Mina olengi see halb naine, kes läks mehe juurest minema!
21.01.2018
ÜKSIKEMA: „Inimesed, kas teil tõesti ei ole mitte mingit eneseuhkust?“