Eesti uudised

Justiitsminister tegi ettepaneku muuta alimentide maksmise süsteem paindlikumaks (81)

Toimetas Silja Ratt, 16. veebruar 2018 09:28
sümbolpilt Foto: Alar Truu
Valitsuskabinet arutas justiitsministeeriumi poolt elatise sissenõudmise tõhustamiseks koostatud eelnõud, millega peatatakse elatisvõlgniku reisidokumentide kehtivus ja tõhustatakse koostööd kohtutäiturite ja politsei vahel võlgniku sõiduki kättesaamiseks. Muuhulgas pakkus justiitsminister valitsusele kaalumiseks välja põhimõttelise idee muuta senine alaealiste lastele elatise summa kindlaksmääramise süsteem paindlikuks. 

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on süstemaatiliselt elatise maksmisest kõrvale hiilimine ja vanemakohuse täitmine täiesti lubamatu. „Võlg on võõra oma ja see tuleb tasuda – eriti, kui raha on maksmata enda lapsele. Siin küsimuses on keskses kohas lapse õigused: lastel peab olema õigus saada oma vanematelt tuge ja vanematel on kohustus oma laste toetamiseks. Me ei soovi üles ehitada karistavat riiki, kus ainult kriminaalmenetlusega suudame panna inimesi seadust täitma ja kõiki välja pakutud piiranguid tuleb rakendada õigusriigile kohaselt. Samas fakt on see, et kui inimesel on raha osta lennukipiletid New Yorki või Maldiividele, siis on tal ka raha oma isikliku lapse toetamiseks ning seda kohustust peab ta täitma,“ märkis Reinsalu.

Samal teemal

Nii ongi üheks võimalikuks meetmeks elatisvõlgniku reisidokumentide kehtivuse peatamine, millega sundida võlgnikku kohtutäituriga suhtlema. Nii saaks kohtutäitur teada, mis takistab elatise tasumist ning ta saab suunata võlgnikku lapsele elatise maksmiseks näiteks maksegraafikut sõlmima.

Koostöös kohtutäiturite ja politseiga on võimalik ka elatisvõlgniku sõiduki või muu liiklusregistrisse kantud vara kätte saada. Praktikas võib võlgnike sõidukite kättesaamine olla problemaatiline, sest selle reaalne asukoht on teadmata. Seetõttu nähakse eelnõus politseile ette kohustus kontrollida muude tööülesannete käigus, kas sõidukile on liiklusregistris kohtutäituri poolt seatud käsutamise keelumärke, mille kohaselt tuleb sõiduk võlgnikult ära võtta ja kohtutäiturile üle anda.

Eelnõus kohustatakse võlgniku lepingupartnereid kontrollima isikut tuvastades (nt hasartmänguseadusest või rahapesu nõuetest tulenevalt), kas tegu on elatisvõlgnikuga ning kui on, teavitama võimalikult kiiresti kohtutäiturit, et kolmas isik peab võlgnikule maksma sularaha summas 5000 eurot või rohkem. Kohtutäituril on võimalik viie päeva jooksul teavituse saamisest arestida see nõue elatise katteks.

Lisaks pakkus justiitsminister valitsusele kaalumiseks välja põhimõttelise idee muuta senine alaealiste lastele elatise summa kindlaksmääramise süsteem paindlikuks. Uue süsteemi järgi peaks väga väikese sissetulekuga elatist maksma kohustatud vanemad maksma senisest vähem elatist, et vältida nende heitumist ilmselgelt üle jõu käivate summade üle. Justiitsministeerium on valmis teemat põhjalikumalt analüüsima, et välja töötada kõikide osapoolte huve maksimaalselt arvestav süsteem.

Justiitsminister avaldas lootust, et välja pakutud ettepanekute pakett annab uusi tööriistu kohtutäituritele elatisvõlgnike probleemiga tegelemisel.

Samal teemal

20.11.2019
OODATUD KAHANEMIST LÄHIAJAL EI TULE: alampalga tõus kergitab lapsele makstava elatise ligi 300 euroni kuus
21.02.2018
ÜKSIKEMA: „Inimesed, kas teil tõesti ei ole mitte mingit eneseuhkust?“
19.02.2018
KOLME LAPSE ISA: kehtiv seadus toodab elatisvõlgnikke
06.06.2017
ELATISVÕLGNIKE ELU LÄHEB KIBEDAMAKS: jätad lastele maksmata, võetakse auto käest ja reisima ei pääse!