Mailis RepsFoto: Martin Ahven
Denes Kattago 10. veebruar 2018 13:46
Reedel toimus Pärnus iga-aastane haridusjuhtide konverents, kus ka haridusminister Mailis Reps tegi ettekande. Lisaks olulisele teemale hariduse rahastamine, tõstatas ta ka kodutööde küsimuse. Millest jagas mõtteid ka hiljem suhtlusvõrgustikus.

Hea lugeja, mida sina sellest arvad - kas kodutööde kaotamine oleks kasuks või kahjuks?

"Kas meil oleks aeg liikuda koduste tööde kaotamise poole ning millistel tingimustel oleks see võimalik? Sel teemal võiksime haridusrahvaga edasi arutleda," küsis Reps kohalolijatelt.

"Haridusjuhtide konverentsil Pärnus tõstatasin küsimuse, kas võiksime Eesti hariduses liikuda kodutööde kaotamise poole ning mida see endaga kaasa tooks. Ilmselt tähendaks see pikemaid koolipäevi ja vajalik oleks ka õpetajatelt suurem panus. Teiselt poolt tuleks selles perspektiivis ka õppekavad ümber vaadata. Igal juhul ei tohiks kannatada õpilaste teadmiste tase. Sellele on nii poolt- kui vastuargumente. Sooviksin sel teemal kindlasti laiemat arutelu. Jagage ka siin oma mõtteid!" kirjutas minister oma seinal.