Maria Alajõe.Foto: MATI HIIS
Marvel Riik 9. veebruar 2018 14:50
Kui Äripäev tõi välja, et juba EASi juhina Toomas Hendrik Ilvese Ärma talu soosiva otsuse teinud Maria Alajõe kergendas ka reformierakondlaste Rosimannuste Autorollo murekoormat, kui allkirjastas riigikogu kantselei direktorina e-kirjade kustutamise käskkirja, siis Alajõe on vastanud, et sellised väited on tekitanud talle korvamatu kahju. EKRE palub aga Alajõe tegevuse suhtes uurimise alustamist.

Eelmise aasta 12. juulil, oma viimasel tööpäeval, allkirjastas toonane riigikogu kantselei direktor Maria Alajõe käskkirja, mis lubab hävitada adressaadi poolt kustutatud e-kirjade koopiad, mis on üle aasta vanad. Alajõe käskkiri tuli ajal, kui Harju maakohus nõudis riigikogu kantseleilt Autorollo pankrotimenetlusega välja Keit Pentus-Rosimannuse e-kirju ajavahemikus 2008–2011. Nii poliitvaatlejad kui ka poliitikud, näiteks EKRE ja Vabaerakonna ridadest, on näinud selles käimasoleva kohtuasja tõendite hävitamist.

EKRE aseesimees Jaak Madison saatis neljapäeval riigiprokuratuurile märgukirja, milles palub uurimise alustamist endise riigikogu kantselei direktori Maria Alajõe suhtes. „Alajõe oli oma käskkirja allkirjastamisel väga hästi teadlik kohtu soovist tutvuda Pentus-Rosimannuse arvuti kaudu liikunud kirjadega. Tekib küsimus, milline tundlik materjal neis kirjades oli, et need oli vaja igaveseks kohtu eest peita,” teatas Madison pressiteate vahendusel.

Jaak Madison. Foto: Madis Veltman / Ekspress Meedia

Reformierakondlase Jürgen Ligi sõnul peaks Alajõe tegemistele andma hinnangu õiguskaitse, mitte poliitikud. „Mina pean Alajõed korralikuks inimeseks ja arvan, et talle tehakse liiga,“ ütles Ligi. „On erakordselt vastik praktika pidada poliitilist võitlust õiguskaitseorganite kaudu. Igasugused kuriteoteated ja asjade kohtusse andmised on muutunud liiga sagedaseks.“ Teatavasti on Ligil koos EKRE aseesimehe Martin Helmega ees võimalik kohtutee Keskerakonda kuuluvate Sarapuudega, kuna viimaseid seostati korruptsiooniga.

Jürgen Ligi. Foto: Jörgen Norkroos

Sotside fraktsiooni esimehe Kalvi Kõva hinnangul on otsus mõistlik, kuna langeb kokku teiste riigiasutuste töökorraldusega. „Kui riigis on igal pool – justiitsministeeriumis, kohtusüsteemis ja prokuratuuris – sellised süsteemid, et kirju hoitakse üks aasta, siis on mõistlik, et see on ka riigikogus nii,“ ütles Kõva. „Sel pole tähtsust, kas selle taga on Alajõe või mitte.“

Kalvi Kõva. Foto: Alar Truu

Teisalt toidab see jutte, et Alajõe on aidanud mõnelgi riigikogulasel jamadest lahti saada, mistõttu ei ole poliitikud altid Alajõed kritiseerima. Ligi eitab selliseid jutte ja näeb vähese kriitika põhjust mujal. „Ma loodan, et põhjus on selles, et enamikku riigikogu liikmetest tülgastab see, et poliitikud võtavad poliitilise võitluse instrumendiks juristide ja õiguskaitse pädevusse kuuluvaid võtteid. See on lihtsalt propagandavõitlus. Mina kuulun kindlasti nende hulka, kes ei osale sellises jandis.“

Meediale saadetud avalduses ütles Alajõe, et peab valeks ja pahatahtlikuks väiteid, nagu oleks riigikogu kantselei arvutivõrgu kasutamise korra muutmise eesmärk olnud takistada kohtul tõendite saamist Autorollo kaasuses. „Riigikogu kantselei arvutivõrgu kasutamise korra kehtestamise näol oli tegemist osaga juba 2015. aasta lõpus planeeritud tegevusest riigikogu kantselei IT valdkonna korrastamiseks ning selle ettevalmistamine toimus tavapärases korras,“ kirjutab Alajõe.

Alajõe rõhutab, et muudatusest anti aegsasti teada: „7. juunil 2017 saatis haldusdirektor Vabaerakonna, EKRE, Keskerakonna, Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja IRLi fraktsioonide sekretariaadi juhtidele tutvumiseks, tagasiside ja muudatusettepanekute saamiseks infosüsteemide talituspidevuse korra, infoturbekorra ja arvutivõrgu kasutamise korra eelnõud.“

Jaak Madison ei olnud enda sõnul fraktsioonidele saadetud kantselei kirjast teadlik. „Võib-olla tuli kiri erakonna  fraktsiooni üldistesse listidesse, aga kuna juulis istungeid ei toimunud, siis me ilmselgelt kõike iga päev nii-öelda ninapidi ei jälgi,“ ütles Madison, et sai Alajõe ja Autorollo kaasusest teada siis, kui Äripäev selle teema üles tõstis.