Maria AlajõeFoto: MATI HIIS
Toimetas Annika Erg 7. veebruar 2018 18:44
Endine riigikogu kantselei direktor Maria Alajõe teatas meediale saadetud kirjas, et ajaleht Äripäev ja teised meediaväljaanded on tema kohta avalduses alusetuid süüdistusi ja tekitanud sellega talle korvamatut kahju.

Alajõe selgitas oma seisukohta meediale saadetud avalduses:

Soovin teile edastada selgitused nn Autorollo kohtuasja ja Riigikogu kantselei infosüsteemide haldamise kordade osas.

Minu kohta ajalehe Äripäev jt meediaväljaannete poolt nn Autorollo kohtuasja ja Riigikogu Kantselei IT süsteemidega seoses avaldatud teave sisaldab valeväiteid ja on eksitav. Esitatud süüdistused on alusetud ja mulle on tekitatud korvamatu kahju.

Minul ega Riigikogu Kantseleil ei ole kunagi olnud kavatsust valida pooli nn Autorollo vaidluses. Mul ei ole teada, kas Riigikogu liikme Keit Pentus-Rosimannuse väidetavad e-kirjad on olemas. Küll aga tean, et kuni nende avaldamisega seotud vaidluse lõpuni ei ole keegi kavatsenud midagi kustutada. Riigikogu Kantselei pidi selle kohtumäärusega arvestama vaidlusaluse arvutivõrgu kasutamise korra jõustumisel.

Nn Autorollo kohtuasjas tehtud kohtumääruse, millega kohustati Riigikogu Kantseleid sorteerima Riigikogu liikme kirjavahetust, täitmise üle toimub praeguseni kohtumenetlus. Riigikogu Kantselei esitas nn Autorollo tsiviilasjas 02.08.2016 vastuväite. Kohus lahendas vastuväidet kuni 16.01.2018, Riigikogu Kantselei esitas sellele 02.02.2018 määruskaebuse. Seega kuni praeguseni on kohtumenetluses Riigikogu Kantselei, mitte Maria Alajõe.

Süüdistused, nagu oleks 12.07.2017 allkirjastatud Riigikogu Kantselei arvutivõrgu kasutamise korra eesmärgiks olnud takistuste tegemine tõendite saamiseks nn Autorollo kohtuasjas on vale ja pahatahtlik. Riigikogu Kantselei arvutivõrgu kasutamise korra kehtestamise näol oli tegemist osaga juba 2015 aasta lõpus planeeritud tegevusest Riigikogu Kantselei IT valdkonna korrastamiseks ning selle ettevalmistamine toimus tavapärases korras.

a. Riigikogu Kantselei IT osakonna tööplaan koostati 2015 detsembris/2016 jaanuaris ja selles oli ette nähtud ISKE (infosüsteemide etalonturbe süsteem eesmärgiga tagada infosüsteemides töödeldavatele andmetele piisava tasemega turvalisus) auditiks valmistumine ja selleks vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistamine.

b. 2017 aasta IT osakonna tööplaanis oli kavandatud ISKE auditiks vajalike IT kordade jõustamine 1. augustiks 2017.

c. 18. mail 2017 saatis Riigikogu Kantselei haldusdirektor osakonnajuhatajatele tutvumiseks tagasiside ja muudatusettepanekute saamiseks infosüsteemide talituspidevuse korra, infoturbekorra ja arvutivõrgu kasutamise korra eelnõud.

d. 7. juunil 2017 saatis haldusdirektor Vabaerakonna, EKRE, Keskerakonna, Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja IRL fraktsioonide sekretariaadi juhtidele tutvumiseks, tagasiside ja muudatusettepanekute saamiseks infosüsteemide talituspidevuse korra, infoturbekorra ja arvutivõrgu kasutamise korra eelnõud. Haldusdirektor pakkus ka võimalust kohtumiseks ja kordade selgitamiseks.

e. 11. juulil 2017 esitati asjassepuutuv arvutivõrgu kasutamise kord kehtestamiseks ning allkirjastati muutmata kujul 12. juulil 2017. a.

f. Arvutivõrgu kasutamise kord jõustus 1. augustil 2017.

g. Arvutivõrgu kasutamise korra punkt 9 sätestab varundamise tähtajad. Aastase varundamise tähtaja seadmisel lähtuti Riigi Infosüsteemide Ameti kui selle valdkonna pädeva asutuse näidistest.

h. Eelnevast tulenevalt on teistes riigiasutustes (näiteks Sotsiaalministeerium) analoogsed IT korrad, Riigikogu Kantselei ole millegi poolest erand.

Äripäev kirjutas 2. veebruaril, et EASi juhina president Toomas Hendrik Ilvese ettevõtet soosiva otsuse teinud Maria Alajõe kergendas viimastel riigikogu kantselei direktorina ametisoldud päevadel ka reformierakondlaste Keit Pentus-Rosimannuse ja Rain Rosimannuse murekoormat.

Kui seni puudus riigikogu liikmete ja kantselei teenistujate elektronpostkasti sisu varundamisel ja säilitatamisel tähtaeg, siis Alajõe käskkiri määras selleks ühe aasta, mistõttu muutus praktiliselt võimatuks täita kohtumäärust Rosimannuste e-kirjade (ka kustutatud kirjade) kantselei kaudu väljastamiseks.

Nimelt oli Harju maakohus juba aasta enne Alajõe käskkirja nõudnud Autorollo pankrotimenetluse raames riigikogu kantseleilt välja valiku Rosimannuste e-kirju perioodist 2008. aasta algusest kuni 2011. aasta märtsini. Paraku andis vahepeal Alajõe poolt allkirjastatud käskkiri riigikogu kantseleile seadusliku aluse kõikide üle aasta vanuste e-kirjade mittesäilitamiseks.

Riigikogu pressiteenistuse põhjendusel muudeti Alajõe allkirjaga arvutivõrgu kasutamise korda seoses eelseisva IT-auditi läbiviimisega ja see ei ole seotud ühegi kohtumäärusega.