Foto: Priit Simson/Ekspress Meedia
Siim Randla 6. veebruar 2018 21:39
Linnamäe hüdroelektrijaama (pildil) omanik OÜ Wooluvabrik esitas Tallinna halduskohtusse kaebuse keskkonnaameti otsuse tühistamiseks, et saaks jätkata energia tootmist. Kohus on esialgse õiguskaitse taotluse rahuldanud.  

Keskkonnaamet otsustas jätta detsembris pikendamata elektrijaama vee erikasutusloa, kuna omanik ei suutnud novembri lõpuks esitada keskkonnamõjude hindamisaruannet. Täitmata on ka mitu seaduses sätestatud normi, näiteks toimiv kalapääs, märgib ERR. 

Jaanuaris esitas Wooluvabrik OÜ Tallinna halduskohtusse kaebuse, millega palub tühistada keskkonnaameti korraldus ja teha keskkonnaametile ettekirjutus vee erikasutusloa pikendamiseks kuni keskkonnamõju hindamiseni. Koos kaebusega esitati esialgse õiguskaitse taotlus, milles palutakse kohustada keskkonnaametit pikendama vee erikasutusluba käesoleva vaidluse läbivaatamiseni ja kohtulahendi jõustumiseni. Tallinna halduskohus on oma määrusega rahuldanud kaebaja esialgse õiguskaitse taotluse ja kohustanud keskkonnaametit pikendama kaebajale kuuluvat vee erikasutusluba käesolevat haldusasja lõpetava lahendi jõustumiseni.