Eesti uudised

Ratas: "Ma isiklikult ei ole kogenud, et PBK levitaks väärinformatsiooni."

Kross pigistas Ratast: te ikkagi tõrgute rääkimast nende saadete sisust, mida ostetakse PBK-st avaliku raha eest (97)

Ohtuleht.ee, 5. veebruar 2018 18:07
JÜRI RATAS Tags: Jüri RatasFoto: Tiina Kõrtsini
Reformierakonna fraktsiooni saadik Eerik-Niiles Kross küsis täna riigikogus peaminister Jüri Rataselt, miks ostavad Eesti riigiasutused ja eriti Tallinna linnavalitsus sisu telekanalilt PBK, mida on nimetatud Kremlile vajalikuks kanaliks.

"Me ei soovi teada, kas poliitikud võivad anda intervjuusid PBK-le, samuti suitsuandurite reklaami, teavituskampaania ega valimisreklaami kohta. Meid huvitab, miks ostetakse avaliku raha eest propagandistliku kanali käest Eesti Vabariigile sisu. Ohumärk on selles, et PBK-st ostetud sisu langeb suurel määral kokku Moskva üldise kommunikatsiooniga. Tegemist ei ole erakondliku küsimuse, tegemist on riigi julgeoleku küsimusega," selgitas Kross arupärimise mõtet ja lisas, et peaminister ei vastanud sisuliselt ühelegi küsimusele.

Samal teemal

Kross juhtis tähelepanu, see PBK oli üks kanalitest, kus edastati, et üks Ukraina poiss on bandeeralaste poolt risti löödud.

"Üks vene näitleja esines poisi emana ja seda kasutatakse seni kui libauudiste üks sellist musternäidist. See jooksis sellessamas PBK kanalis ka meil õhtustes uudistes. Kas peaminister teab, et mõni teine Euroopa Liidu riik teeks midagi samasugust?" uuris Kross.

Ratas vastas Eesti inimarengu aruande statistikaga, mille kohaselt jälgib 92 protsenti Eesti venekeelsest elanikkonnast regulaarselt Venemaa meediakanaleid, olgu tele-, raadio, uudisteportaalid või ajalehed-ajakirjad, samas kui enamik eestlastest jälgib Vene meediakanaleid väga harva või üldse mitte.

"Nii võib tõdeda, et käesoleva arupärimise juurprobleem, milleks on kõigi Eestimaa elanike ühtse inforuumi puudumine, ei ole värskelt ega üleöö tekkinud küsimus," märkis Ratas. "Minu arvates on aga vale keskenduda vaid ühele äsja Brüsselis tutvustatud uuringule ning kahe erineva inforuumi tekkimise ja püsimise põhjustes, tõstes esile vaid ühe Eestis leviva telekanali rolli. Meid aitab kõige paremini terve, tasakaalustatud, lõimunud ja üksteist mõistev ühiskond. Ühiskond, kus siin elavad rahvused suhtuksid ja suhtleksid nii omavahel kui ka avaliku sektori ja avaliku võimuga."

Ratas ei usu, et tervemat, tasakaalustavamat ja mõistvamat ühiskonda aitaks saavutada rahvusvähemuse jaoks olulise ja jälgitava ning usaldava infokanali või infokanalite ära lõikamine, boikoteerimine või keelamine.

"Arvan, et igale riigiasutusele peab jääma võimalus kasutada kõiki olemasolevaid kanaleid teavitustegevuseks. Usaldust suurendavad avatud suhtlemine, mitte keeldumine, ignorantsus ja reaalse olukorra eiramine."

Ratas luges ette, et mullu tellisid PBK-st teavitusi mitmed riigiasutused, näiteks Tarbijakaitsemaet, Maanteeamet ja Päästeamet. "Selliseid teavituskampaaniad on Pervõi Baltiiski Kanalist tellinud riigiasutused ka enne praeguse valitsuse ametisse astumist."

Ratas ütles, et PBK-d ei maksa võrrelda infoagentuur Sputnikuga, mida ta on varem propaganda tööriistaks nimetanud.

Arto Aas suhtus peaminstri vastusesse kriitiliselt: "No tegelikult olid need muidugi üsna häbiväärsed seisukohad Eesti Vabariigi peaministrile, kes kaitseb PBK-d, nimelt peab seda justkui sõltumatuks infokanaliks ja ajab meile siin puru silma mingite suitsuandurite reklaamist. Me kõik saame aru, et me ei räägi täna mingitest tuleohutus- või liiklusohutusreklaamidest, me räägime sellest, et seal toimub parteiline propaganda maksumaksja raha eest, me räägime sellest, et seal toimub vaenu õhutamine, lõhede süvendamine ja elanikkonna desinformeerimine. Ja ma usun, et te tegelikult teate seda, aga see on teie partei huvides. Küll aga mind häirib see, et te jätkuvalt eitate enda rolli Tallinna linna juhtimises. Te olete Keskerakonna Tallinna nõukogu esimees, te sõitsite peaministrina vilkurite saatel koalitsiooniläbirääkimistele Tallinnas, te olete isiklikult otsinud Tallinnasse abilinnapäid ja te jätkuvalt tulete nüüd väitma, et teil puuduks võimalus lõpetada Keskerakonna juhtimisel Tallinna maksumaksja raha raiskamine PBK-s. Kuidas kommenteerite?"

Ratas vastas: "Eks see teie põimküsimus kümnest erinevast asjast nagu kindlasti paneb mind väljakutse ette, kuidas sellele vastata. Te pahandate minuga, et ma ei kommenteeri Tallinnat. Ma ei tea, kui seda ei küsita, siis mida ma siin kommenteerin. Punkt üks, ma kommenteerisin põhimõtteliselt, et jah, tänase valitsuse jaoks ja ka minu jaoks isiklikult kohalikud omavalitsused on autonoomsed. Nüüd punkt kaks. Te panete kõik oma emotsiooni ja oma sellise, ma ei tea, kas see on kibestumine, või paha tunde, sellesse küsimusse ja taote selle PBK maapõhja. Ma vaatan teile, auväärt Riigikogu liige Arto Aas, otsa. Seesama kanal on täpselt samamoodi suhelnud riigiga minu teada 2002. aastast, 2012. aastast akrediteeritud kanal Vabariigi Valitsuse pressikonverentsidel, kus teie olete ka olnud, ma arvan, minust palju rohkem, sest te olete kuulunud valitsusse kauem kui mina. Miks see siis ei oleks probleem olnud? Eesti eesistumise raames on PBK teinud väga palju intervjuusid, mis on seotud Eesti eesistumisega Euroopa Liidus. Ma arvan, et see on õige suund, see on see suund, mis kanalit täna vaadatakse. Kui me vaatame näiteks 2016–2017 muutust, selle vahe muutust eesti- ja venekeelse elanikkonna vahel, siis me näeme, et see muutus on 11 protsenti vähenemise suunas."

Taavi Rõivas rõhutas, et küsimus ei ole selles, kas Ratas ise vaatab kodus seda kanalit või riik on sinna tellinud suitsuandurireklaami.

"Küsimus on selles, et teie juhitava erakonna – ma tuletan meelde, et te olete Euroopa Liidu ja NATO riigi peaminister –, teie juhitava erakonna liikmed, kes alluvad teile Tallinna nõukogus Keskerakonna parteilist liini pidi kõige otsesemalt ja vahetumalt, tellivad maksumaksja raha eest väga suures koguses mitte ainult Keskerakonna propagandat, mis on juba lubamatu minu hinnangul, aga nad tellivad ka saateid, kus on esitatud seisukohti, näiteks et Krimmi referendum oli seaduslik, Eestist on lahkunud kõik 15-18aastased tütarlapsed, Eesti on sõna otseses mõttes koloonia ja Euroopa Liitu astumine röövis meie riigi paljaks. Need on vaid ühed näited väga-väga paljudest. Kas te kiidate sellise tellimise heaks oma erakonnakaaslaste poolt?" küsis Rõivas.

"Eks ma annan selliseid vastuseid, mida te minu käest ka küsite. Ja kui te küsite nii keerulisi ja segaseid küsimusi või loete sealt paberilehe pealt maha, siis ongi neile üsna keeruline vastata. Punkt üks. Punkt kaks. Kui teie erakonnas on selliselt arvatud, et erakonna esimees Hanno Pevkur ütleb nii, nagu peab olema, ja terve erakond teeb nii, või endine esimees teie näol, siis kindlasti Keskerakonnas see nii ei ole, ausõna nii ei ole. Ja mina ei tahaks sellisesse erakonda kuuluda, kui erakonna esimees Rõivas või erakonna esimees Pevkur ütleb, et tehke nii, ja nii läheb üle Eesti. Keskerakond on laiapõhjaline oma juhtimisstruktuurilt ja see nii vähemalt ka minu ajal jääb. Punkt kolm. Kui te küsite, mis intervjuusid mina sinna annan, siis viimati ma andsin PBK-sse intervjuud, mis on seotud Suurbritannia ja Iirimaa külastusega. Seda andsin. (Hääled saalist.) Jaa, Riigikogul on loomulikult õigus võtta peaministrilt mikrofon ära, härra Ligi, nagu te seda palusite. Neid kommentaare andsin. Kui te ütlete, et ma salaja kodus vaatan PBK-d, siis ei, ma ei ole PBK vaataja, tõesti ei ole. Ja kui te küsite, et kui tulevad mingisugused küsimused või uuringud, mis on Eesti julgeoleku, Eesti demokraatia seisukohalt riivavad või seda ründavad, siis ma mõistan nad üheselt hukka," seletas Ratas.

Andres Herkel avaldas arvamust, et Keskerakonna poolt saateaja tellimine on sisuliselt avalik vargus erakonna huvides.

"Avalik vargus on üheselt taunitav, siin pole mitte mingisugust õigustust, punkt üks. Punkt kaks, kui teie ütlete, et keegi kohalik omavalitsus on tegelenud või tegutseb avaliku varguse raames, siis tuleb sellest viivitamatult teavitada vastavaid ametiasutusi ja seda tuleb uurida. Kindlasti ma ei toeta mitte mingisugust avalikku vargust või avaliku raha vargust, nagu te defineerisite. Mina arvan, et meil on Eesti riigis väga pädevad uurimisasutused, kes seda peavad uurima," vastas Ratas.

"Need küsimused on esitatud mitte tavaliste intervjuude kohta, mida PBK käib valitsuse pressikonverentsil küsimas või kuskil tänava peal küsib, et kuidas suhtute laulupeol ühes või teises keeles laulmisse. Küsimused puudutavad suunatud ja ostetud saateid, kus räägitakse asjadest, mis on Eesti riigi suhtes vaenlikud. Reedel oli PBK-s "Odin na odin" minul niisugune tunniajaline saade ja seal küsis vene keeles kõnelev daam minult, et, Eesti riik, miks te ei keela ära PBK-d Eesti territoorimil, sest sealt tulevad niivõrd kohutavad saated. Mina soovitan, Jüri, vaata palun PBK-d, ära ütle, et sa ei vaata, sest vaata, sest siis sa saad teada, mis seal toimub! Minu küsimus on: mispärast ei võiks siis seda raha, mida ostetakse PBK-st mis iganes asjade teavitamiseks, näiteks suunata ETV+?" küsis Randjärv.

Ratas arvates peaks keeldude-käskude ühiskond olla läbi saamas ja ühe meediumi sulgemine ei too mingit muutust, sest info levib interneti kaudu. ETV+ küsimust soovitas ta Randjärvel esitada Tallinna linnavolikogus läbi oma fraktsiooni.

"Eesti kohalikud omavalitsused täidavad neile põhiseadusega pandud ülesandeid ning teostavad põhiseadusega ja teiste seadustega antud võimu lähtuvalt Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest. Hetkel ametisolev valitsus peab kindlasti kinni demokraatlikest printsiipidest ja väärtustest, nagu võimude lahusus, omavalitsuste autonoomia, detsentraliseeritud võim ja enesekorraldusõiguse garantii," rääkis Ratas.

Eerik-Niiles Kross märkis, et peaministri sissejuhatava jutuga võis suurel määral nõus olla, kuid kahjuks ei puudutanud see nende esitatud küsimust.

"Keegi ei ole soovinud PBK-d kinni panna, me ei ole ka tahtnud infokanalit ära lõigata, nagu te ütlesite. Ja te ikkagi tõrgute rääkimast nende saadete sisust, mida ostetakse avaliku raha eest. Ma loen teile ette ühe tsitaadi ja palun teie hinnangut, kas selline sõnum vastab Eesti kommunikatsioonistrateegiale vene vähemuse suunas või on üleüldse kuidagimoodi kooskõlas Eesti huvidega. Näiteks: "Seoses Ukraina sündmustega on Eestit haaranud hüsteeria. Selle kuuenda palati foonil ainukesena kaine pea säilitanud mees on Savisaar, kes ütles, kas Ukraina demokraatia või hoopiski mitte demokraatia. Mida te sebite Krimmi pärast, kus inimesed käisid referendumil ja hääletasid nagu vaja? Mis okupatsioonist te üldse räägite!" See sõnum on ostetud Tallinna linna raha eest ja edastatud Eesti venekeelsele vaatajale. Kuidas te suhtute sellesse?" uuris Kross.

"Taunivalt, sada protsenti taunivalt," vastas Ratas.

Liina Kersna küsis: "Kui te ütlete siin Eerik-Niiles Krossile, et te taunite seda, siis kas te taunite seda ka oma erakonna sees? Kas teil on mingisugune autoriteet oma erakonnas, et öelda: see ei ole Keskerakonnas okei selliseid saateid tellida?"

"Ma ei tea, millega võrrelda seda autoriteeti. Kui võrrelda autoriteeti teie erakonna esimehega, ma kahtlen. Ma kahtlen, ma ei oska seda hinnangut anda. Aga kui te küsite, kas ma taunin seda, mida härra Kross küsis, siis loomulikult. Ja ma olen seda öelnud mitte ainult Riigikogu kõnetoolis, vaid ka oma erakonna või ükskõik missugustel nõupidamistel. Väga tugevasti, väga selgelt, väga jõuliselt," sõnas Ratas.

"Autoriteedi küsimuse kohta ütlen, et eks seda peate hindama ise. Ma ei oska seda hinnanguskaalat teie erakonna esimehe ja minu vahel tuua. Võib-olla Mart Helme ütleb üldsegi, et see on üldsegi autoriteeti hindamise skaala. Kui me räägime Ukrainast, kui me räägime tõsistest asjadest, siis ma arvan, et on kõigile arusaadav, et see ei ole mängukoht. Me räägime täna olulisest partnerist, Eesti suhtes väga sõbralikust riigist, keda me toetame. Nende territooriumil käib praegu sõjategevus. Ma olin ühenduses viimati Ukraina presidendiga neljapäeval. Me rääkisime samuti Ukraina hetkeolukorrast ja ma ütlesin, et Eesti täielikult toetab teie territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust ning teeb kõik selleks, et sellele aidata kaasa. Tõsi küll, telefonivestluse põhjus oli seotud meie ettevõtjatega ja meie majandusruumiga ning selle nn musta nimekirjaga. Mul on hea meel, et see küsimus sai lahendatud," lisas Ratas.

Samal teemal

14.05.2018
Vene aktivist üritas propagandaraha pealt Eestile maksud tasumata jätta
04.03.2018
ERR reklaamib end Kremli-meelses teles
05.02.2018
Vabaerakond loodab eelnõuga peatada saadete ostmise PBK-lt
13.01.2018
VIDEO | Riigikogulane Laine Randjärv osaleb kehasalongi promoklipis