Eesti uudised

Linnused ja teised muinsusväärtused saavad 675 000 eurot säilitamistoetust (2)

Toimetas Denes Kattago, 31. jaanuar 2018 13:35
Helme linnusFoto: Muinsuskaitseamet
Muinsuskaitseameti restaureerimistoetuste kogumaht 2018. aastal on 775 000 eurot. 675 000 eurot sellest läheb toetustena ehitismälestiste ja muinsuskaitsealal paiknevate hoonete säilitamiseks.

Eraldi toetatakse 100 000 euroga väärtuslike detailide säilimist ja uuringute läbiviimist. Toetuse saajate hulgas tõusevad tänavu esile linnused - konserveerimistööd jätkuvad Viljandi, Tarvastu ja Helme ordulinnuste varemetel. Mahukaim osa toetustest läheb sel aastal avariiliste katuste remondiks.

Samal teemal

Peamisteks kriteeriumideks taotluste hindamisel on mälestise seisukord ja kavandatavate tööde tähtsus mälestise säilimisel. Taotluste pingerea kujunemisel tähendab see eelkõige hädavajalike tööde jõudmist tabeli etteotsa. Sel aastal moodustavavad mahukaima osa positiivse vastuse saanud taotlustest toetused katusetöödele, mille jaoks eraldatakse kokku enam kui 300 000 eurot.

Suurimad toetused katusetöödeks saavad sel aastal Põlvamaal asuv Tilsi mõisa peahoone, Viljandimaal asuva Olustvere mõisa valitsejamaja ja Narvas Koidula tn 6 asuv elamu.) Restaureerimistöödega seotud uuringute läbiviimist ja vajaliku projektdokumentatsiooni koostamist toetatakse kokku ligi 93 000 euroga.

Lisaks katusetöödele pidas komisjon sel aastal vajalikuks toetada mitmete keskkaegsete linnuste konserveerimise jätkutöid: toetust saavad Viljandi ordulinnuse varemed ja vallikraav, Tarvastu ordulinnuse ja Helme linnuse varemed.

Komisjoni esimees Carolin Pihlap: “Hindamistabeli tipus olid mitmed olulised linnused, kus on hädavajalik jätkata konserveerimistöid. Kuid kokkuvõttes said toetust väga erinevad mälestised taluhoonetest mõisa peahooneteni, linnamajadest uhkete aiapostideni. Ka vanuse mõttes oli skaala lai: juba nimetatud ordulinnuste varemetest Rapla KEKi haldushooneni.” 

Teist aastat järjepanu on eraldi toetusmeede hoone osadeks olevate väärtuslike detailide säilitamiseks ja uurimiseks. Meetme kaudu saab taotleda toetust näiteks maalingute, akende, uste ja varikatuste jaoks ning selle eesmärgiks on tõsta esile selliste detailide olulisust hoone tervikliku väärtuse puhul. Suurim toetus sellest meetmest - 18 792 eurot - läheb sel aastal Hiiumaal asuva Suuremõisa mõisa peahoone saali uhkete barokk-maalingutega lae restaureerimistöödeks.

Muinsuskaitseameti iga-aastaselt antavate restaureerimistoetuste eesmärk on omanike toetamine nende valdusesse kuuluvate ehitiste säilitamisel ja restaureerimisel, samuti muinsuskaitsealaste uuringute, eritingimuste ja projektide koostamisel. 2018. aasta taotlusvooru laekus 188 nõuetele vastavat taotlust kogusummas ligi 3,5 mln eurot.

Positiivse vastuse said jaanuaris 91 taotlust kogusummas 737 922 eurot. Vastavalt kehtivale määrusele tehti aasta alguses otsused 95% eelarves oleva toetussumma ulatuses, täiendav 5% jäi nn ettenägematute tööde reservi, mida jagatakse kalendriaasta jooksul tekkivast vajadusest lähtuvalt.