Maailm

Euroopa jätkab võitlust terroristliku radikaliseerumisega (5)

Toimetas Denes Kattago, 24. jaanuar 2018 14:40
Belgia armee Brüsselis patrullimasFoto: EMMANUEL DUNAND
Euroopa Komisjon esitas täna aruande toimiva julgeolekuliidu rakendamise kohta. Aruandes käsitleti selliseid prioriteetseid teemasid nagu radikaliseerumisvastane võitlus, küberjulgeoleku tugevdamine ja avaliku ruumi kaitse.

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos kinnitas, et julgeolek on Euroopa jaoks oluline probleem ja tähtsaim prioriteet.

Samal teemal

„Peame tegema veelgi enam, et kaitsta ELi kodanike turvatunnet nii internetis kui ka väljaspool seda. Viivitamata tuleb võidelda terroristliku propaganda levitamise vastu veebis,“ lisas ta.

Julgeolekuliidu volinik Julian King märkis omalt poolt, et viimastel aastatel on tehtud tõhusat tööd, et täita teabelüngad, võidelda radikaliseerumise vastu, suurendada kübervastupidavusvõimet ning kaitsta avalikku ruumi.

„See terviklik lähenemisviis on toonud ka tulemusi, kuid tegeliku ja tulemusliku julgeolekuliidu tagamiseks peame sama hoogsalt jätkama. Me peame jõudma terrorismiprobleemi juurteni - võitlema radikaliseerumisega, mis juhib inimesed Euroopas vägivaldse ja äärmusliku ideoloogia juurde,“ tõdes volinik King.

Lisaks aruandele tutvustas komisjon ka edasisi plaane radikaliseerumisega võitlemiseks. Esimese sammuna tugevdab komisjon terrorismi ennetamise meetmete koordineerimist ELi tasandil.

Lisaks sellele tõhustab komisjon võitlust radikaliseerumise vastu vanglates ning terroristliku propaganda levitamise vastu nii internetis kui ka väljaspool seda. Komisjon kutsub veebiplatvorme üles jõulisemalt tegutsema, et igasugune terroristlik veebisisu saaks eemaldatud võimalikult kiiresti.

Komisjon teeb tööd ka küberjulgeoleku suurendamiseks ja avaliku ruumi kaitseks. Selleks luuakse küberturvalisuse pädevuskeskuste võrgustik ning küberturvalisuse uurimis- ja pädevuskeskus. 2018. aasta esimeses kvartalis eraldatakse programmi „Horisont 2020“ raames 50 miljonit eurot katseprojektile, millega toetatakse selle võrgustiku loomist.

Lisaks eraldab komisjon täiendavad 5 miljonit eurot Europoli dekrüptimissuutlikkuse parandamiseks, et toetada õiguskaitseasutusi kriminaaluurimiste läbiviimisel.

Avaliku ruumi kaitse osas tõhustatakse koostööd avalike kohtade, nagu transpordikeskuste, staadionide ja kaubanduskeskuste eraettevõtjatest haldajate ning kohalike ja piirkondlike ametiasutuste vahel. Koostöös autorendiettevõtjatega uuritakse võimalikke ühismeetmeid, et terroristid ei saaks rünnakute korraldamiseks sõidukeid rentida.

Jaanuaris 2018 esitletakse julgeolekualast töövahendit, mis pakub Euroopa veoautojuhtidele, veoettevõtjatele ja teistele juhiseid võimaliku terroriohuga tegelemiseks.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee