Eesti uudised

Salme kultuurikeskuse direktor Toomas Loo astub ametist tagasi. Sisekontroll leidis mitmeid rikkumisi (19)

Marvel Riik, 24. jaanuar 2018 13:14
Toomas Loo. Foto: Heiko Kruusi / Linnaleht
Tallinna Salme kultuurikeskuse direktor Toomas Loo andis Põhja-Tallinna vanemale avalduse, millega palub ennast vabastada direktori ametikohalt. Tallinna sisekontroll leidis keskusest hulganisti rikkumisi, mida ei olnud mitme aasta jooksul parandatud.

Toomas Loo tagasiastumise põhjuste taga on Tallinna sisekontrolöri teenistus, mis viis 2017. aastal Salme kultuurikeskuses läbi järelevalvemenetluse, et hinnata keskuse tegevust. Kontroll leidis hulganisti rikkumisi, mida pole suudetud mitme aasta jooksul likvideerida.

Samal teemal

"Keskuse juhtkond ei olnud kehtestanud sisemist töökorraldust reguleerivaid dokumente; korraldanud huviringide nimekirjade arvestuse ja ringitasude üle järelevalvet, muutnud ringijuhtide tasustamise süsteemi läbipaistavaks ega viinud lepingute vormistamist vastavusse nõuetega; teinud ettepanekut hinnakirja uuendamiseks ega lahendanud keskuse kohviku ruumide kasutusse andmise küsimust," kirjutatakse Tallinna linnavalitsuse 24. jaanuari istungi protokollis.

Sisekontroll tõdeb samas, et juhtkonna antud selgitused olid vasturääkivad ja ebapädevad. "Järelevalvet oli raske teostada ka põhjusel, et direktor ei olnud koostööaldis, ei osanud küsimustele vastata ega olnud keskuses toimuvaga vajalikul määral kursis."

Salme kultuurikeskus. Foto: Stanislav Moshkov

Toomas Loo enda sõnul ei olnud tal puuduste kõrvaldamiseks aega ning enamus ettepanekutest töö paremaks korraldamiseks pole olnud tema hinnangul asjakohased. "On ebatavaline, et asutust kontrollitakse korduvalt ja tuvastatakse samu vajakajäämisi, kuid asutuse juht probleemide kõrvaldamisega ei tegele. Eeltoodust järeldub, et Salme kultuurikeskuse direktor Toomas Loo ei taga keskuse eesmärkide täitmist ega tegevuse nõuetekohast korraldamist," saab protokollist lugeda.

Toomas Loo töötas Tallinna Salme Kultuurikeskuse direktorina alates 1. maist 2004. Lahkumisavalduse andis Loo sisse 22. jaanuaril 2018 ning täna on tal viimane tööpäev.

Delfi sõnul saab direktori kohusetäitjaks linnaosavalitsuse kultuuri- ja hariduse peaspetsialist Sten Svetljakov ning senine direktor Toomas Loo viiakse üle madalamale ametikohale.

Sisekontroll on juba varasemalt uurinud keskuse tegevust. Näiteks on uuritud kultuurikeskuses projektipõhiselt tegutsenud lasteteatrit, mida kordineeris ainuisikuliselt Meelis Pai. Teatavasti lõpetati töösuhe Paiga, kuna tuvastati mitmeid rikkumisi, sh linna raha raiskamist.

Samal teemal

30.10.2017
Meelis Pai soovib väärteoasja lõpetamist
22.10.2017
Korruptsioonis süüdistatav Meelis Pai: „Kogu see asi on naeruväärne!“