Homoparaad TallinnasFoto: Alar Truu
Toimetas Denes Kattago 24. jaanuar 2018 08:27
Tartu ringkonnakohus tühistas eile alama astme kohtu otsuse ning rahuldas lesbipaari lapsendamisavalduse. Inimõiguste keskuse arvates on kõigil kooselulepingu sõlminutel õigus ühistele lastele.

Kohus ei lubanud novembris samasoolisel paaril peresisest lapsendamist, olgugi, et kaks naist olid sõlminud kooselulepingu ja kasvatanud last perekonnana tema sünnist alates. 

Ringkonnakohus nõustus kaebusega ning tühistas Tartu maakohtu otsuse ja rahuldas lapsendamise avalduse. Kohus nentis, et maakohtu otsus oli olulises osas põhjendamata ja sisaldas suuremas osas õigusnormide analüüsita refereerimist, kuigi samas on kohtul kohustus oma otsust põhjendada.

Kohus märkis, et lapsendamise kontekstis ei oma tähtsust lapsendaja nimetamine emaks või isaks ning see, kuidas pereliikmed üksteist peresiseselt kutsuvad, on perekonna- ja eraelu puutumatuse põhimõtte järgi iga pereliikme enda otsustada.

Kohus tuletas meelde, et iga lapsendamine peab toimuma lapse parimast huvist lähtuvalt, ehk tuleb vaadata konkreetset lapsendajat ja perekonda, nende isikuomadusi ja võimekust ning tahet olla lapsevanem. 

Inimõiguste keskuse annetajad toetasid kohtuprotsessi

„Lapsel on õigus tunda ennast koos armastavate vanematega kindlalt ja turvaliselt, seda ka juriidilises mõttes,“ ütles Eesti inimõiguste keskuse võrdse kohtlemise ekspert Kelly Grossthal. „Tartu ringkonnakohtu otsus osutab, et peresisest lapsendamisest ei või keelduda põhjendamatult või eelarvamuste tõttu. Kooselulepingu sõlminud isikutel on samasugune õigus ühistele lastele nagu teistel vanematel. Õigusriik ei tohi tekitada oma inimestele sellist valu, nagu maakohtu otsus antud juhul tegi.“

Keskusega koostöös Paari esindanud Advokaadibüroo Sirel & Partnerid vandeadvokaat Kalle-Kaspar Sepper: „Maakohus ei hinnanud asja lahendamisel olulisust omavaid asjaolusid õigesti ning rikkus oluliselt menetlusõigust, mistõttu oli edasikaebamine ainuvõimalik otsus.“ 

Lapsendamist oli toetanud muuhulgas sotsiaalkindlustusameti koostatud pereuuring, mis oli perekonna ja lapsendada sooviva partneri suhtes positiivne ja milles tõdeti, et peres on olemas kõik vajalik lapse eluks ja arenguks.

Eesti inimõiguste keskuse juhataja Kari Käsper: „See tegelikult olemata pidanud kohtuvaidlus osutas, et kooseluseaduse rakendusaktide puudumine tekitab situatsioone, kus seaduse mõtte asemel võivad otsuseid mõjutada eelarvamused. Õiguskindlus on ennekõike laste huvides.“

Keskus märgib, et kohtusse pöördumine sai teoks tänu keskuse annetajate toele ja advokaadibüroo vabatahtlikule panusele.