Foto: Laura Oks, Teet Malsroos, Alar Truu / Montaaž
Denes Kattago, Maarit Stepanov 17. jaanuar 2018 14:14
Protesteerijad, kes pole rahul presidendi otsusega anda EV100 vastuvõtu kontsertetenduse korraldamise au teatrile NO99, kavatsevad juubeliüritustel kanda rõivastel kanadetaile.

Vastuolu tuleneb tõigast, et NO99 kollektiivi kuulub 2016. aastal üht näitlejannat peksnud Tiit Ojasoo.

Sotsiaalantropoloog ja Tartu ülikooli etnoloogia osakonna vanemteadur Aet Annist kirjeldab, et presidendile saadetud avalikule kirjale allkirja andnutel ühiseid plaane edasisteks sammudeks pole.

"Kommenteerin, et NO99 teater teeb minu arvates põnevat ja väärtuslikku tööd. Ka Ojasoo tehtavad lavastused - nii juba tehtu kui parasjagu käsilolev - ei ole miski, mille väärtuses tema teo valguses peaks kahtlema. Probleem algab ja lõpeb väga lihtsa asjaga: vägivallateo sooritajale aupositsiooni andmine on ebaväärikas. See pole paratamatult ainult kunst, vaid ka sümboolne staatus. Andestamine ei tähenda au ja kuulsuse pakkumist," arvab Annist.

"Petitsioonile lisaks ei tea, et oleks midagi plaanis korraldada: avalikkusel, kõigil inimestel on õigus oma arvamust avaldada, seda tehti, kuid sellele ei reageerita, eks osalt tähendab see taas kord kodanikuühiskonna hääle nõrkust,"  ütleb ta ja lisab: "Teema ei ole minu jaoks isiklikult nii oluline, et sellega edasi tegeleda, aga kui keegi peaks kibelema mingit riietusega seotud aktsiooni ette võtma, võiks protesti märgiks samal seisukohal olevad inimesed ju näiteks EV100 üritusel mõnda kanadega seotud detaili kanda...."

Kuid presidendile protestikirja saatnuid on kokku 104, mistõttu ei seo neist paljusid muu, kui ühine arvamus. Seepärast pole kõik kuulnud ka ideest ehtida end protesti märgiks kanadega.

Näiteks ütleb inimõiguste keskuse juhataja Kari Käsper, et tema pole teiste allkrija andnutega edasiste plaanide osas suhelnud. "Kirjutasin alla ja olen varemgi väljendanud vastumeelsust naistevastase vägivalla suhtes, sest tegemist on inimõiguste mõttes Eestis olulise teemaga, mida ei saa lahendada ainult seadustega vaid ka suhtumise näitamisega," põhjendab ta pöördumisest osavõttu, viidates sealjuures oma hiljutisele artiklile.

Tartu Ülikooli korrastamata süsteemide füüsika professor Jaak Kikas kirjutab: "Mu lähenemine ja motivatsioon on suuresti samad, millest on rääkinud Piret Karro Müürilehes. Mul ei ole ei presidendi vastuvõtul ega ka väljaspool seda kavas astuda mingeid täiendavaid samme," ütleb ta.

" “Allakirjutanute laiemate plaanidega” pole ma paraku kursis. Kui need eksisteerivad. Minu jaoks on see kiri oma eesmärgi juba saavutanud, sõltumata sellest, milliseid konkreetseid meetmeid tast lähtuvalt rakendatakse (või ei rakendata). Ja kindlasti pole ma nõus arvamusega, et nüüd ongi EV100 tähistamine “ära rikutud”. Vastupidi – on näidatud, et Eesti on julgem, tugevam ja puhtam, kui ehk muidu võiksime arvata. Vaatamata meie erimeelsustele. Või ehk just tänu nendele," arvab Kikas.

Poliitiki Oudekki Loone on kanadega seotud sümboolika kandmise mõttega aga kursis. "Meelsuse väljendamine tänases olukorras, kus härra justiitsminister on väljendanud arvamust, et kui te niimoodi kaagutate, siis võib vägivald isegi õigustatud olla, on mõistlik ja asjakohane," lisab ta.

Enda kanadega ehtimine on alguse juba saanud - sedapuhku sotsiaalmeedias, kus mitmed inimesed on asendanud oma profiilipildi fotoga kanast, millele lisatud EV100 logo.

Idee kasutada just kana, pärineb nähtavasti justiitsminister Urmas Reinsalu väljaütlemisest presidendile saadetud kirja teemal. "Kuulge kurjakirjutajad, muidugi saate hüsteeriaga solkida vabariigi aastapäeva ja Ojasoo elu ära! Aitab! Lõpetage kanakarja kambakas!" kirjutas minister.