Eesti uudised

Riigikogu andis RMK-le õiguse osta looduskaitsealuseid maid (2)

Ohtuleht.ee, 16. jaanuar 2018 19:00
Sügisene metsFoto: Teet Malsroos
Riigikogu kiitis heaks seadusemuudatuse, mille kohaselt on edaspidi oluliste looduskaitseliste piirangutega eramaade omandamise õigus ka Riigimetsa Majandamise Keskusel. Seni kehtinud korra kohaselt finantseeriti selliste kinnisasjade omandamist vaid riigieelarvest.

Muudatuse eesmärk oli luua täiendav võimalus kasutada looduskaitsepiirangutega kinnisasjade riigile omandamiseks lisaks riigieelarvelistele vahenditele ka teisi allikaid, et tagada riigi kohustuse tõhusam täitmine. Tänu muudatusele saab edaspidi selleks seni riigieelarves ette nähtud vahendeid kasutada muul otstarbel.

Samal teemal

„Looduskaitsealuste maade omandamiseks vajaliku raha saamiseks müüb RMK maatükke, mida ta ei vaja ja mis seisavad seetõttu kasutult. Igati mõistlik on neid maatükke paremini ära kasutada ning osta nende müügist saadud tulu eest looduskaitsealuseid maid,“ selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler.

Riigikogus heaks kiidetud looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seadusega antakse RMK-le õigus osta looduskaitsealuseid maid. Eelnevalt toimus looduskaitsealuste maade omandamine riigieelarvesse igaks eelarveaastaks määratud summa piires, muudatuse kohaselt on edaspidi selline õigus alternatiivselt ka RMK-l.

RMK saab võimaluse kasutada kaitstavat loodusobjekti sisaldavate kinnisasjade ostmiseks peale riigieelarvest eraldatud vahendite ka oma tegevuseks mittevajalike kinnisasjade müügist saadud tulu ja puhaskasumit. Seni kehtinud seadus ei näinud ette võimalust kasutada tulu muul otstarbel kui riigimetsa majandamiseks või tulu saamiseks.

Maade riigile omandamise järjekorras on 1. jaanuari 2018. aasta seisuga 151 kinnisasja. Maa-ameti prognoosi kohaselt oleks kolme miljoni euro eest aastas võimalik omandada umbes 45 kinnisasja.    

Looduskaitseseaduse alusel looduskaitsepiirangutega maa riigile omandamise eesmärk on kompenseerida maaomanikule seatud olulised piirangud.

Kaitstavate maade riigile omandamine looduskaitseseaduse alusel on üks olulisemaid meetmeid eramaade looduskaitse alla võtmisel tekkivate piirangute hüvitamisel. Oluline on seejuures tagada maaomanike õigus saada piirangute eest õiglast hüvitist mõisliku aja jooksul. Looduse kaitsmine toimub eelkõige avalikes huvides ning selle kohustuse täitmist ei saa jätta eraomanike kanda. Maa omandamise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

Samal teemal

31.01.2018
VIDEO | Indrek Vainu „Pealtnägijas“: RMK puidutarneleping lõhnab sama halvasti nagu tselluloos
26.01.2018
TV3 VIDEO | Suurem palgi osakaal ja parem hind tagasid RMK-le kopsaka kasumi
05.12.2017
METSAMEESTE KATASTROOF: masinatega metsa ei pääse, saekaatreid ähvardab palgipõud!
28.11.2017
VIDEO | Esimesed šaakalid on juba veebikaamera pildile jäänud