Foto: Marvel Riik
Liis Vaksmann 12. jaanuar 2018 14:55
Täna toimus Tallinnas Telliskivi ja Rohu tänava ristmikul järjekordne liiklusõnnetus, mil mööda Rohu tänaval sõitnud autojuht ignoreeris ristmiku liiklusreegleid. Juht, kes andmata teed peateel ehk Telliskivi tänaval liikuvale sõiduautole, põrkasid autod kokku ja rammisid ristmiku kõrval olevat puumaja. 

Tundub, et Linnatranspordiametile oli see viimaseks piisaks karikaks kuna nüüd suleti liiklus Rohu tänav alates Telliskivi tänavaga ristumiskohast.

Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhtaja Talvo Rüütelmaa selgitas, et kuigi ristmik on standardile vastav, liiklusmärgid on nähtavad ja dubleeritud, nähtavus liiklejate vahel on väga hea, vähendatud on lubatud sõidukiirusi mõlemal ristmikule suunduval tänaval ning täidetud on kõik eeldused ohutuks liiklemiseks, esineb antud kohas täiendavalt uurimist vajav liikluspsühholoogiline faktor, mis on ilmselt liiklusõnnetuste põhjustajaks.

Transpordiamet on seda ristmikku juba mõnda aega monitooringud. Viimane liiklusõnnetuse video näitab, et mingil põhjusel otsustab juht „Stop“ märgi ees peatumise asemel hoopis kiirendada. Sellise käitumise põhjuste uurimine on väga oluline, sest on vajalik saada teadmisi, miks juht standardi kohaselt rajatud kahel väga sarnasel ristmikul käitub täiesti erinevalt (ühel annab teed ja teisel mitte).

Seni aga piiratakse Rohu tänaval liiklus üle Telliskivi tänava liiklusmärkidega ning koheselt pannakse välja ka liikluskorralduslik põrkeleevendi ning lähiajal ka vastav raudbetoonelement.

Rohu tänavale saab sõita Telliskivi, Ristiku ja Härjapea tänavate kaudu.