Eesti uudised

Algab üle-eestiline pagulasteemaline teavitusprojekt „Saame tuttavaks!“ (33)

Toimetas Silja Ratt, 12. jaanuar 2018 12:23
Sillamäe kultuurimajaFoto: Aldo Luud
Laupäeval, 13. jaanuaril toimub Sillamäe keskraamatukogus teavitusprojekti “Saame tuttavaks!” avaüritus. Üritus toimub Sillamäe eesti keele kohviku raames ning viib kohalikega kokku Sri Lankast, Angoolast ja Itaaliast pärit eesti keele rääkijad.

Projekti "Saame tuttavaks!" käigus korraldavad Eesti Pagulasabi, Johannes Mihkelsoni Keskus ja Ethical Links koos partneritega üle Eesti kokku 45 ühisüritust, kus kohtuvad rahvusvahelise kaitse saajad (ehk pagulased), Eestisse hiljuti elama asunud välismaalased ja kohalikud inimesed. Pooleteise aasta jooksul jõuab projekt kolm korda igasse Eesti maakonda ning aitab luua keskkonda, kus pagulased, uussisserändajad ja siin elavad inimesed omavahel paremini tuttavaks saavad.

Samal teemal

Kahe viimase aasta jooksul on suurenenud Eestilt rahvusvahelise kaitse saanud inimeste arv ning pagulasteemale osaks saanud tähelepanu. Siiani ei ole Eestis veel toimunud regulaarset ja kõiki maakondi hõlmavat ühisürituste sarja, mis tõstaks kohaliku kogukonna teadlikkust ning võimaldaks pagulastel ja neid vastuvõtvate kogukondade liikmetel kohtuda, inimene inimesega, osaledes koos töötubades, valmistades toitu ja kuulates üksteise lugusid.

Teavitusprojekti “Saame tuttavaks!” projektijuhi ja Eesti Pagulasabi ürituste koordinaatori Polina Polyakoffi sõnul toetavad ühisüritused nii vastuvõtvate kogukondade mõistmist uute saabujate suhtes kui ka uute saabujate kohanemist uues ühiskonnas. “Inimeste suhtumine sisserändajatesse on ühiskondliku sidususe mõttes väga oluline. Meie ühisürituste eesmärk ongi tekitada positiivseid otsekontakte ühes piirkonnas elavate inimeste vahel,” selgitas Polyakoff projekti eesmärke.

Johannes Mihkelsoni Keskuse poolne koordinaator Mirjam Matiisen rääkis, et ühisüritustega läbi toetatakse kaitse saanud inimeste ning kohalike elanike omavaheliste sotsiaalsete võrgustike teket. “Sotsiaalsetel võrgustikel on võtmeroll uues ühiskonnas sobiva töö leidmisel ja edukal kohanemisel laiemalt. Me loodame, et üritused, mis toimuvad nii suurtes linnades kui väikestes asulates, aitavad luua sotsiaalseid suhteid, mis on mõlemale poolele kasulikud,” sõnas Matiisen.

Projekti “Saame tuttavaks!” kohta leiab lisainfot veebiaadressilt www.saametuttavaks.ee. Seal kajastuvad ka kõik pooleteise aasta jooksul toimuvad ühisüritused. Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga- , Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning EV Siseministeerium.

Samal teemal

06.02.2018
KÖIEVEDU: Saksamaa üritab kvoodipagulased Eestisse tagasi saata
19.00.2018
Eesti majandusanalüütik usub, et sisseränne panustab majanduskasvu
19.11.2017
Ajakirjale Time Eesti elu laitnud põgenikepaar on Saksamaa põgenikelaagris õnnelikum ning kardab siia tagasisaatmist
07.10.2017
VIDEO | Kuidas läheb Eestis Süüria pagulasperel? Pojal on eesti keel suus, emal ja isal tuleb veel õppida