Eero MikenbergFoto: ALDO LUUD
Siim Randla 7. jaanuar 2018 23:09
Tartu maakohus mõistis vangi ettevõtja Egrit Viitkini ja omal ajal Pere Leiba juhtinud Eero Mikenbergi, keda prokuratuur süüdistab soodustuskelmuse katses, millega üritati PRIAlt välja petta üle kahe miljoni euro. 

Lõuna ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi panid Egrit Viitkin, Kadi Viitkin, Eero Mikenberg ja Erki Aniot toime soodustuskelmuse, esitades eri ettevõtete nimel investeeringutoetuse saamiseks PRIA-le teadvalt valeandmeid. 

Soodustuskelmusega püüdsid süüdistatavad välja petta üle kahe miljoni euro, kuid välja jõudis PRIA maksta ligikaudu 33 000 eurot. Kuriteokahtluse ilmnemisel edasised väljamaksed peatati. 

Süüdistuse järgi töötas Viitkin koostöös Mikenbergiga toetuste taotlemiseks välja ebaseaduslikke skeeme. Kuna Viitkinile kuulunud kontserni AS Ekso ettevõtted OÜ Ekso Agro ja OÜ Ekso Farm ei vastanud mitme meetme tingimustele, võtsid Viitkini kontrolli all tegutsenud isikud üle ettevõtted OÜ Setu Veis, OÜ Megarunner ja OÜ Veskivilly, mille kaudu toetusi taotleti. Kuritegelikesse skeemidesse kaasati kaks lähedast, kellele prokuratuur süüdistuse esitas. 

Kohtus tõendati, et Egrit Viitkin ja Mikenberg taotlesid PRIA-lt pettuse teel investeeringutoetusi Setu Veis OÜ-le ja Megarunner OÜ-le kokku üle kahe miljoni euro, Egrit Viitkin, Kadi Viitkin ja Mikenberg Setu Veisele üle 27 000 euro, Egrit ja Kadi Viitkin Setu Veisele üle 70 000 euro,  Egrit Viitkin, Mikenberg ja Aniott Veskivilly OÜ-le üle 39 000 euro ning Mikenberg Gateway OÜ-le üle 99 000 euro. 

Kõigis nimetatud episoodides jäi pettuse teel toetuse saamine lõpule viimata süüdistatavate tahtest mitteolenevatel põhjustel, vaid viimase nimetatud episoodi puhul maksti toetus välja osaliselt.

Kohus leidis uuritud tõendite alusel, et Kadi Viitkin ei ole osalenud pettuse teel investeeringutoetuse taotlemisel Setu Veisele ja Veskivillyle kokku üle ühe miljoni euro ulatuses kokku kolmes süüdistusepisoodis ning Mikenberg ei ole osalenud pettuse teel investeeringutoetuse taotlemisel Setu Veisele üle 72 000 euro ulatuses. Sel põhjusel mõistis kohus nad nendes süüdistustes õigeks. Samuti mõistis kohus Kadi Viitkini õigeks Megarunner OÜ episoodis, kuna prokurör loobus süüdistusest.

Tartu maakohus mõistis Egrit Viitkini detsembris süüdi soodustuskelmuse katses ja karistas teda kolme aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega, millest kohe tuleb ära kanda kaks kuud, ülejäänud on tingimisi. Mikenbergi mõistis kohus ühes soodustuskelmuse katse episoodis õigeks ja ülejäänud süüdistuse osas süüdi soodustuskelmuses ja karistas teda kolme aasta ja kümne kuu pikkuse vangistusega, millest kohe tuleb ära kanda kaks kuud, ülejäänud on tingimisi. 

Kadi Viitkini mõistis kohus neljas episoodis õigeks ja kahes episoodis süüdi soodustuskelmuse katses ja karistas teda rahalise karistusega 640 eurot. Anioti üks episood aegus ja menetlus lõpetati ning ühes episoodis mõisteti ta soodustuskelmuse katses süüdi ja karistati teda rahalise karistusega 2700 eurot. Otsus on vaidlustatav Tartu ringkonnakohtus.

Kohus pidas Egrit Viitkini ja Mikenbergi süüd keskmisest suuremaks ja mõlema puhul põhjendatuks osaliselt reaalse vangistuse mõistmist, kuna nende kuritegelik käitumine on olnud pikaajaline ja süsteemne. „Mõistes Egrit Viitkinile reaalse lühiajalise vangistuse kujundab kohus ka üldpreventiivselt kaasinimeste hoiakut riigi toimimisse laiemalt. 

Euroopa Liidu fondidest makstava toetuste kasutamine eri eluvaldkondade edendamiseks on Eestis juba aastaid olnud ja on ka edaspidi laialt levinud. Tuleb vältida selle raha väära jaotamist, sest see kahjustab konkurentsi ja vähendab usaldust riigi kui nende toetuste jaotaja vastu. Võimalikele uutele toetuste kuritarvitajatele antav märguanne peab Egrit Viitkinile mõistetava karistusega olema ühemõtteline ja selgelt hukkamõistev,“ seisab kohtuotsuses.