TUTTAV AMET: Professor Tõnu Lehtsaar oli esimest korda Tartu Ülikooli rektori kohusetäitja kümme aastat tagasi, kuid seekord on olukord sootuks teine.Foto: Aldo Luud
Asso Ladva 27. detsember 2017 11:59
Kolmapäeva hommikul otsustas Tartu Ülikooli senat, et kuni uue rektori valimiseni täidab rektori kohuseid religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar. Rektori valimised kuulutab välja jaanuaris erakorraliselt kogunev ülikooli nõukogu.

„Amet on tuttav, aga olukord on hoopis teine,“ ütleb Lehtsaar, kes oli rektori kohusetäitjaks kümme aastat tagasi pärast kulli ja kirja viskamisega lõppenud ning lõppeks nurjunuks osutunud rektorivalimisi. „Ülikooli toimib teistmoodi kui kümme aastat tagasi. Siis oli ülikoolis 11 teaduskonda, praegu on neli valdkonda, paljud korralduslikud protsessid on muutunud. Õppida on palju.“

„Rektoraadi ja kogu ülikooli juhtkonna meeleolu on leinaline,“ sõnab Lehtsaar. „Volli Kalm lahkus väga ootamatult ja ta oli väga hea rektor. Meil kõigil on temaga oma mälestused ja suhted. Seepärast pole praeguste toimingute juures ka mingit pidulikkust ega trummipõrinat.“

Senat nimetas Lehtsaare ametisse ühehäälselt ja kuni aastaks. Rektori kohusetäitja nimetab otsust mõistlikuks, sest kui praegused plaanid ei peaks täide minema, pole tarvis hakata taas uusi otsuseis langetama. Hetkel on ülikooli seadnud eesmärgiks, et uus rektor astuks ametisse järgmise õppeaasta algul.

„Tõnu Lehtsaar oli üks parimaid kandidaate,“ ütleb Tartu Ülikooli nõukogu esimees Ruth Oltjer. „Ta on olnud juba rektori kohustäitja, ta on olnud nõukogu liige ja teab, mis suunas ülikool liigub, ta on töötanud õppeprorektorina rektoraadis ning praeguses raskes olukorras on vaja tema tasakaalukust, rahulikkust ja stabiilsust.“

„Minu ülesanne on tagada ülikooli stabiilne toimimine,“ võtab Lehtsaar oma ülesanded kokku. „Ülikool on hästi juhitud, arengukavad on paigas. Ülesandeid asun täitma kohe pärast valimisi, sest on palju toiminguid ja dokumente, mida saab heaks kiita või allkirjastada ainult rektor.“

Valimispäev selgub jaanuaris

„Ülikooli nõukogu koguneb jaanuaris ja üheks päevakorra punktiks on rektori valimiste väljakuulutamine,“ ütleb Oltjer ja lisab, et kui märtsi asemel juba varem kogunetakse, siis tulevad arutlusele ka teised teemad.

„Nõukogu kinnitab valimiste reglemendi ja loomulikult on eesmärgiks leida võimalikult hea rektor,“ sõnab Oltjer. „Tahame kohtuda ja rääkida kõikide rektorikandidaatidega,“ jätab ta siiski vastamata küsimusele, kas nõukogu liikmed asuvad ka isiklikult kandidaatide otsingutele.

„Rektori valimised on valdkond, kus ma pigem ei susi, kandidaatide esitamiseks on kindlad reeglid,“ ütleb Lehtsaar.

Ülikooli nõukogu vastutab majandustegevuse ja pikaajalise arengu eest, kinnitab ülikooli põhikirja ning võtab vastu arengukava ja eelarve. 11liikmelisse nõukogusse nimetab viis liiget haridusministeerium, viis liiget ülikooli senat ja ühe liikme Teaduste Akadeemia. Senat vastutab ülikooli õppe- ning teadus- ja arendustegevuse eest. 21liikmelisse senatisse kuuluvad kõigi nelja valdkonna ja üliõpilaskonna esindajad, senati tööd juhib rektor.