Eesti uudised

ÜRO hääletuse tagajärg on selgunud: USA Eestit peole ei kutsu (205)

LISA KOMMENTAAR

maxs 24. detsember 2017 09:33
Ehk näitas ka eesti oma selgroogu, alati ei pea lömitama suuremate ees.
maxs saa kaineks 24. detsember 2017 12:48
lömitab ja kuidas veel ja ikka selle euroliidu ees. Võiks kordki seal oma selgroogu näidata ja anda teada, et eesti on jätkuvalt vaba ja suverääne riik.
to: maxs 26. detsember 2017 07:05
eesti näitas oma rumalust.
!!! 24. detsember 2017 02:11
Torkab silma meie moderaatorite erapoolikus. Näiteks kriiskab keegi punaroosa ajaloodiletant 16:22 hüsteeriliselt et " too üks fakt,kus venemaa on meid viimase 1000 a. jooksul sõjaliselt rünnanud". Kirjutasin kaks pikka selgitavat kommentaari. Esimeses sellest, kuidas Aleksandr Nevski oma venna, Vladimiri-Suzdali suurvürsti driužiina ja oma ustava liitlase, Batu khaani saadetud ratsaväesalkade abil 1242.a. Ugandit rüüstas ja vallutada üritas. samuti Eesti alade okupeerimisi 1030-1069 vürst Jaroslavi, 1558-1583 Ivan Groznõi, 1655-1658 tsaar Alekseo Mihhailovitši poolt ja 1700.a. alanud põhjasõda, 1710a. kapitulatsiooni ja Vene annektsiooni kuni 1918.
agasamuti ka 1940 a. juunipöörde nüansse ning huvitavaid tagamaid. Aga kuigi meie kallis moderaator laseb ilmuda punadiletantide parteikooli ajaloonägemusi, minu selgitusi ja täpsustusi ta siiski millegipärat avaldanud ei ole. Väga kahjumuidugi, et demagoogiale avatakse roheline tee, vastuväited aga ei ilmu.
to 02.11 24. detsember 2017 05:48
Praegune Eesti ala allutati võõrvõimule 1200 aastate algul ja see võõrvõim tuli läänest,mitte idast,peipsi tagant ja vene võimu alla tõukas meid rootsi riik,kes siinseid alasid valitsedes-okupeerides läks venemaale kallale (põhjasõda) ,kaotas selle sõja,kadus üle mere rootsi tagasi ja meie langesime sõjasaagina vene riigi koosseisu,seega venamaa ei alustanud põjasõda ega tunginud meile alade kallale.
!!! 24. detsember 2017 10:41
Taas üks parteikooli haridusega lektor!
Seda kuidas tulid saksa rüütlid, seda on meile nõukogude koolis pähe piisavalt taotud. Aga vene vürstide ja tsaaride vallutusretked ning annekteerimiskatseid tookord meile eriti ei räägitud. Ning mõne lektori haridus ning silmaring sellega kahjuks piirdubki. Mida ta enesekindlalt kui ülimat tõde meile kuulutab.
punalktorile 24. detsember 2017 11:17
1030 - 1061 vallutas Novgorodi vürst Jaroslav Ugandi peamise linnuse Tarbatu, hoidis seda 30 aastat oma valduses ja annekteeris ümbrust, kuni ta lõpuks eestlaste ühendatud jõul väljapeksti. Eesmärk oli hõivata uusi maid ja kontrollida kuulsat kaubateed varjaagide juurest Bütsantsi
1242 sooritas Novgorodi väge juhtiv vürst Aleksańder koos oma venna Suzdali-Vladimiri suurvürsti družiina ning Batu khaanilt laenatud ratsasalkade abil sõjaretke ja üritas vallutada Otepääd, kuid löödi Tartu piiskopi vägede ning Orduvendade saadetud sõjasalga ühendatud jõul maalt välja. Vaenlast jälitati Lämmijärveni, kus vürst oskas jälitajad kevadisse jäälahvandusse meelitada. Kuulus jäälahing!
Liiwi sõja ajal 1558-1583 tungis Ivan Groznõi absurdsel ettekäändel Eestisse, hõivas aastakümneteks Tartu, Nava, Rakvere. Paide, Viljandi, tegelikult suurema osa Eesti mandrialast. Kuid lõpuks kaotas poolakatele ning rootslastele.
1655 tungis hõivasid Tartumaa ning linna Aleksei Mihhailovitši streletsiväed, kasakad ning tatarlased. Peksti välja alles 3 aasta pärast 1658.
1700 tungis Peeter I riikide vahel kehtivat rahulepingut murdes Eestisse, Narva alla, sõjategevus kestis 10 aastat. Vürst Šeremetjevi kasaka ja tatarlased rüüstasid maad põhjalikult ja vedasid inimesi orjusse, rahvaarv langes kriitilise 100 tuhandeni. Annektsioon kestis kuni 1918.a. 1710 loovutas Tallinna baltiparunist kuberner von Patkul omavoliliselt linna ja maa venelastele, sakslasest kindral Bauerile, Tingimusel säilitada ning taastada balti aadli privileegid. Vastavalt sellele kokkuleppele taastas Peete rI Eestis taas pärisorjuse, mis oli vahepeal, Rootsi ajal juba ära tühistatud.
Moderaatori kummaline mäng 24. detsember 2017 11:23
Meil ilmuvad pidavalt mingid ülipunased, nõ.medad ja lausa provokatiivsed nõukogudelikud kommentaarid. Mis on millegipärast modraaorite kaitse all. Millele on võimatu midagi vastata. Sest need lihtsalt lähevad kas modeerrimisele või kaovad täielikult, jälgi jätmata. Kuigi tegu on ajaloofaktide igati korrektsete esitamisega. Üritasin nii eile kui ka täna. Lootusetu! Kas trollimajadel on tõesti selline võim modereerimise üle? Või on tegu moderaatorite loal sihilikult üles pandud provokatsioonidega. Milleks, sellest ei suuda mina aru saada. Neile vastata on igatahes võimatu.
Riia,Helsinki,Stockholm on nyyd eesti pealinn :D Valige ise 24. detsember 2017 00:34
Palju 6nne!
USA! D.Trump
villem 23. detsember 2017 19:15
nüüd ootame venelaste tulekut ja see võibki nüüd tõeks saada.ja nüüd oodake oma viimset tundi kogu represiiv aparaat-kohtunikud ,kripo/kapo/mupo ,täiturid ja muu saast,kes eesti inimest on
nörritanud .inimestel on kõik meeles nimed,ametid, kodused aadressid isegi nende armukesed.
igal oinal on oma mihklipäev.
??? 24. detsember 2017 00:24
Muudkui "saasta" vagunitesse toppima või? Ega sm. Villem äkki endale komissarikohta ei sihi? Pisut vara juubeldad. Kardan, et need kohad on juba ammu ette ära lubatud ning jagatud ning sina võid sellest, nagu tulvasest personaalpensionistki suu puhtaks pühkida.
on mis on, aga 23. detsember 2017 12:22
128 normaalse mõistusega riiki
panid Jeruusalemma küsimuses Trumpile lõuarauad!
!! 23. detsember 2017 16:05
Allahu akbar! Tema tahtmine sündigu!
! 23. detsember 2017 17:58
Ja ennäe, sündiski1
kuna 23. detsember 2017 12:21
reeturitega asja ei aeta siis oleks hea kui Usa väed lahkuvad eestist ja Venemaa okupeerib pätiriigi eesti, küik jälle õnnelikud, sest mina selle pätiriigi eest ei tule toastki välja
Eestis ei peaks ühtegi 23. detsember 2017 12:52
võõrsõdurit olema,olgu nad mistahes värvi.Just praeguses olukorras oleme sunnitudki küürutama.Vaatan seda kirutut P-Koread,nii hulluks muidugi minna ei tohiks aga vähemalt selja hoiavad nad sirge.
Olin tulihingeline Eesti omariikluse pooldaja aga mis riik see praegu on,hullema pressi all kui kommunistide ajal.Kahju.Ausalt.
!! 23. detsember 2017 16:04
Hing võib ju tuline olla kui kõrvadevahe näib olevat tühi. Strateglises mõtttes. Meie geopoliitiline asend sellist luksust väikeriigile lihtsalt ei võimalda. Kui palju on Venemaa viimase tuhande aasta jooksul meid rünnanud, vallutanud, okupeerinud ning anneekteerinud? Eesti saab iseseisvana püsida vaid tugevate liitlaste toel.
ussr 23. detsember 2017 16:53
Kas praegu oleme siis iseseisvad?
näh 23. detsember 2017 16:58
strategilises mõttes sõna "strateegiline " kirjutatakse nii nagu jutumärkides on.Sõna "annekteerinud" kirjutatakse nii nagu jutumärkises kirjas on.ILA eritamise asemel võiksid eesti keelt õppida strategikene.Mis Eestisse puutub siis on selle iseseisvus ammugi muutunud iseseivusetuseks.
Troll õpetab meile eesti keele grammatikat? 23. detsember 2017 17:30
Kõigil ei ole omapoisist moderaatorit, kes kogu tema jamale rohelise tee annaks. Mõned peavadki tõe kahjuks vigadega kirjutama, et moderaatori autopilooti eksitada ning ära petta.
oih 23. detsember 2017 17:38
valvepuudel kiunatas....
to ussr 23. detsember 2017 17:57
Vabaks saime vaid tänu NSVL kokkuvarisemisele. Ja sellele, et vanad kindralid ning admiralid keeldusid isehakanud putšistide käske täitmast. (näiteks siinste õhukaitsevägede ülem kindralleitnant Abdurahmanov, kes ei andnud luba transpordilennuväe kasutamiseks karistusvägede õhutranspordiks. Maismaad pidi jõuti aga kohale alles siis, kui Moskva Putš oli juba sisuliselt läbi kukkunud. Või Tallinna garnisoni ülem viitseadmiral Belov, kes oma suurte pagunite autoriteedi jõul saatis saabunud pihkvalased hoopiski kasarmutesse. Vaid väike salk uljaspäid ei allunud ning läksid teletorni)
Ja püsisime, kuni Venemaa oli veel nõrk. Praegu püsime vaid tänu NATO-le, kellega Putin esialgu veel ei söanda riidu kiskuda. Ilma liitlasteta oleks meiega läinud samuti kui Guusia või Krimmiga.
punaroosale ajaloodiletandile 24. detsember 2017 01:13
1030.a. tungis Ugandisse vürst Jaroslav ja vallutas Tarbatu kantsi. Kaugem eesmärk - maad vallutades saada kontroll varjaagide juurest Bütsantsi viiva kaubatee üle. Löödi välja alles 30 aastat hiljem.
1240.a. tungis Ugandisse, rüüstas ning piiras Otepää linnust vürst Aleksander, Nevskiks hüütu. Abiks nii Vladimiri-Suzdali druzhiina kui ka sõbralt Batu khaanilt saadud tatari ratsaüksused. Taganes Tartu piiskopi vägede ja abiks saadetud ordurüütlite salga ees Lämmijärve jääle, kus õnnestus lahingu käigus jälitajad jäälahvanduse meelitada.
1558.a. tungisid õhust võetud põhjendustele toetudes sisse Ivan Groznõi väed ja vallutasid Narva, Tartu, Rakvere, Paide, Viljandi ja suurema osa Eestimaast. Tõrjuti maalt välja alles Liiwi sõja lõpul, is lõppes 1583.
1655.a. Tungis Tartumaale ja hõivas selle Peetri isa, Alelsei Mihhailovitši väed, Tõrjuti välja alles 1558, kolme aasta pärast.
1700.a. tungisid rahulepingut rikkudes Eestisse Peeter I väed. Eesti territooriumil kestis sõda 10 aastat. Hävitati või viidi orjusse suurem osa rahvast, nii et eestlaste arv lange 100 tuhandeni ja oli väljasuremise ohus. 1710 loovutas Tallinna kuberner sakslane von Patkul omavoliliselt nii linna kui ka maa sakslasest vene kindralile Bauerile. Lepingus oli tingimuseks Balti aadli privileegide säilitamine ning Rootsi ajal äravõetute taastamine. Seetõttu taastas Peeter ) Eestis taas pärisorjuse, mis oli vahepeal juba kaotatud.
veel puna-ajaloolasele 24. detsember 2017 01:31
1939 uputas Balti lavastik Narva lahes omaenda kaubalaeva Metallist. Süüdistades selles Tallinnast putku pannud, interneertud Poola allveelaeva Orzel. NSVLkoondas seejätrel NSVL-Eesti piirile 300 tuhandelise väe ja nõudis ultimatiivselt endale sõjaväebaase 10 aastaks. Päts vastu ei hakanud ja nii lasti riiki Trooja hobune, 35 tuhat punavatnikku.
17.06.1940. üleasid Eesti piiri veel 80--90 tuhat punaväelast, Seda ilma mingi lepinguta. Sest ultimatiivset "lepingut täiendavate väeüksuste Eestisse toomise kohrta" ei olnud Eesti veel üldse alla kirjutanudki.
Juunipööret juhtima saabus Leningradist politbüroo liige Ždanov isiklikult.
Päts ajas käpa püsti ja andis temale võimu üle. (muusas, Konstantin Päts oli juba varem Venemaa organitega seotud. Ajades 20-ndatel ärimehena Venemaaga tulusat äri. Smugeldades ühtlasi ka oma Harju panga kaudu läände rekvireeritud väärisesemeid. arustadessedasi Moskvat kõva valuutaga. Ja töötades seejärel NSVL saatkonnas allinnas juriskonsultina)
Võimu ülevõtmisele aitasid agaralt kaasa ka Moskvaga seotus sotsid-reeturid. Nagu Vares-Barbarus, Neeme Ruus ja mitme teised. Kes said selle eest uutelt Moskva peremeestellt soojad ametikohad. Nemad käisid ka Ždanovi näpunäidetel Moskvas palumas seda NSVL vastuvõtmist ja eesti rahvale seda kuulsat soojendavat Stalini päikest.
to oih 24. detsember 2017 01:34
Mille poolest Moskva penid siis paremad on?
!!! 24. detsember 2017 11:02
1030 - 1061 vallutas Novgorodi vürst Jaroslav Ugandi peamise linnuse Tarbatu, hoidis seda 30 aastat oma valduses ja annekteeris ümbrust, kuni ta lõpuks eestlaste ühendatud jõul väljapeksri.
1242 sooritas vürt Aleksańder koos oma venna Suzdali-Vladimiri suurvürsti družiinaga ja Batu khaani käest saadud rtasaüksustega vallutusretke Ugandisse, üritas vallutada Otepääd, kuid öödi Tartu piskopi ning Orduvendade ühendatud jõul maalt välja.
Liiwi sõja ajal 1558-1583 okupeerd Ivan Groznõi tartu, Nava, Rakvere. Paide, Viljandi, tegelikult suurema osa Eesti mandrialast.
1655 tungis hõivasid Tartumaa ning linna Aleksei Mihhailovitši streletsiväed, kasakad ning tatarlased. Peksti välja alles 3 aasta pärast 1658.
1700 tungis Peeter I kehtivat rahulepingut murdes Eestisse, Narva alla, sõjategevus kestis 10 aastat. Vürst Šeremetjevi kasaka ja tatarlased rüüstasid maad põhjalikult ja vedasid ibnimesi orjusse, rahvaarv langes kriitilise 100 tuhandeni. Annektsioon kestis kuni 1918.a.
Merry Chrismas and happy new year 23. detsember 2017 11:54
USA we love you! Your friend Estonia! Please be very sorry if our opinion of Estonia adversely affected you. But US please understand, we Estonian! You are my best friend!
IoIIidest meil puudust tõesti pole, 23. detsember 2017 12:57
rõõmustagem 24. detsember 2017 07:45
nüüd oleme nagu indiaanlased, sellest supist pääsenud,ja järelikult kõiksuse poolt väljavalitud, sest ka Juma kutsus oma poja Jeesuse tagasi enda juurde kui sai aru millega inimkond tegeb aegadestaega
Alar1 23. detsember 2017 11:04
Miks räägitakse, et Eesti hääletas USA vastu? USA vastu hääletas ju vene partei liige Mikser! Seega hääletasid vastu venelased! Mikseril on terve Eesti nimel rääkida mandaat ainult venelastelt.
tõelised eestlased 23. detsember 2017 11:52
hääletasid pooletoobise vastu, argpüksid ainult pugesid, nüüd saavad tänutäheks imeda :).

tibu 23. detsember 2017 10:43
jaa, jaaa...normaalses riigis oleks sellise käitumise eest välisminister juba ammu maha võetud( kui ise tagasi ei astu)...
Norn 23. detsember 2017 10:16
Usa teeb õigesti,reeturitega ei tegeleta vaid jäetaksegi kõrvale. Kes tahab endale liitlast,sõpra kui lööb noa selga esimesel võimalusel.
Nii see on 23. detsember 2017 10:04
Seal kus on Venelane ei ole asja USAl. Türklastel ja Homodel! Veendab tehnoloogiat teie aga tähistage oma homo päevi!
lollidemaa. 23. detsember 2017 08:19
Eesti käitus nagu REETUR ja vene vägede rünnaku puhul lahkuvad ameeriklased ning saate oma PALGA-paral
ahaa see ongi hea 23. detsember 2017 09:43
lidugujooks muidu tehakse neis väetist
!!! 23. detsember 2017 18:02
Liduvad poliitikud ise. Eksiili, seal kaugel seda omariiklust ülal hoidma. Sind ja mind jäetakse kahjuks siia maha. Aga mõned teenekad sotsid saavad oma välja teenitud autasud.
Eesti käitus õieti 23. detsember 2017 07:37
Ja ameeriklaste käitumine on lapsik.Loomulikult peab Eesti ameeriklastele tänulik olema,et aitavad siit Mordorit eemale peletada aga eelkõige joondume ikka põhjapoolsete Euroopa riikide järgi.
Medalil on kaks poolt 23. detsember 2017 08:28
See eest on lähiajal oodata kutseid PK Kimilt ning Iraani ajatollalt. Nii et ega pidu pidamata ei jää.
mordor ongi 23. detsember 2017 09:44
!!! 23. detsember 2017 18:04
Pigem on seda Putinland. Oma KGB, Gulagi, Lubjanka ja muu taolisega.
põhja-korea 23. detsember 2017 06:55
ja iraaniga paneb usa nüüd pidu?
vastupidi 23. detsember 2017 07:19
Mikser on nüüd koos ülejäänud lasteaiaga Põhja Koreas oodatud külaline.
23. detsember 2017 06:44
Sisu ei vastanud kommenteerimise reeglitele
!!! 23. detsember 2017 16:08
Just õige mõte! Tema eelistab kindlasti Putleri omi! Ja täiesti vabatahtlikult ning vaimustusega.
ilves ajas meid hiinaga tülli 23. detsember 2017 06:39
tagajärjed on näha ja tunda
on jah 23. detsember 2017 11:55
poes ainult Hiina kaubad.

Liitlase reetmise tagajärg on ainult 23. detsember 2017 05:45
peokutsest ilmajäämine ? Kas Õhtulehe "ajakirjanike" analüüsivõime on lastesõime tasemel ?
Tiit 23. detsember 2017 04:17
Kyllap Putin varsti Trumpile selgeks teeb, kui paha riik see Eesti on.
Mikser loovutas tema poolt juhtitud SDP ilma "ühegi paiguta" 23. detsember 2017 01:41
Ossinovskile nüüd loovutab ta reeturlikult hääletades Brüsseli ossinovskitele juba kogu Eesti.
irooniliselt 23. detsember 2017 01:38
Eks igal medalil ole kaks poolt. Igas halvas ole ka midagi head. Sattusime küll USA põlu alla (ku mitte rohkem öelda), kuid see eest võitsime endale palju-palju uusi sõpru islamiriikide hulgast! Ja ka Põhja-Korea ning iraan on meiega solidaarsed!
to 04:55 23. detsember 2017 08:53
Lisaks sinu Vanuatule ei hääletanud USA vastu ka 6 Euroopa Liiidu enda riiki. Sst oli võimalus ka jääda erapooletuks või mitte hääletada. Aga sellist lahendusvarianti ei suutnud meie liidrite mõistus valmis mikseradada.
ekrelastel 23. detsember 2017 11:57
polegi aju, mida perekond käsib, seda teevad pimesi.
to 06:48 23. detsember 2017 08:31
Ära oma ähkimisega ikka liiale mine, nii võid kogemata püksi kah lasta.
!!! 23. detsember 2017 16:10
Kõik ähkivad putinoidid on nördimuses, trollimaja miinused muudkui sajavad.
Sven 23. detsember 2017 01:25
vombat 23. detsember 2017 00:48
mis eestis ometi toimub.
Nii olulises küsimuses otsustab üks täielik võhik eesti riigi seisukoha.
Jumala Sõna ütleb väga üheselt mõistetavalt nii:
24 Nõnda ütleb Issand, su lunastaja, kes sind emaihus on valmistanud:
Mina olen Issand, kes kõik teeb, kes üksinda võlvis taeva, laotas maa -
kes oli koos minuga? - 25 kes teeb tühjaks valetajate tunnustähed
ja muudab narrideks lausujad, kes tõrjub tagasi targadja pöörab nende teadmised jõleduseks,
26 aga kes kinnitab oma sulase sõnaja viib täide oma käskjalgade nõu,
kes ütleb Jeruusalemmale:„Sinus hakatakse elama!” ja Juuda linnadele:
„Teid taastatakse, ma ehitan üles teie varemed!", 27 kes ütleb sügavikule: „Kuiva!
Ma lasen su jõed kuivada!”, 28 kes ütleb Kooresele: „Mu karjane!” Tema viib täide kõik, mida ma tahan, ja ütleb Jeruusalemmale: „Sind ehitatakse üles ja rajatakse tempel!”
Jumal, kõigi looja on õelnud et Jeruusalemm on Iisraeli Jumal. See et mingisuguste riikide esindajad, kellel pole mingisugust õigust Iisraeli riigi piiride suhtes arvavad et Jeruusalemm peaks olema nö palestiinlaste pealinn on naeruväärne ja absurdne.pole olemas riiki ega rahvust nagu palestiinlased seega ei saa neil olla mingit pistmist Jeruusalemma kui Iisaraeli pealinnaga.miks ometi antaks eesti riigis sõnaõigus inimesele kes pole absoluutselt kompetentne. J president käitub nagu mingi tossike ega ei võta isegi seisukohta nii selges küsimuses. Kas me sellist (selgrootut) eestit tahtsimegi.
Mart 22. detsember 2017 23:55
Hea võimalus, et Eestiga suhteid jahendada ja meid lõpuks omapäi jätta. Eesti on USA jaoks tulevikus tülikas probleem, talle oleks parem kui saaks baltikumi kaitse kohustusest lahti.
Mine põgene 23. detsember 2017 11:59
siis USA-sse, kahju mõisa maha jätta?
alf 22. detsember 2017 23:54
Nii nagu tavaliselt, ei suutnud Ratas ega Mikser asjast aru saada. Eesti pidanuks võtma eeskuju Lätist ja mitte hääletama USA , kui suurima liitlase vastu. Vastutustundetu Mikser tuleb ametist koheselt kõrvaldada.
23. detsember 2017 00:32
Väga õieti hääletas,sellistele peabki koha kätte näitama.Trump lubas ju nagunii selle natopundi laiali saata.
Eks nad kolmekesi .. 23. detsember 2017 00:39
.. kutsutakse (Kersti ka) lähimal ajal K.manni tänava "kohvikusse" aru andma ..
23. detsember 2017 01:11
Enne vaibale minekut plekitahvel trussikutesse

toi 22. detsember 2017 23:28
Eesti tahab kandideerida ÜRO Julgeolekunõukokku. Mida on Eestil sinna asja. Kas selleks, et mõne Suure "puudel" olla? Kas saame endale sõpru juurde või püüame kui vähegi võimalik hääletamata jätta. Kui Trump lubab ja teostab midagi avantüristlikku, ei ole meie asi pugema hakata. Väike Bush tahtis sõdida ja me jooksime kohe suur-ameerikat kaitsma. Blix-i asemel valisime Powell-i. Vaadake kuhu viib meid oma vaqlitsuse "rosolje" poliitika. Kõik jagasid enne valimisi süüdimatult lubadusi ja nüüd teostavad stoilise rahuga pool-rasedaid asju. Eesti asub kahe vaenlase vahel, mis pole kuigi meeldiv olukord, et ülearu laiata. Ja siiski seekord oli minu arvates hääletamine tark tegu ja mitte sionistlikule lobitööle.allumine.
Mart 23. detsember 2017 00:20
Eesti ei asu kahe vaenlase vahel vaid ühe vaenlase kõrval.
toi 23. detsember 2017 01:36
Arusaaja saab aru mida ma silmas pean. Tõesti olen isegi vahel mõelnud, et seletuskirjal peab ka lisaks olema lisa selgitused. Ja ega tavaliselt ka irooniat mõisteta kui see piisavalt jõhker pole.
Riho 23. detsember 2017 03:20
Ära tee ise nii,et oled naabriga tylis
to to 00.20 23. detsember 2017 13:06
no ikka palju hiljem samuti,ku-klux-klan näiteks...
to 05;03 23. detsember 2017 16:20
Aitäh Venemaale?
Tänu Venemaale lõppesid meil Rootsi aegsed isiklikud vabadused ning taastati uuesti pärisorjus. Kus maarahvast võis turul koos jahikoerte ning veistega osta ning müüa.
Alates 1700 sattus Eesti kümmekonnaks aastaks Šeremetjevi vägede rüüsteretkede alla, nii et rahvastik vähenes lõpuks alla 100 tuhande. Algul veeti talumehi Voroneži, tsaarile Musta mere hõivamiseks laevu ehitama. Seejärel Neeva delta soodesse - Peterburgi ehitama. Naisi veeti kasakate vankri alla kogu aeg. Aga eriti maiad olid kasakad, kalmõkid ning tatarlased väikeste laste püüdmise peale. Kasakad ning kalmõkid müüsid neid Krimmi tatarlastele. Kustkaudu neid ka Türki sattus. Volgatatarlased viisid enda püütud lapsed aga Kaukaasiasse, Derbenti kuulsale 0rjaturule. Seal olid valgepäised poisikesed pärsia rikaste liiderdajate jaoks eriline, kallis luksuskaup.
to 16.20 24. detsember 2017 06:22
kogu maailma elu oligi 1700a. selline,samamoodi käitus euroopa valge mees autraalia aborigeenidega,aafrikasse tulnud valge euroopa kolonisaator sealsete inimestega,kui ,,hästi'' koheldi ameerika indiaanlasi,seda tead ilmselt ka,samamoodi käituti prantsuse,inglise talurahvaga nende enda aadlike poolt ja tollal peeti sellist elu täiesti normaalseks.
23. detsember 2017 00:35
selleks on ÜRO-sse aasraid raha taotud, et soojaid kohakesi osta riigi raha eest.
Kas teab keegi 23. detsember 2017 00:59
kui palju on neid organisatsioone, liite, agentuure ja nn stabiilsus mehhanisme, milledesse Eesti igaaastaselt makse teeb? Neid summasid kokku liites läheb vist juba silme ees mustaks.
Riho 23. detsember 2017 03:19
me oleme arvuti spetsid
Tore 22. detsember 2017 23:23
Vähemalt üks asi, milles Eestil oli usast erinev arvamus. Me ei pea igas küsimuses selle maa ees koogutama. Kritiseerijatel ei teeks paha üle vaadata, mis tingimustel kunagi loodi Iisraeli riik.
@Tore 22. detsember 2017 23:33
Kui Su ülemus ostab uue auto, siis kas see sulle meeldib, või ei, kiidad Tema otsust taevani. Vastasel juhul pole vist arenguvestlusel just palju areneda. Kui tahad erapooletu olla ja edasi töötada, siis kiidad endiselt ja lisad, et oleks Sul võimu, siis ostaks samasuguse. Siin kommentaariumis anonüümselt aga oled valmis kõigile ajalugu õpetama.
Andres 22. detsember 2017 23:44
Piinlik jutt see ülemuse teema. Ma lahkuksin sellisest töökohast, kus ülemust mõttetult kiitma peab, esimesel võimalusel. Raha ei ole argument, ma ei ole mingi pros*ituut.
Eesti asi ei ole loota USA-le, Euroopa Liidule ega Venemaale (ajalugu näitab, kuhu sellised lootused on meid viinud), vaid mõelda välja, kuidas ise püsima jääda. Kainet mõistust on vaja.
@Andres 23. detsember 2017 00:09
Töötukassa järjekorras on ülim sellisest seisukohast kõvasti rääkida. USA ja NATO kohalolek on ainuke põhjus, miks zapad ainult õppusena lõppes.
Riho 23. detsember 2017 03:23
Riho 23. detsember 2017 03:25
hea,kui samad mötted on ja teada,et on sama möttega inimesi
Andres 23. detsember 2017 08:02
05:24, 23. dets 2017
venemaa mäletab ajalugu,sest 1941a...??? Muidugi pole korrektne mäletada ega ka rääkida 01 septembrist 1939a. Muidugi pole Katõni olnudki.
!!! 23. detsember 2017 08:45
Sellele võõrväe kogunemisele eelnes punaarmee koondamine piiride äärde. Kokku pandi püssi alla 5-6 miijonit meest. "Kordusõppuste" sildi all mobiliseeriti lisaks tegevväele ka mitu miljonit reservväelast, kes viidi vahetult piirile. Ja tohutul hulgal sõjatehnikat, laskemoona ning varustust. Üks näide. Ainuüksi Valgevene lõigul oli suurtükke rohkem, kui oli kogu Saksa sõjaväel kokku. Staapidesse saabusid pitseeritud punase ümbrikud, mida tohtis avada alles X päeval (mis ei jõudnud õnneks saabuda). Samuti varustati staabid uute topograafiliste kaartidega - Poola, Saksamaa, Tšehhoslovakkia, Ungari ja Rumeenia kohta. Ning samuti ka vestlussõnastiud antud keeltes. Ja toimus muudatus ka juhtmistasandil. Pisut enne sõja algust nimetati senise sõjaväeringkonna ümber "Rinneteks".
to Andres 23. detsember 2017 08:46
Putinoidide mäletamine on väga valikuline
oravapoisid koos 23. detsember 2017 13:17
Tartu poIitruki ja Iibaisamaalastega on ka arvutispets Rihoga sama meelt.
to 11;30 23. detsember 2017 16:28
Ja Saksamaa kallaletung Poolale sai võimalikus vaid veidi enne seda Moskvas sõlmtud Molotov Ribbentropi salaprotokollidele. Mis andis Saksamaale vabad käed, jaotas ära Poola ja Baltikumi. Ning tagas Saksa sõjamasuinale sõja pidamiseks strateegilised toorained. Naftat, metalle (Saksamaal oli puudus tankisoomuse tootmiseks hädavajalikust niklist, vasest, tinast ja paljust muustki), metsamaterjali, puuvilla (püroksüliini ehk lõhkeaine peamine tooraine), metsamaterjali ning sakslastele toiduks vilja, liha j-n.e..
??? 23. detsember 2017 16:29
Ausalt, oled sa ikka tõega Andres või hoopiski Anderi?
vombat 23. detsember 2017 01:19
Enne kui sõnavõtta tasuks end teemaga kurssi viia. Neid tühikargajaid on meil siin eestis juba ülearu.
24 Nõnda ütleb Issand, su lunastaja,
kes sind emaihus on valmistanud:
Mina olen Issand, kes kõik teeb,
kes üksinda võlvis taeva, laotas maa -
kes oli koos minuga? -
25 kes teeb tühjaks valetajate tunnustähed
ja muudab narrideks lausujad,
kes tõrjub tagasi targad
ja pöörab nende teadmised jõleduseks,
26 aga kes kinnitab oma sulase sõna
ja viib täide oma käskjalgade nõu,
kes ütleb Jeruusalemmale:
„Sinus hakatakse elama!”
ja Juuda linnadele:
„Teid taastatakse,
ma ehitan üles teie varemed!",
27 kes ütleb sügavikule: „Kuiva!
Ma lasen su jõed kuivada!”,
28 kes ütleb Kooresele: „Mu karjane!”
Tema viib täide kõik, mida ma tahan,
ja ütleb Jeruusalemmale:
„Sind ehitatakse üles ja rajatakse tempel!”
Eks ta ole. 22. detsember 2017 22:36
Janki tankid, sõjatehnika, sõdurid ja kaitsedollarid on alati teretulnud. Olla kasvõi solidaarsust näidates erapooletu on aga juba raske, sest Merkeli p on lähemal ja vajab pidevat ülelakkumist.
ma lakuks 23. detsember 2017 12:04
küll pigem naist, kui meest, aga ekrelased muidugi käivad mehi noolimas :).
Rein Mets 22. detsember 2017 22:29
Vöite päris kindlad olla!
Trump on mees, kes teeb seda, mida ta lubab ja ütleb!
Ta seisab oma sõnade taga!
(mitte nagu enamus tänapäeva poliitikuid maailmas!
Trump teatas ju kohe, et ta ei kavatse olla USA president kui poliitik vaid kui ärimees.... sellest tehke ise oma järeldused...!
Saab ajada ka hoopis teistsugust äri kui Eestis harjutud, kus käib häbitu "naha-yle-körvade- tömbamine- , petmine, kantimine ja pugemine
ja seda nimetataksegi Eestis "äriks" ja neid "ärimeesteks" :-((
TRUMP:
‘Let them vote against us, we’ll save a lot,’
Siin:
https://www.youtube.com/watch?v=RykS6t3S7_s
noh selge 22. detsember 2017 22:46
Aga mina, loll, mõtlesin, et vastutab oma sõnade ja tegude eest.
vombat 23. detsember 2017 00:53
Nõus.Näib et Mikseril pudub igasugune ajutegevus. Teretulnud oleks lahkumisavaldus nädala jooksul.
salliv tolerast 22. detsember 2017 23:45
Liberaali aju ei saa sellest aru, vahet ei ole, mismoodi seda neile esitada.
A. 22. detsember 2017 23:56
Ja Eesti peab kõike ostma, mida ärimees Trump müüb? Ärimees müüb vajadusel ka jama, peaasi, et raha tuleks.
no Trumpi sõber, 23. detsember 2017 13:23
juut Waltzmanni või mis ta nüüd oligi...,Poroshenko, komme ju reklaamite ja ka ostate.Kui kaua veel,on küsimus.
Tegelikult 22. detsember 2017 22:25
Oleks võinud erapooletuks jääda
Nagu läti tegi
Meisse see küsimus ei puutu
23. detsember 2017 01:02
Läti on praegune kahjur nr.1,sellisega ei olda sama meelt,müüb oma salaalkot ja muud paraholkat.
Andres 23. detsember 2017 08:10
Parim täna hommikul. Miinustele lohutuseks: Sossnovski likvideerib kõik kahjurid lõplikult ja pöördumatult.
Aga Katalaanide osas? 23. detsember 2017 11:58
Sesosas me erapooletuks ei jäänud, et huvitav, miks, kui tegu pole ühe tagumiku kahe kanniga?
kuidas ei 23. detsember 2017 12:07
puutu, USA tõttu ja tema järgi tegutsemise tõttu praegu pagulased ongi euroopas.
Noh 22. detsember 2017 22:18
Tegelikult väga hea,et Eestist kedagi ei kutstud. Mõelge milline häbi, kui ameeriklased mõtlevad, et meil Eestis elavadki ainult mingid puupea-buratiinad ja pooletoobised mikserdised
ei 23. detsember 2017 12:08
nüüd saab aru, et meil ei ela ainult lipitsejatest kelgunöörid.
Maimu 22. detsember 2017 22:15
Hääletamine käis ikka edaspidise rahu nimel ja Eesti toetas seda, mitte ei lipitse USA ees ega soovi toetada Venemaad.
Maimule 22. detsember 2017 22:54
Sa ilmselt ei saanud arugi millest jutt! Ja mis siin venemaaga pistmist on?
AA 22. detsember 2017 22:00
mis peoga on tegemist kuhu Eestit ei kutsuta? Meid on ikkagi 1,3 miljonit inimest ja jätta nii suur rahvahulk kutsumata?
Very bääd.
Siis peame omas kodus joomapeod orgunnima, Lätist saab joogid poolmuidu.
Ivo 22. detsember 2017 22:12
1,3 miljonist pooled vöiksid minna kremli peole!
Gabriel 22. detsember 2017 22:50
1,3 miljonit kõik võiks minna, venkud juba pidusid korraldada oskavad ja nad on ka hea südamega inimesed, mitte nagu need kiip-smailing, hau aa ju, ai ääm fain menschid.
Mina oleks minejana 1 käsi ja kohe.
22. detsember 2017 23:34
ehtsa vene peo jaoks peab väga hea tervis olema ;P
Andres 23. detsember 2017 08:31
Tõsielust. Järgmisel hommikul ütleb üks peoline, kellel käeluu puuhalu külge seotud, teisele. Kak tõ vtsera mne horosso dal.

putin 22. detsember 2017 21:21
teeb nüüd oma peo neile,kes baltikumi leningradiga liitmise pool hääletavad.
segisti 22. detsember 2017 21:17
on tubli Etkari õpilane
- 22. detsember 2017 21:20
e-maalt 22. detsember 2017 21:15
ei tea kas saab USA sõduritele tänutäheks lehvitama ka minna või on prauhti plats puhas.
Madis 22. detsember 2017 21:44
Ei saa ikka kaevu sülitada kui sellest jooma pead. Mis on meil pistmist juutide ja araablaste omavahelise jagelemisega? Las nad elavad nii nagu tahavad, las maksavad üksteisele järjest kätte. See on neil emapiimaga kaasa antud.
22. detsember 2017 22:48
just nii, aga Trump seda ei tee
Ja mis on meil pistmist 23. detsember 2017 12:01
musta mandri nii-nimetatud sõjapõgenikega? Täpselt samapalju kui selles araabia juudi värgis. Nüüd sai kaal enam-vähem ka balanssi viidud.
ega korraga... 22. detsember 2017 21:13
...saagi kahte jumalat teenida ja mõlemale (Kremlile ja USA :le) korraga saba liputada. Teadagi kelle poole kesikute ja sotside seljad küürus ja müts peos on. ju varsti on siis siin usakate aseme "sõbralikud rohelised mehikesed!"
ja sul, 23. detsember 2017 12:11
selgrootul, oma seisukohta polegi?
Lasteaed! 22. detsember 2017 21:05
Ausalt! Nii juudid, kui palestiinlased..ameeriklased ja EU ning ka idanaabrid! Liivakastis minnakse ikka vahel tülli, aga tegemist on sel juhul lastega!!
emme 22. detsember 2017 21:55
Trump on liivakasti omanik
ega lapsed 23. detsember 2017 09:22
sellele mõtle, kelle oma!?
Avo 22. detsember 2017 20:58
Ühegi peo külastamine ei saa olla eesmärk omaette. Teatud hetkedel on õige silmas pidada enda, riiklikke, euroopalikke ja maailma üldiseid huvisid. Isikud, kes antud küsimused USA-d sooviyasid toetada, on ahned veidrikud, kes armastavad endaga kaasas kanda vaselini purki. Kurb.
Odin 22. detsember 2017 22:31
Ju sina kannad Višnevski salvi, et enda 90% ereroosat ja punetavat kere määrida.
salliv tolerast 22. detsember 2017 23:46
Täiesti kummaline on lugeda, et keegi oleks üldse mõelnud, et omaette eesmärk võiks olla peo külastamine. Ole kurb edasi.
23. detsember 2017 08:29
No võib ikka løll*olla. Pidu on alles seemned, sellele järnevad õied ja viljad, mis võivad meile väga kibedad, isegi mürgised olla. Ja selle shita keerasid kokku sotsid*sven*mõistamehukka*mikser+ratas.
peale pidu 23. detsember 2017 12:13
tuleb poh'mell ja ur'ruauk valutab neil peolistel :).
22. detsember 2017 20:58
Sisu ei vastanud kommenteerimise reeglitele
Vaata 22. detsember 2017 22:13
Praegu kuulub see vaseliini purk ikka kokku nende uute euroopalike väärtustega.Kui see vaseliin kõrvale jätta, siis lihtsalt see tagumist poolt ei kannata vastu toolipõhja toetada
angela 23. detsember 2017 01:14
Olen võimul tänu riikidele kes järelemõtlematulton nõus ennast tagantpoolt vaseliiniga kokkumäärima. eriti õnnelikuks teeb kõigi selgrootute hulgast mind mikser. kiidab takka kõigele mis eesti rahvust hukatusse viib.
raport 22. detsember 2017 20:54
putini käsud julgelt täidetud
k kohuke

Mikser ,ära muretse .. 22. detsember 2017 20:51
.. Küll kutsutakse - pärast laudu koristama
Hikudus 22. detsember 2017 20:50
USA vihastati välja ja nüüd kutsub kommuniste pidustustele Venemaa. Nüüd on Venemaa käes trumbid ja ründab nagu 1944. aastal. Arvasite,et olete USA vastu,kuid saite tagasilöögi .
23. detsember 2017 00:39
Oligi see nipp puudu, et NSVL taastada.
aiai 22. detsember 2017 20:50
Kellele sillutatakse teed....
23. detsember 2017 00:56
eesti 22. detsember 2017 20:48
on ikka kõva riik küll... Venemaale näitame hambaid, Usa-le näitame hambaid, varsti Euloliidule ja ülejäänud maailmale. kuulutame end maailmavalitsejateks. või siis liigume paarsada aastat tagasi ja hakkame jälle härradeks ja sulasteks. sööme , mida maa annab ja istume peeruvalgel.
1 22. detsember 2017 21:02
vot nii ongi, kui siin üks suur pommiauk on
ruudi 22. detsember 2017 20:44
Esi mene meiepoolne mehetegu Nüüd tuleks vabariigi aastapäeva peole kutsutute nimekirja natuke korrigeerida
Tom 22. detsember 2017 20:43
Kui meil homme läheks abi vaja siis kergeid aitaks
Tom 22. detsember 2017 20:40
Kui juhid on lollid kannatab alati rahvas.
rahval 23. detsember 2017 12:16
pole midagi kaotada, poliitikutel küll, sellepärast teatud tegelased vinguvad, aga küll nad uue peremehe ees ka roomavad.
Kkk 22. detsember 2017 20:38
Pugeda ka enam ei osata:)

22. detsember 2017 20:26
see on veel semnet paras tulevad õised
22. detsember 2017 20:24
mis pidu see usa üldse teeb? kas honduurase kuberner saab suure kuldauraha we? :DD
ainult loll 22. detsember 2017 20:44
ei nae selle haaletuse moju tulevikule. void siin ilkuda palju tahad.
kodanik 22. detsember 2017 20:23
väga paha kui oma suurima ja meie väikeriiki toetva sõbra peale sülitatakse.
on 22. detsember 2017 20:37
see siis niiväga teiselpool ookeani oleva trumbi asi, mis siinpool tehakse...ei saa ta politseinikk olla, kes tahab ei tea mida ja et oleks kohe- lapsemõistusega ei saa rahvaid lüüa lahku ega viia kokku, see on ikka rahvaste endi asi, mitte usa presidendi.
vombat 23. detsember 2017 01:09
Ja mis pistmist on yyrroo organisatsioonil sellega is on Iiraeli riigil. Sellel seltskonnal seal pole selles asjas ei sõnaõigust ega mingit muud mõjuvõimu.
Jumal on tõotanud et Jeruusalemm on Iisraeli pealinn mingit palestiina riiki ega rahvust pole olemaski. mis pealinna neil olla saab. Valus et eesti riigi esindaja selles küsimuses on täielik võhik. See võib tuua hukatuse kogu rahva üle. Mingi asjasse puutumatute inimeste seisukoha võtmise tõttu.
Milline jumal? 23. detsember 2017 12:07
Näita mulle ka seda. Kus tuli nüüd jumalast heietaja - kui on vaja järgida kümmet käsku, kus need jumalakartlikud siis on?
Tapaks, vägistaks, liiderdaks, varastaks...ja sinusugune leiab,e t kõik need tegevused ON mingteljuhtudel OK (mingi juht= kasulik endale). Et see jumalast patramine on vaimne teema ja sellega peaks spetsialistid tegelema isoleeritud asutustes.
? 24. detsember 2017 19:35
Oled Sa ikka kindel selles mis Sa siin kirjutad? Ma kontrolliks enne veel fakte, kui siin tähetarka mängiks.
kui näiteks mägilased hoiavad ühte, 22. detsember 2017 20:52
siis eestlased sõbrutsevad suurematega,omal nagu polegi,millega mõelda.
Andres 22. detsember 2017 23:12
Mis sülitamine? Iisrael on Eestit toetav sõber? Iisrael on riik, kes tegutseb peamiselt oma huvides ja ei ole Eestit seni millegi eest kaitsma tulnud. USA president on juutidega mitutpidi seotud ja võib-olla ka nendest sõltuv, aga miks peaks olema Eestil kohustus kõiki USA tujusid täita? USA ja Eesti suurest sõprusest nii palju, et samal ajal kui Island ja Taani 1991 Eesti iseseisvust tunnistasid, asus USA ootele ja manitses iseseisvumast - ning tunnustas Eesti iseseisvust alles pärast Venemaad. Olen rahul, et vähemalt seekord ei keskendunud Eesti pugemisele, vaid sisulistele küsimustele. Ja üldisemalt teiste kommentaaride kohta: seda asja Venemaaga seostada on absurdne.
mikser 22. detsember 2017 20:10
pane amet maha...ja kiiresti...
mis põete 22. detsember 2017 20:09
rattal koostöölepe putiniga sügavkülmas...
võtab välja ja viskab peoks ahju küpsema.
nagu tiinekad. 22. detsember 2017 20:07
ei saannud poppide peole. suur traagika! #omglifeisovernow
Mis te siin 22. detsember 2017 20:04
hüsteeritsete - Venemaale maha müüdud, kätte antud jateabmisveel! Vaid ühel peol osalemine jääb ära. Ei muutu suures plaanis midagi. Julgeti vastu korra USA otsuse vastu hääletada, see ju positiivne. Oleme ikkagi riik, kel oma seisukoht olemas.
kae juttu. 22. detsember 2017 20:14
eestil ja oma seisukoht.eestil pole ammu enam oma seisukohta on vaid brüsseli käsutäitja koht ja see on nurgas seismise koht.
20:04/ tohmu 22. detsember 2017 20:49
Jutt pole mingist peost. Kus need iste ja seisukohad EU-s on? Seal lömitame nagu lambakari, laseme igasugused trahvid kaela määrida. Omal pole keksida millegiga, ei sõjalise ega majandusliku olukorraga, anusime USA tehnikat põlvili, artiklit nr.5 pinnisime iga päev---nüüd pauhh, pistke sinna oma abi. Häbi pole või?
... 22. detsember 2017 21:04

mõttetu sotsiopaat 22. detsember 2017 19:59
Mina sind enda sünnipäevale ei kutsu - ja selline 5B on USA president? - Häbi!
!!! 22. detsember 2017 19:59
Ja demokraatlikus maailmas saavad inimesed ise valida, et keda neil vaja on ning suurem riik ei ähvarda väiksemiad! Kõigi sõber pole mitte kellegi sõber! On oluline vahe elada multikultuurses riigis või rahvuskultuuriga riigis. Euroopa koosneb rahvusriikidest ja meie peaksime kokku hoidma. Meil ei ole ameerikaga mitte midagi ühist, need on muinasjuttudele üles ehitatud fantaasiamaailmad. Ameerikas elab kogu maailm, ka meie vaenlaste ja sõprade kodud on seal. Aga meie päris kodu on Eesti, ohtlik on see kui suurriik hakkab mõjutama ÜRO või mõne teise organisatsiooni otsuseid. Siis kaotavad organisatsioonid oma tähenduse.
PEETER 22. detsember 2017 19:54
VÄGA MEELDIB; GLAD 1 HEAR THAT{K]
vVALTER 22. detsember 2017 20:07
ammu teada, et pisiririgid on ainult käsutäitjad, kui kuul rindu lasta, siis teab seda terve maailm, aga PIDUSÖÖGIST jäetakse ilma ja nälga
Sionistid 22. detsember 2017 19:52
ruiksuvad nagu pisikesed põrssad aialaudisevahel :D
ekre mehed 22. detsember 2017 20:45
on ikka eesti meeste pohjakiht, polemidagi oelda.
Järelikult 22. detsember 2017 19:50
Ka artikkel 5 meie kohta enam ei kehti
Tere tulemast isake tsaar
Juhan 22. detsember 2017 19:45
no siis on ju hästi - sõnum läks kohale.
22. detsember 2017 21:22
"Kuna Eesti hääletas USA otsust laitva resolutsiooni poolt, siis meie kutset ei saanud." 22. detsember 2017 19:45
Kes need "meie" on, kes kutset ei saanud?
Vot, vot 22. detsember 2017 19:54
Seda mõtlen ka mina - mis see lihtrahva mure peaks olema, et punaproled kutseid ei saanud?
minagi 22. detsember 2017 20:54

Kuli 22. detsember 2017 19:44
Mitte ainult peole ei kutsuta, vaid Trump toob oma sõjardid Eestist ära ja las Putin ise otsustab, mis edasi teha. Trump ähvardas juba enne valimisi, et miks peab Putiniga suhteid rikkuma mingite käänusriikide pärast.
22. detsember 2017 19:41
ei no Sven "mõistame hukka" Miksril on nüüd uus väljakutse, irw
q 22. detsember 2017 21:06
svenpoiss läheb nüüd tipp-tapp vene keele kursustele
, 22. detsember 2017 23:42
Kes teda välja kutsus,kas sina ?
USA 22. detsember 2017 19:39
Eesti halvenemas suhtes on süüdi sotsialistid!
U 22. detsember 2017 19:38
SA.kui nii siis nii.USA peaks peatama eesti kaitsmise....
tuletagem meelde 22. detsember 2017 19:59
suur ilma väpkeseta kaua ei eksisisteeri
Oot... 22. detsember 2017 21:21
aga tahaks siis 23. detsember 2017 13:52
500 miljonit ka tagasi.
Paul 22. detsember 2017 19:38
"Mida külvad,seda lõikad..." Õige tegu! Paras meie pugejatele.Ka sõjalisest toetusest peaksime jääma ilma....
ussinahkne kauboisaabas 22. detsember 2017 19:35
see oli jälle vägev karutükk! :P
Mikser Putini liitlane 22. detsember 2017 19:35
Eile veel liitlane USA-le, tänasest vaenlane. Oli seda vaja, et Putin rõõmust hõisata saaks. Kas tõega sotsid koos keskiga kannavad Eesti kandikul venemaale kätte? Milleks siis seda topeltagendi mängu vaja mängida oli, kui asi otsustatud on? Väga inetu lugu igatahes.
Nu 22. detsember 2017 21:07
arvo. 22. detsember 2017 19:33
noh.töllmokad,lenukiga sõita ei saa

22. detsember 2017 19:30
Sisu ei vastanud kommenteerimise reeglitele
128 riiki olid resolutsiooni poolt 22. detsember 2017 19:37
Pugejaid ehk vastu oli ju ainult 9 riiki,
teised jäid erapooletuks!
Ei 22. detsember 2017 19:37
Pugejad om USA vastu minejad kuna kardavad moslemite reaktsiooni...
19:30/ Sulle tuli 22. detsember 2017 19:39
mauseleumi kutse Leninilt, kaabi siis vahakuju nõrkemiseni.Sind pole vaja ostagi, sina maksad putjale peale veel.
22. detsember 2017 19:30
Sisu ei vastanud kommenteerimise reeglitele
22. detsember 2017 19:37
svenil on üldse karudega mingi teema.
Noh 22. detsember 2017 22:32
Selle karu teemaga võib svenil venemaal probleeme tulla. Karud lihtsalt ei saa aru, kui nende tagumist poolt rahule ei jäeta ja sellise variandi puhul ei ole selle mikserdise elunatuke midagi väärt - lihtsalt loomade puhul kehtivad loodusseadused mitte uued euroopalikud väärtused
22. detsember 2017 19:39
mis mikser.
hoopis vask- ja paremäärmuslaste juhid, Savisaar, Ratas ja Helmed on kremli nääripeole kutsutud!
. 22. detsember 2017 19:46
Õige otsus minna nääripeole.
IRW 22. detsember 2017 19:28
Venemaa on igatahes peol ja naudib seltskonda!
RR 22. detsember 2017 19:27
Küsimus ei olnud ju toetamises. Küsimus oli dikteerimises ja väljapressimises.
Ei 22. detsember 2017 19:36
Küsimus on just toetamises!
Shovinism tõuseb 22. detsember 2017 19:25
Kes on suur , see teeb reeglid ja sõidab teistest üle !
Või on USAL midagi palju salakavalamat plaanis ?
Tühja sest USA-st, 22. detsember 2017 19:40
meist sõidab iga päev ratas üle. Ja tal on väga palju kodaraid.
19:25 22. detsember 2017 19:42
Nüüd on see plaan Eesti ühegi pauguta venemaale üle anda, saite, mis tahtsite, paras sotsid oma s-rattaga.
Pendel töötab 22. detsember 2017 19:59
Eesti käib Idast Läände ja tagasi ja see on periood, mis jääb !
Reetureid 22. detsember 2017 22:15
ei kutsuta külla, sest tänane võim reetis oma truu liitlase.
Poliitprost 22. detsember 2017 22:18
mikser on kõige nõrgem ja rumalam välisminister kodumaa ajaloos.
Keda, 22. detsember 2017 22:28
siis toetas tänane valitsus mikseri näos üro’s, multikulti euroopaliidu riike, moslemi ja ladina ameerika diktatuure ja muud kolmandate riikide pahna, tore.
sinusugune 23. detsember 2017 12:27
totu ei saa aru, et tänu USA tegevusele ongi pagulased Euroopas.
Kuule sinusugune tohman, 23. detsember 2017 16:45
kui USA ei tegutseks, siis pool euroopat oleks vankade all ja teine pool oleks islami kalifaat.
Kordan kommi, 23. detsember 2017 18:17
kuule sinusugune ohmu, kui USA ei tegutseks, siis oleks pool euroopat vankade all ja teine pool islami kalifaat.