Mailis RepsFoto: Martin Ahven
Toimetas Geidi Raud 18. detsember 2017 18:41
Täna riigikogus arupärimistele vastates rõhutas haridus- ja teadusminister Mailis Reps, et õigekirja hindamine on eesti keele riigieksami lahutamatu osa, seda nii funktsionaalse lugemis- kui kirjutamisoskuse hindamisel.“Õigekirja hindamisest eesti keele riigieksamil ei loobuta. Me kindlasti ei saa toetada eksami muutmist sellisel kujul,” sõnas minister Reps ja lisas: “haridus- ja teadusministeerium teeb kõik selleks, et ilusas eesti keeles õigesti kirjutamist väärtustada ja edendada noorte head emakeeleoskust.”Reedel kohtusid ka haridus- ja teadusministeeriumi ja SA Innove esindajad Eesti emakeeleõpetajate seltsiga. Ministeerium kinnitas, et on seltsiga samal arvamusel, et emakeele eksamil kirjapandu keelelist õigsust tuleb hinnata kõikides eksami osades ning emakeeleõpetajaid tuleb senisest enam kaasata eksami väljatöötamisse.Avalikkuses on tekitanud küsimusi 2018. aasta eesti keele riigieksamit ettevalmistava komisjoni otsus muuta hindamisjuhendit. Muudatus sai alguse keele