Töötukassa töömessFoto: Aldo Luud
Eesti uudised
18. detsember 2017 13:18

13 pimedat jääb tööst ilma (11)

Järgmise aasta esimesel päeval kaotab 13 pimedat inimest Tallinnas, Põhja-Eesti pimedate ühingu majas oma ainsa töö ja olulise sissetuleku, kuna nende töökohti tagav hange ei osutunud pikaajalise kaitstud töökohtade riigihankel maakonna lõikes esimese üheksa hulka valituks.

Nende seas on viis pimemassööride ühingu massööri ning Põhja-Eesti pimedate ühingu majahoidjad, käsitöö tegijad, IT-konsultant ning audiofailide töötleja.

„Me ei saa neile inimestele enam 1. jaanuarist tööd pakkuda, sest meil endal pole mittetulundusühinguna selleks finantsi,“ nendib Põhja-Eesti pimedate ühingu tegevjuht Helen Künnap. „2017. aastal maksis sotsiaalkindlustusamet iga pikaajalise kaitstud töökohaga inimese pealt tööandjale pearaha. Neil inimestel puuduvad alternatiivid ja võimalus konkureerida tavalisel töökohal ja seda olukorras, kus nii mõnigi neist peab üleval oma lähedasi ja lapsi.“

Põhja-Eesti pimedate ühing on pikaajaliste traditsioonidega nägemispuudega inimesi ühendav ja neile erinevaid teenuseid osutav organisatsioon, mis ei saa vastupidi levinud arvamusele oma tegevuseks regulaarset toetust riigi eelarvest ning majandab end projektitöö ja majast saadava renditulu baasil. Ühingusse kuulub ligi 500 nägemispuudega inimest, kelle igapäevatoimetulek ja ühiskondlik heaolu sõltuvad suuremal või vähemal määral Ühingu tegevusest ja pakutavatest teenustest. 

Lisaks töökohtade kadumisele ähvardab Põhja-Eesti pimedate ühingut peagi ilmajäämine ka ühingu maja renditulust. Kui igapäevategevusi majandab ühing läbi kodanikualgatuslike projektide, siis ühingu maja vajalikuks korrashoiuks vahendeid ei jätku.

Kui ühing ei suuda 2021. aastaks täita päästeameti ettekirjutust maja varustamiseks tuletõkkeuste, turvavalgustuse, tuletõrje vooliksüsteemi ja signalisatsioonisüsteemidega, ootab maja samal aastal sulgemine. Põhja-Eesti pimedate ühing on algatanud ajaloolise maja päästmiseks annetuskampaania oma kodulehel.