Jüri Luik Foto: Kaitsevägi
Toimetas Denes Kattago 15. detsember 2017 13:29
Kaitseminister Jüri Luik andis täna kaitseministeeriumis missioonimedalid erinevatel välismissioonidel käinud kaitseväelastele ning tänas neid Eesti julgeoleku tagamise ja kaitsevõime suurendamise eest.

„Lisaks julgeoleku tarbimisele peab seda ka tootma. Viimast teete eelkõige teie tänu, kellele on Eesti kaitstum. Olgu teenistuskohaks Liibanon, Mali, Iraak, Afganistan või Kosovo – olete üles näidanud vaprust ja kohusetundlikkust ning demonstreerinud Eesti kaitseväelaste professionaalsust,“ ütles kaitseminister ja lisas, et kaitseväelastele kuulub Eesti Kaitseväe, valitsuse ja – mis olulisim – rahva toetus ning lugupidamine.

Suurim arv medali saanud kaitseväelasi teenis ÜRO Liibanoni rahuvalvemissioonil UNIFIL Iiri-Soome pataljoni IRISHFINBATT koosseisus. Eesti kontingent UNIFIL rahuvalveoperatsioonil koosneb jalaväerühmast ning staabiohvitseridest ja -allohvitseridest, kokku ligikaudu 40 kaitseväelasest.

Eesti üksuse ülesandeks rahuvalvemissioonil on vaatlus, patrullid, kontrollpostide mehitamised ja rahuvalvealased operatsioonid, mille käigus tehtaks muuhulgas koostööd ka Liibanoni relvajõududega. Eesti osaleb UNIFIL-i rahuvalvemissioonil alates 2015. aastast.

Kaitsevägi panustab NATO  juhitavale väljaõppe- ja nõustamismissioonile Resolute Support Mission Afganistanis demineerimismeeskonnaga ja staabiohvitseriga.

Ameerika Ühendriikide juhitud rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve osaleb kuueliikmeline väljaõppemeeskond ja üks staabiohvitser mitmerahvuselises sõjalis-strateegilises meeskonnas, mis nõustab Iraagi ministeeriume ja julgeolekujõudusid.

ÜRO vaatlusmissioonil UNTSO teenivad sõjalised vaatlejad, kes paiknevad vahetustega Iisraelis ja Liibanonis ning nende teenistus sisaldab patrullimist, vaatluspostide mehitamist ja tööd staabis.

Eesti panustab ÜRO rahuvalvemissioonile Malis kahe staabiohvitseridega ning vaatlus- ja nõustamismeeskonnaga. Euroopa Liidu missioonile Malis panustab kaitsevägi väljaõppeinstruktoritega ja staabiohvitseridega. EUTM Mali eesmärgiks on taastada Mali relvajõudude sõjaline võime, et nad suudaksid korraldada ja läbi viia sõjalisi operatsioone.

EUNAVFOR Med missioonil osalemisega panustab Eesti solidaarselt teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega sõjalistesse operatsioonidesse ja rändekriisi haldamisse.

Vaata fotosid medalite andmisest siit: