Eesti uudised

Krista Aru: eksamil õigekirja hindamisest loobumine on lühinägelik (5)

Toimetas Maria Rozbaum, 13. detsember 2017 11:25
Krista AruFoto: Alar Truu
Vabaerakonna saadikud soovivad selgust, millele tuginedes esitas SA Innove ettepaneku loobuda eesti keele õigekirja hindamisest riigieksami lugemisülesande hindamisel. Selleks annavad saadikud haridus- ja teadusminister Mailis Repsile täna üle arupärimise mitmete küsimustega, mis puudutavad muudatusi eesti keele riigieksami hindamisel ja selle seostest eesti keelestrateegiaga.

"Meedias levitatud teade, et riigieksami lugemisülesande hindamisel võiks loobuda eesti keele õigekirja hindamisest, on tekitanud ühiskonnas, eriti haridus- ja kultuuritöötajate hulgas, nõutust ja arusaamatust," ütles Vabaerakonna saadik Krista Aru.

Mõistes ettepanekut põhjustanud soovi parandada noorte funktsionaalset lugemisoskust, tundub Vabaerakonnale see ettepanek ühekülgne ja lihtsustav ning meie noorsoo suutlikkust ja eesti keele võimalusi alahindav.

"Me soovime saada selgust, millele tuginedes SA Innove juures tegutsev eksamitööd ja hindamisjuhendit ettevalmistav komisjon sellise ettepaneku esitas, kuidas see haakub Eesti põhiseaduse preambulas sätestatu ning Eesti keelestrateegias aastateks 2018 – 2027 püstitatuga," lisas Aru.

Mida küsiti?

  • Vabaerakonna saadikud ootavad ministrilt vastust, kuidas on funktsionaalse lugemisoskuse valdamine vastuolus eesti keele õigekirja tundmisega. Millistele uuringutele, analüüsidele ja seisukohtadele tuginedes esitas SA Innove juures tegutsev eksamitööd ja hindamisjuhendit ettevalmistav komisjon seisukoha, et lugemisülesande hindamisel pole õigekirja oskus oluline.
  • Veel huvitab Vabaerakonna saadikuid, kas Innove hindamiskomisjonil on õigus ja pädevus kujundada eesti keele oskustaset ning kas kõnealune ettepanek oli läbi arutatud Eesti emakeeleõpetajate seltsi ja Eesti keele nõukoguga.
  • Ka huvitab saadikuid, milliste parameetrite alusel ning millise metoodika järgi kujundatakse eesti keele riigieksami ajakohasust, ootuspärasust ja sisulist kaalukust ning kuidas on eesti keele riigieksami sisuline ja korralduslik külg seotud Eesti keele uue arengukava sisuliste eesmärkidega?        

Samal teemal

05.00.2018
DOTSENT: käsitsi kirjutamine mõjutab lapse arengut
15.11.2017
Haridusministeerium: riigieksamis ei saa lubada keelevigu
12.11.2017
Ministeerium: eesti keele riigieksami hindamisjuhend tuleb emakeeleõpetajatega läbi arutada
12.11.2017
Lukas: aukartus ilusa keele ja õigekirja vastu peab alles jääma