KARI KÄSPER Foto: Tiina Kõrtsini
Toimetas Maria Rozbaum 12. detsember 2017 12:00
Täna tutvustas Eesti inimõiguste keskus mahukat aruannet, kus vaadeldi viimase kahe aasta arenguid inimõiguste vallas ning anti riigile soovitusi, kuidas olukorda parandada. Inimõiguste keskuse juhi Kari Käsperi sõnul võib Eestis üldist olukorda inimõiguste vallas hetkel hinnata pigem heaks. "Võrreldes olukorda kahe aasta taguse ajaga, mil nägime kiiremat arengut, siis suuri tagasilööke õnneks esile tuua ei ole. Kuid paraku pole esile tuua ka kuigi suuri edusamme," sõnas Käsper. "Küll aga peegeldub ekspertide koostatud aruandest, et päris mitme valdkonna inimestele teeb muret teatud huvigruppide karm ja inimõigusi mitteaustav retoorika, mis õnneks ei ole riigiasutuste tegudeks vormistunud. Olgu selleks kohtuvõimu, ajakirjandusvabaduse, kultuuriasutuste või inimõigusorganisatsioonide ründamine," märkis Käsper. Viimase kahe aasta jooksul toimunud edasiminekutest võib välja tuua Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise, mille eesmärk on võidelda naistevastase vägi

Eesti tammub paigal!

Keerulisem on tema sõnul Eestis olukord nende inimõigustega, mille puhul peab riik ise astuma samme või tegema keerulisi otsuseid, muutmaks senist praktikat. "Neis valdkondades takistavad inimõiguste edendamist tihti hoiakud, eelarvamused või teadmatus."

Tänavuses aruandes toovad eksperdid välja rea kitsaskohti, millega tuleks riigiasutustel esmajärjekorras tegeleda. Nendeks on näiteks psühhiaatriliste haigete inimväärikuse tagamine, andmekaitseküsimused nii riigi kui eraettevõtete tasandil, kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmine ning avatud valitsemise muutmine deklaratiivsest sisuliseks tegevuseks.Inimõiguste aruanne: Eesti kipub inimõiguste küsimustes paigal tammuma.