Eesti uudised

TERVISEKAITSJAD HOIATAVAD: fentanüüli kadumine toob endaga suuremad riskid (20)

Toimetas Denes Kattago, Marvel Riik, 11. detsember 2017 16:05
NARKOMAAN Foto: STANISLAV MOSHKOV
Õhtuleht uuris tervise arengu instituudilt (TAI) praegust narkoravi seisu, kuna fentanüül on tänavatelt kadunud ning praegu on korravalvurid ootuses, et mis aine tuleb järgmisena turule. On kasvavaid märke palju tugevama karfentanüüli osas, kuid esialgu on veel ennatlik teha kindlaid järeldusi.

Nelli Kalikova toob välja, et tema hinnangul peaks narkoravi saama 4000 inimest, praegu toetab riik ca 1000 inimest. Juba praegu on tekkinud ravijärjekorrad ning on olemas potentsiaal, et senised fentanüüli tarbijad hakkavad metadooni poole - nii saab vähemalt midagigi. Lisaks narkoravi järjekordadele võivad turule tulla sootuks muud ained, millest me täna teadlikud ei ole. Ehk siit tõstatub uuesti küsimus, kas riik ei peaks turgu kuidagi haldama, pakkudes sõltlastele mingisugust puhast ainet?

Samal teemal

Vastab Tervise arengu instituudi (TAI) nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakonna juhataja Aljona Kurbatova:

Kõik muudatused narkoturul kajastuvad tarvitajate käitumises ning toovad endaga mingil hetkel kaasa ka muudatused ravile pöördumises. Kuigi hetkel ei ole me veel täheldanud hüppelist ravile pöördujate tõusu, peame selleks valmis olema.

Riigi poolt rahastatavaid opioidsõltuvuse asendusravi pakkujaid on üle Eesti seitse ning nad pakuvad ravi 10 erinevas asukohas, järjekord on hetkel vaid ühes. Ülejäänutes on vabu kohti ehk ruumi praegu veel on. Tallinnas on nõudlus teenuse järele suurem kui Ida-Virumaal, kus vabu ravikohti on kõikides ravikeskustes. On ka väga vähe tõenäoline, et kõik või suur osa sõltlastest korraga ravile sooviksid tulla. Siiski suurendame järjepidevalt ravikohtade hulka, kuid see protsess ei käi üleöö – teenuseosutajate võimekuse tõstmine, inimeste koolitamine jm võtab paraku aega. 

Teiste riikide kogemus näitab, et nö põhinarkootikumi kadumisel turult tulevad asemele teised ained. Muuseas võib suureneda (retsepti)ravimite kuritarvitamine. Uute fentanüüli analoogide levik toob endaga kaasa suuremad riskid narkootikumide tarvitajate tervisele, sealhulgas kõrgema üledoosi riski. Mis puudutab riigi poolt üledooside ennetamist puhta aine pakkumise näol, nagu küsisite, siis üheski riigis seda ei praktiseerita. Küll aga näiteks Põhjamaades on kahjude vähendamise keskuste juures levinud ka süstimistoad.

Samuti on mitmes riigis juba olemas farmakoloogilisel heroiinil põhinev asendusravi, mis oma ülesehituselt sarnaneb metadoon-asendusravile. Erinevus on selles, et metadooni asemel kasutatakse ravimina toodetud heroiini. Eestis ei ole me veel paraku selleni jõudnud, esialgu on plaan avada järgmised süstlavahetuse ja narkootikumide tarvitajate nõustamisega tegelevad kahjude vähendamise keskused.

TAI nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakonna juhataja Aljona Kurbatova. Foto: TEET MALSROOS

Samal teemal

16.08.2018
RAVIKOHTI VÄHE: narkosõltlasest neiu hakkas uuesti süstima, enne kui järjekord temani jõudis
17.04.2018
Vabatahtlikud korjasid kolme tunniga Tallinnas ja Maardus kokku 617 kasutatud süstalt
22.03.2018
HARULDANE JUHTUM: Narkomaani surm viis ka diileri karistamiseni
01.02.2018
Lasnamäele tuleb narkoprobleemidega tegelemise keskus