Eesti Vabariigi 100. juubel

SADA SÜNDMUST, MIS MÕJUTASID EESTIT | 76. koht: Suur põgenemine (51)

LISA KOMMENTAAR

môtisklus 11. detsember 2017 16:09
Sôidan bussis vôi istun kohvikus, vaatan inimesi mu ümber ja tean, et iga inimene (vôi peaaegu) kannab endas loo, kannab pitserit, mille vajutas nende elule Eesti anekteerimine.
maamiiz 10. detsember 2017 20:21
Maarahvas ei saanud kuhugi põgeneda,ikka linnasaksad ja ametnikud,talus loomad tahtsid söötmist jootmist ja sellest kui palju Rootsi andis N-Liidule põgenikke välja ja et enamus neist leidsid oma otsa ,pole juttugi.
äüöü 10. detsember 2017 17:06
teemat kasutatakse vene propagandaks
ajaloohuviline 10. detsember 2017 15:55
Kas neile põgenejatele mõni ausammas ka püstitatud on?
jah 10. detsember 2017 18:07
nendele põgenejatele, kes kas merel venelaste poolt surnuks tulistati ja ära tapeti või ka tormis uppusid,
neile võiks tõesti ausamba püstitada.
piiksw jq puuks 10. detsember 2017 22:41
kui p[stitame p]genemise eest ausamba,oleme maailmas ainulaadsed ja kogu maailm saab lollide [le naerda. Jutuks v]iks tulla m'lestussammas!
souveniir, souveniir 10. detsember 2017 14:02
Loen komme ja arvamisi, nii ühelt kui teiselt poolt, üksteise peale. Aga, mis sündmused seisatasid normaalse elu kulgu, Eestlastele ei antud valikut, neil ei olnud valikut hea ja halva vahel. Kas me arvame, et Inimesed jätsid omad kodud ja lähedased lôbu pärast maha? Iga perekond elas läbi väga rängad traumaatilised olukorrad. Ja kas pole see meil tekitanud posttraumaatilise seisundi, mida me endas kanname, kes vähemal, kel sügavamal tasandil. Ja kes meilt on andestust palunud nende traumade eest? Päevalehes oli lugu Aino ja Oskar Kallase tütrtütrest. Järjekordne tragöödia, tütar, noor, kahe lapse ema, lasti maha 1941 a. augustis, poeg Sulev, ülekuulamiste ja areteerimise ohtu ära hoides, vôttis endalt elu. Vanemad pidid aga sellega edasi elama. Kas mitte selle pärast ei murdunud meie riigitegelase Oskar Kallase elu 1946 aastal? Mul on ka valus mu vanarma ja mu vanemate pärast ja seda, et mu koolikaaslaste isade saatus oli ka murtud.
10. detsember 2017 13:58
Kogu Tiefi valitsus ja selle juurde kuuluvad isikud – umbes saja inimese ringis – taganes läände ja jõudis Matsalu lahe kaldale. Nende hulgas olid ka endised "ernalased " Talgre ja Toom. Neil oli raadioühendus “Abwehrile” kuulunud raadiosaatja abil Rootsiga, kust teatati, et saadetakse välja kaater. Kuid see pidi tulema nagu varemgi kaugematele Moonsundi saartele, kuhu tuli minna kohalike sõiduvahenditega.
Neil päevil kihas kogu läänerannik põgenikest. Kakeldi paadikohtade pärast ja võimaluse eest pääseda üle mere maksti muinasjutulisi summasid. Rahvuskomitee vana abimees, toosama Tauksi saare kalur lubas kogu Tiefi valitsuse kohale toimetada niipea kui kaater on saabunud.
Ta käis saarel mitu korda, kuid teatas, et kaatrit ei ole tulnud. Nii kestis see seni, kuni Nõukogude tankid kohale vurasid ja kõik laiali jooksid, kes kuhu suutis. Ainult neil, kes olid juba varem omal jõul otsustanud põgeneda, õnnestus ära sõita, suurem osa jäi maha.
Nagu hiljem selgus, oli kaater käinud Rootsist koguni kolm korda, kuid kalur vedas oma paadiga kohale oma häid tuttavaid, öeldes kaptenile, et neid tegelasi, kelle järele paat oli saadetud, ei ole. Kapten, kes ei tahtnud tühjalt tagasi sõita, võttis kaluri toodud inimesed peale.
Pärast ebaõnnestunud katset Rootsi põgeneda jooksid Tiefi valitsuskabineti liikmed laiali ja igaüks varjas ennast, kus sai. Mõned neist arreteeriti üsna pea.
Vaid informeeritum Uluots siiski jõudis õigele saarele ja pääses sealt edasi Rootsi.
JUSS 10. detsember 2017 16:18
Üks neist, kes üle ei pääsenud ja kinni NKVD-le kukkusid, vangi pandi ning hiljem laagrisse saadeti oli Otto Tiefi valitsuse haridusminister, advokaat Arnold Susi (tema poeg Heino Susi oli "soomepoiss". Tšehhi põrgu läbi teinud ja lõpuks läände jõudnud hilisem kirjanik Heino Susi),
Juhtus kummaline lugu, et Arnold Susi sattus Moskvas eeluurimisvanglas ühte kongi ühe arreteeritud noore punaarmee suurtükiohvitseriga, kes oli kinni pandud Stalini kritiseerimise pärast. Vaat sellest mehest vormis Susi kongiigavuses tõelise veendunud demokraadi. Nii et too nimetas Arnold Susi lõpuks oma silmade avajaks ning teiseks isaks. See ohvitser sai lõpuks üle maailma tuntud kirjanikuks ning Nobeli preemia laureaadiks. "Gulagi arhipelaagi autoriks" Ja tema nimi oli Aleksandr Solženitsõn.
Moderaator korjas ära. 10. detsember 2017 16:22
Ei tohi kirjutada haridusministri Arnold Susi imelikust saatusest. Keelatud ja modrereeritud! Ja tema vanglas sõlmitud kummalistest sidemetest tulevase kirjaniku Solženitsõniga. Kah keelatud! Katsun kirjutada jupikaupa.
Üks neist, kes üle ei pääsenud ja NKVD-le kinni kukkusid, vangi pandi ning hiljem laagrisse saadeti oli Otto Tiefi valitsuse haridusminister, advokaat Arnold Susi (tema poeg Heinio Susi oli "soomepoiss". Tšehhi põrgu läbi teinud ja lõpuks läände jõudnud hilisem väliseesti kirjanik.)
jätkame 10. detsember 2017 16:31
Juhtus kummaline lugu, et Arnold Susi sattus Moskvas eeluurimisvanglas ühte kongi ühe arreteeritud noore punaarmee suurtükiohvitseriga, kes oli kinni pandud Stalini kritiseerimise pärast. Vaat sellest mehest vormis Susi kongiigavuses tõelise veendunud demokraadi. Nii et too nimetas Arnold Susi lõpuks oma silmade avajaks ning teiseks isaks. See ohvitser sai lõpuks üle maailma tuntud kirjanikuks ning Nobeli preemia laureaadiks. "Gulagi arhipelaagi autoriks" Ja tema nimi oli Aleksandr Solženitsõn.
10. detsember 2017 13:55
http://www.pealinn.ee/koik-uudised/krahv-tolstoy-eestlastel-on-vaja-hinnata-oma-eripara-ja-eneseaust...
Briti valitsus nõudis Vene päritoluga krahvilt Guinnessi rekordi väärilist 1,5 miljoni naela suurust trahvi paljastuste eest, kuidas Lääneriigid Baltimaade põgenikke NSVL-ile üle andsid.
10. detsember 2017 13:27
Saksa laevastik oli valmis juba 1944. aasta juuli lõpus alustama ka eestlaste evakueerimist.
Pärnust, Rohukülast ja Saaremaalt lahkusid Saksa laevad aga tühjalt, vaid Tallinnas laevad täitusid. Puudus eestlaste soov kodumaalt lahkuda, lisaks takistas lahkumist Pitka meeste vastutegevus.
(Saksa 18.armee välipolitsei teatel vallutasid Pitka mehed hiljem Toompeal komandatuuri hoone, mis tõi kaasa selle, et ei saanud väljastada tõendeid Saksamaale sõiduks.)
Talupidajad teatasid, et nemad ei lähe mitte kuhugi, sama teatasid ka tööstustöölised. Sellist lahkumist võrdsustati Saksamaale tööteenistusse minekuga.
Lahkus intelligents ja vähe laiema silmaringiga isikud, ka need, kes ei saanud aastatel 1939 - 40 Eestist lahkuda, sest Uluotsa valitsus tühistas 1939. aasta sügisel välispassid, aga eelkõige need, kes olid Saksa ajal teinud koostööd sakslastega ja nende perekonnad.
Otsest kampaaniat põgenemiseks ei saanud teha ei Eesti Omavalitsus ega ka Saksa võimud, sest seda oleks "Julgeolekupolitsei ja SD" allasutus "Gestapo" saanud tõlgendada paanika tekitamisena jne.
Seega, kes vihjetest aru sai, see lahkus, kel nupp vähem nokkis, see trügis laevadele alles septembri keskel või jäi hoopis maha.
Urmas 10. detsember 2017 17:24
Kui see evakueerimine oleks toimunud, siis praegust iseseisvat Eestit ei oleks ja siin oleks praegu Venemaa. Eestlust säilitasid siia jäänud eestlased. Mida rohkem põgenejaid, seda rohkem oleks siia valgunud muulasi. Narva näitel.
Eestlust hoidsid Eestisse jäänud eestlased ja austama peab siia jäänuid. Ega iseseisvat Eestit ei võidelnud välja väliseestlased vaid kohalikud. Ime on see, et erastamisega lasti omadele vesi peale ja anti põgenike lastelastele kohalike eestlaste kodud. Eks peale iseseisvumist on palju vigu tehtud.

10. detsember 2017 13:25
Aastatel 1943 - 44 evakueerisid rootslased sakslaste nõusolekul 6 000 eestirootslast. 1944. aasta hilissuvel alustasid sakslased oma pooldajate evakueerimist Rootsi. Läbirääkimisi Rootsi võimudega põgenike küsimuses pidas Saksa välisministeeriumi ametnik dr. Kleist. Rootsi laevastik sai loa läheneda Saaremaale Karala piirkonnas, kus sakslased avasid 10 - 15 km pikkuse rannalõigu põgenikele. Sakslased andsid endale aru, et kõiki pooldajaid ei suuda nad evakueerida. Rootsi politsei, kes registereeris saabunud põgenikke, hoiab nende isikute andmeid ja tausta siiani saladuses. Ka USA missioon Rootsis abistas põgenikke Baltikumist. Ametlikes dokumentides näidati, et raha eraldati juutide päästmiseks, kuigi juute põgenike hulgas ei olnud. Muidu poleks raha ja muid vahendeid lihtsalt eraldatud.
Rootslaste andmeil jõudis 1944. aasta sügiseks Rootsi umbes 25 000 põgenikku Baltikumist. Neist 23 000 olid pärit Eestist, Lätist 1600, Leedust paarsada ja ilmselt oli vähemalt osa neist kirjas ka juutidena. 1946. aasta veebruari algul andis Rootsi 146 Saksa sõjaväes teeninud eestlast – lätlast Nõukogude Liidule välja.
ja 10. detsember 2017 11:07
siis tulid nn tublid väliseestlased, kodu eestlasi majadest ja korteritest väljatõstma, kaabakad mitte eestlased
to ja 11. detsember 2017 11:23
Sinul sobis nõukogude võimu poolt röövitud majas või korteris elada. Sinusugused pätid on alati ihaldanud võõrast vara.
Mida materdada 10. detsember 2017 10:05
need kes põgenesid elavad hästi kõrge eani,kes jäid siia ja imekombel ka ellu,kannatasid palju,kes siberis, kellel perekond tapeti, asja eest teist taga,ainus süü oli, et olid eestlane.
aga neid ,kes siia jäid, hävitatakse nüüd pea samas tempos kui 10. detsember 2017 10:59
peale sõda,
'Lidujad ju kandsid hoolt, et siin Maarjamaal ,säiliks eestlste keel ja sugu.
KUi palju mõnitatakse neid, kes Siberist tagasi roomasid ja ronisid, kes istusid nõukogude laagrites ,kes...
piiks 10. detsember 2017 11:09
kuidas see äraminejate eesti keele säilitamine käis? vast tuhandest üks suutis 30 aastat peale pagemist end arusaadavas eesti keeles väljendada. Ja kes Siberist naasnute üle naersid???
kirjas on : Lidujad kandsid hoolt, et siin Maarjamaal, säiliks eestlaste 10. detsember 2017 12:27
sugu ja keel.
Lidunud Rootsis , Kanadas , USA.s, Saksamaal ja mujal hooltsesid ju selle eest , et me siin Soome lahe kaldal eesti keelt räägiksime.
Neil oli raske. aga meil oli lusti kui palju.
Me ei teadnud, kas oleme hommikul veel omas kodus või teeme kalli naabri meeleheaks reisi ida suunas.
Naerdi neid tagasi tulnuid veel EV taastamise järel.
Otse ja ilusasti : ega me teid sellepärast ära saatnud, et teile teie maad ja pudinad T A G A S I anda.
Seda on mulle endale näkku öeldud ilma igasuguse valehäbita .
rt 10. detsember 2017 09:36
põgenemine on põgenemine. need , kes jäid olid julgemad...
oravad 10. detsember 2017 09:42
ja rotid on targad...
lasevad jalga,kui asi kusivesiseks kisub.
RS2 10. detsember 2017 11:03
Minu esivanemad jäid siia tänu sellele, et vanaema väikeste lastega ei julgenud põgeneda.
k 10. detsember 2017 11:05
Ju siis sedakorda olid arad targemad.
rhs 10. detsember 2017 12:28
Vanisa jäi siia. Vene NKVD mõrtsukad tapsid ta pärast sõja lõppu. Piisav põhjus selle vene rämps rahvuse vihkamiseks.
10. detsember 2017 09:31
Sisu ei vastanud kommenteerimise reeglitele
piiks 10. detsember 2017 11:12
need.kes siis Sinu esivanemad olid? kel ol kulda,see sai põgeneda. Alles paar nädalat tagasi üks väliseestlane mainis,et kel oli kuldesemeid või kuldhambaid,see pääses. Kuidas aga saadi 1944 aastal kuldhambaid?
Judenfrei Estland 10. detsember 2017 12:28
pärandused ,annetused , natukese ka isevõtmised.
Kirjutage sellest ka, 10. detsember 2017 09:30
kuidas sakslased eesti lapsed merel üle parda heitsid, et laevadel ruumi teha. Seda tehti emade nähes muide.
Ka sellest, kuidas needsamad, tänaseks heroiseeritud saksa sõdurid tapsid Tallinnas selle "põgenemise" ajal õhuväe abiteenistusse meelitatud eesti poisslapsed, et need ei jääks "väljaõpetatult vaenlase teenistusse". Lapsi uputati ja tapeti kokku sadu.
Ajalugu on palju hullemini valikuliselt esitama hakatud, kui NSVL ajal.
H.A.H. 10. detsember 2017 09:47
See on nii rõve juudipropaganda, et ei vääri isegi sügavamat käsitlust.
kindlasti,kindlasti 10. detsember 2017 11:01
sellest juba mitu aega möödas, seda pole olnudki.
Aga kas seda üle mere jooksmist iki oligi ???
RS2 10. detsember 2017 11:05
Kes sul seda ütles? Kommarite käest kuulsid?
võta rohtu 10. detsember 2017 11:10
Kindlasti on sulle mingid ravimid välja kirjutatud aga sa ei võta neid. Peaksid siiski võtma.
RS2 10. detsember 2017 11:12
Sa praegu peksad segast. Aeg pohmakas välja magada, homme tööpäev. Nimelt marinesku sassi nimeline sõjakurjategija oma S-13-ga oli see kes lasi hospidallaeva Wilhelm Gustloffi põhja muu seas koos põgenevate naiste ja lastega.
to Kirjutage ... 10. detsember 2017 14:01
Tead sa mõnda nime nimetada? Saaks arhiivist kontrollida, kas selle nimeline ka Eestis sündinud oli.
Sellega on hea hämada 10. detsember 2017 14:30
Teatavasti pole karjääris maha lastud ja uppunud lastel lapsi, kes räägiksid ja nende vanemad on surnud.
Kindlasti on arhiivides asjad olemas, aga neid ei näidata, on küll selleaegsed ütlused emadelt, kes oma poegi sealt karjäärist otsimas käisid ja ka leidsid.
Lõpetage ometi see jutt naeratavastest ja šokolaadi jagavatest saksa sõduritest ära.
Sakslased oskasid hävitada tsiviilisikuid viis korda rohkem kui olid sõjas nende kaotused. Tsiviile!
Sakslastel õnnestus tappa 45 miljonit tsiviilisikut! Ja nad ei teinud seda šokolaadi jagades. 45 miljoni tsiviilist tapetu juures tapsid nad venelaste ja liitlaste sõdureid vaid 8 miljonit. See tähendab seda, et tapeti valimatult neid, kel puudus võimalik vastu hakata ja see saab vaid olla lustiks ja lõbuks tapmine.
Näiteks venelased ja liitlased said hakkama vaid 4 miljoni tsiviilisiku kohta.
Viige end asjadega kurssi palun.
to Sellega ... 10. detsember 2017 15:37
Kõik enne sõda sündinud on internetis "Saagas" üles leitavad ja seda saavad kõik teha. Sakslaste poolt tapetud eestlaste (kommunistid) arv ei jõua ligi lähedalegi venelaste poolt sooritatule. Enamuses klaaris arved selle punase rämpsuga eestlased ise.
Kindel see siinmail 10. detsember 2017 16:10
Sakslastele pugemise eest venelased nii toimisidki- just nende 45 miljoni tsiviilisiku pärast, kelledest enamus oligi Venemaal, Valgevenes ja Ukrainas lihtsalt lusti pärast maha lastud.
to Kindel ... 10. detsember 2017 17:05
Venelased alustasid tapatööd eestlaste kallal enne sakslaste saabumist. Sellest ka viha venelaste vastu.
Ah, et viha? 10. detsember 2017 22:01
Kas selle viha pärast tapsid eestlased ka lihtsalt "nalja pärast" koos sakslastega nt Valgevene talupoegi ja nende peresid?
Saksa sõpradest 11. detsember 2017 19:17
Ainult 1942 tapsid sakslased Eestis 6000 eestlastest tsiviilisikut.
Samal ajal tappis eestlastest koosnev politseipataljon Valgevenes massiliselt tsiviilisikuid.
Kohtusin ühes rannakülas 10. detsember 2017 09:16
üheksakümnendatel ühe väliseestlasega. Oli vanem mees. Istusime laua taga. Millest jutt käis, olen enamuses unustanud, kuid üks jäi meelde. Mees tuli pidevalt ühe teema juurde tagasi. Ta ütles: " Õige pea on teil poed kaupa pungil täis. On vaid üks probleem - teil ei ole raha."
See toonitamine häiris mind. Ta oleks nagu veidi nautinud seda olukorda kus "meil ei ole raha". Olukorda, mis endal tuli kord üle elada ja nüüd paluks teil kogeda seda sama. Muidu oli sõbralik mees, aga okas oli sees.
Olen mõelnud sellelegi, (tunnistan seejuures oma hingepuhtuse probleemi kuigivõrd) et kas ka president Ilvese talutaastamise juures esinev "okas" aitas tal mõningasest moraaliprobleemist kergemini üle saada: Lõhkusite kõik siin maha, nüüd aitate mul ka taastada!" Kuna vabatahtliku taastamist kuskilt poolt näha ei olnud, siis tuligi ehk käituda veidi teisiti.
Kuidagi ei saa mööda ka reaalsest juhtumist rannakülas, kus kunagine paadipõgenik liikus ringi bensiinikanistritega ja lubas maha põletada kõik, mis vene ajal tema krundile ehitatud on! Siinkohal olgu täpsustuseks öeldud, et tegu võis olla ka psühholoogilise probleemiga.
Sellegipoolest, olen näinud ja põgusalt ka tundnud mitut Rootsist naasnud vanainimest, kes on väga südamlikud ja head inimesed.
ajalugu õpetab 10. detsember 2017 08:36
Sõja korral tuleb kohe ära põgeneda. Need kes midagi kaitsma hakkavad või siia jäävad on lihtsalt lollid, jäävad kõigest ilma.

JUHAN 10. detsember 2017 02:00
Erinevalt praegustst pagulastest ei oodanud neid seal keegi ees. Lottad pakkusid kohvi ja võileibu vaid esimestel päevadel. Aga kui arst oli saabunud läbi vaadanud ning konstaabel küsitlenud ja loo kirja pannud, siis tuli igal mehel ise hakata oma peret toitma. Mõne nädala pärast rabasid juba kõik töd teha. Rootsi keelt valdasid neist vaid vähesed ja keele selgeks õppimine oli igaühe enda asi. Umbkeelsetena sai loota vaid kõige lihtsamaid töid. Enamik alustas, saed-kirved peos metsatöölistena, kraavikaevajatena või kaevandustes maagi kühveldajatena. Tööd tehes ning kohalikega suheldes tuli ka keeleoskus ja siis võis loota ka juba paremaid tööotsi. Ja imede ime, peaaegu kõik töötasid end üles ja tegid karjääri. Paljudest said nimekad tegijad või rikka mehed. Aga pragusi pagulasi hoitas nagu teatud ollust pilpa peal. Aastaid järjest!
!!! 10. detsember 2017 01:50
Väga ebamäärased arvud. Umbkaudu 70 tuhat? 27 tuhat? Mõnituhat uppunut? Aga vahest ka mõned tuhanded siia või sinnapoole? Ebamäärasus, ei anna mitte võrreldagi kaasaegsete Vahemere pagulaste arvestustäpsusega, kus nii tulnukad kui uppunud lausa ühe inimese täpsusega arvel. Tundub, t kui tookord oli kõik kontrollimatu ja stiihiline, siis nüüd teevad inimkauplejad, smugeldajad ja muud taolised Euroopa riikide statistikaametitega tihedat koostööd.Kõik on ühe inimese täpsusega paigas.
10. detsember 2017 09:15
merel pole mingi probleem neid satelliidilt kokku lugeda. iseasi kas selleks tegelikult raha kulutatakse.
piiks 10. detsember 2017 11:17
no miks sa siis rootsi rannas ei istunud ning tulijaid korralikult üle ei lugenud,samuti Eestis paatidesse mahtunuid??
to piiks 10. detsember 2017 16:28
Siis ei olnud Euroliitu, Brüsseli valitsust ega Merkelit, kes loendamise ning arvepidamise eest oleks hoolt kandnud.
piiks 10. detsember 2017 22:49
no siis ei tasu kA UMBM''RASTE NUMBRITE PUHUL VIGISEDA
10. detsember 2017 01:08
101 + lähedased ja sugulased