Alko1000 Foto: Robin Roots
Toimetas Denes Kattago 7. detsember 2017 17:59
Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 6. detsembril algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teise seaduste muutmise seaduse eelnõu (559 SE).

Eelnõuga vähendatakse poole võrra õlle, muu alkoholi ning etanoolisisaldusega kuni 6 mahuprotsenti veini ja kääritatud joogi 2018. aastaks planeeritud aktsiisitõusu.

Alkoholiaktsiisi tõusud aastateks 2019 ja 2020 säilivad samas ulatuses, see on 10 protsenti ning etanoolisisaldusega üle 6 mahuprotsendi veini ja kääritatud joogi puhul 20 protsenti. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Loe pikemalt SIIT

Lisaks võeti riigikogu juhatuse otsusega menetlusse veel kolm eelnõu. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 6. detsembril algatatud looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (560 SE).

Eelnõuga luuakse täiendav võimalus kasutada looduskaitsepiirangutega kinnisasjade riigile omandamiseks lisaks riigieelarvelistele vahenditele ka teisi allikaid selleks, et tagada riigi kohustuse tõhusam täitmine. Eelnõuga antakse Riigimetsa Majandamise Keskusele õigus müüa looduskaitseseaduse aluseid maid. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni 7. detsembril algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (561 SE).

Seaduse muutmise eesmärk on suurendada nooremate kui kuueteistaastaste laste kaitset seksuaalkuritegude eest. Eelnõu kohaselt luuakse mitme paragrahvi muudatuse tulemusel maksimaalmääraks esmakordse kuriteo sooritamise korral kümme aastat vangistust ja mitmendal korral kuni viisteist aastat vangistust. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Eesti Reformierakonna fraktsiooni 7. detsembril algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (562 SE).

Eelnõuga kehtestatakse kriminaalseadustikus regulatsioon olukordadeks, kus kannatanud kohalik omavalitsus pole esitanud kahju korvamiseks avalik-õiguslikku nõudeavaldust. Taolisel juhul võib selle esitada riigi nimel prokuratuur. See tagaks kohaliku omavalitsuse ametiisiku tahtliku süüteoga tekitatud varalise kahju sissenõudmise. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.