Juhtkiri

Juhtkiri | Kuidas kindlustada inimlik vanaduspõlv? (22)

Õhtuleht.ee, 30. november 2017 18:11
Vanurite käekäik meie riigis võiks huvitada eranditult kõiki, sest vananemisest (vähemalt meie praeguste teadmiste juures) pääsu ei ole. Kui viimased elukümnendid tunduvad paljudele hirmsamadki kui surm, paistab midagi väga valesti olevat.

Meil on kombeks, et iseseisvalt enam mitte hakkamasaavate vanade ja väetite eest hoolitseb perekond. Seda nõuab isegi põhiseadus. Paraku ei taga ainuüksi toetava perekonna olemasolu veel väärikat vanaduspõlve. Esiteks peab sel perekonnal olema piisavalt raha, et võtta toita, katta ja vanurite puhul enamasti ka ravida (eaka pensionist ei pruugi piisata) veel üks lisasuu. Et hooldusteenuse peale kulub tihtipeale Eesti keskmise palga lähedane summa – ja kõigil ei ole müümiseks väärtuslikku kinnisvara, nagu on minevikus soovitanud mõni poliitik –, ei jäägi tuhandetele Eesti peredele muud valikut, kui eaka ema või isa hooldamine täielikult ise korraldada. Olgu või oma karjääri, (vaimse) tervise ja toimetuleku hinnaga. Kumma abivajadus on lõpuks suurem – kas omastehooldaja või hooldatava, on täiesti asjakohane küsimus.

Samal teemal

Pealegi ei saa määravaks ainult hind. Hooldekodude järjekorrad on pikad ja teenusekvaliteet kõikuv, kui mitte olematu, nagu on Õhtuleht mitu korda kirjutanud. Abi vajavad loomulikult needki, kel perekonda, kes võiks vanuri oma katuse alla võtta või hooldekodu eest maksta, ei olegi või kes pole seda elu jooksul hoida suutnud. Nende hoolekande eest peab hoolitsema kohalik omavalitsus.

Üks võimalus lähedastele langevat koormust solidaarsemalt hajutada, oleks kohustuslik hoolduskindlustus. Kuigi näiteks Saksamaal on kindlustussüsteem end ammu tõestanud, saadab Eestis seda teemat hulk ebamugavaid küsimusi: kas riik ikka on parim peremees seda raha õiglaselt kasutama; kas maksukoormus pole juba niigi suur ning kas õiglasem poleks kehtestada hoopis lastetusmaks? Parim aeg küsimiseks on enne järgmisi riigikogu valimisi.

Samal teemal

01.12.2017
Seltsidaamid annavad üksikute vanaprouade elule särtsu juurde
30.11.2017
Kas Eesti vajaks hoolduskindlustust?