Mati Tuvi ja Teet Soorm.Foto: Maaeluministeerium
Õhtuleht.ee 30. november 2017 15:16
Kolmapäeval rahapesus ja omastamises kahtlustatuna kinni peetud HKScan Estonia ehk Rakvere lihakombinaadi endised juhid Teet Soorm ja Mati Tuvi saatisd meediasse ühisavalduse, milles eitavad süüdistusi. Õhtuleht avaldab pöördumise täismahus. 

Kolmapäeva varahommikul toimusid meie kodudes ja töökohtades läbiotsimised. Mõne üksiku erandiga viidi toimingud läbi korrektselt ja meil puuduvad etteheited konkreetsetele uurijatele ja teistele operatsioonis osalenud riigiteenistujatele.  Iseküsimus on see kas ligi kolmekümne Eesti õiguskaitsja jõuline osalemine paari inimese ülekuulamisele kutsumisel on proportsionaalne või oleks piisanud kirjalikust kutsest. Oleme seadusekuulekad inimesed ja ilmunuks kindlasti esimese palve peale kohtumisele õiguskaitseorganitega.

Asja sisuliseks kommenteerimiseks vajame aega nõupidamiseks advokaatidega, kuid eitame kategooriliselt eile meile esitatud kahtlustust ja prokuratuuri poolt ajakirjanduse kaudu esitatud süüdistust nii rahapesu kui omastamise suhtes. Kõik etteheidetud tehingud ja olulisemad juhtimisotsused on läbi aastakümnete tehtud nii HKScani enda juhtorganite kui ka selle omaniku juhtorganite teadmisel ja heakskiidul (selle kohta on olemas kirjalikud tõendusmaterjalid), tõsi küll nüüdseks juba eelmiste juhtkondade teadmisel ja heakskiidul. Oluline on asjaolu, et meile esitatud kahtlustus kattub olulises osas sisuliselt sõna-sõnalt hagiga, mille HKScan on esitanud meie vastu juba käesoleva aasta veebruaris ning mille läbivaatamine on alles kohtus pooleli. 

Märkimist väärib ka see, et tsiviilkohtus on HKScan oma hagi nõuet selle aja jooksul üle kahe korra vähendanud. Oleme pidanud läbirääkimisi lahenduse leidmiseks ja olnud viimase aasta jooksul lähedal kohtuvälise kokkuleppe sõlmimisele. Tõsi, läbirääkimisi on saatnud ka HKScani esindava advokaadi ähvardused. HKScani esindava advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat Ants Mailend hoiatas meid läbirääkimiste käigus paar kuud tagasi, et kontserni nõudmisele mitteallumise osas ootab meid kriminaalmenetlus.

Minu siseveendumuse kohaselt on tegemist advokaadibüroo poolt korraldatud manipulatsiooniga õiguskaitseorgani suhtes, mis tegelikkuses ei teeni kontserni, aga veel vähem Eesti avalikkuse huve. Tegemist on pretsedendiga, mis võib tabada paljusid ettevõtluses tegutsevaid inimesi, kui kabinetivaikuses suudetakse rakendada politseid oma ärihuvide teenimise ette. Teatavasti keeldub prokuratuur tavapäraselt selliseid varalisi vaidlusi menetlemast, viidates vaidluse lahendamise vajadusele tsiviilkohtus. Sellel korral pidas prokuratuur mingil põhjusel vajalikuks teha erandi ja menetleda tsiviilhagiga samasisulist kuriteokaebust. Selline pretsedenditu samm sunnib vägisi otsima eelkõige võimalikke isikulisi seoseid kuriteokaebuse esitanud advokaadibüroo ja prokuratuuri vahel.

Oleme koos Teeduga töötanud HKScani kontsernis üle kahekümne aasta. Kui meid süüdistatakse rahapesus ja omastamises aastatel 2010-2014, siis kus olid kontserni nõukogud, teiste juhtorganite, sisekontrolli ja audiitorite silmad neil aastatel?

Väidan, et tegemist on ebakompetentsete, kuid üliambitsioonikate HKScani juhtide karistusoperatsiooniga meie suhtes, mille teeb kahetsusväärseks manipuleerimine Eesti õiguskaitseorganitega.

Me täname kõiki lähedasi ja sõpru, kes on tundnud huvi meie käekäigu vastu. Ja vabandame neile tekitatud kannatuste eest.