Keemiaõpetaja Raili Ratasepp. (Foto on tehtud 2007. aastal.)Foto: Aldo Luud
Tartu Ekspress 29. november 2017 22:56
Möödunud aasta 2. mail kaotas Mart Reiniku kooli keemiaõpetaja Raili Ratasepp keemiaõpetajana loovtööde kaitsekomisjoni usalduse, sest kooli juhtkonna väitel ei jaganud pedagoog teavet õpilase loovtöö protsessist ega sisu kujunemisest ning tõi sellega komisjoni eksliku otsuse. Kool otsustas selle tõttu töölepingu üles öelda.

Ratasepp esitas seepeale Tartu maakohtusse hagi, millega palus tühistada töölepingu ülesütlemise ning lepingu lõpetamisel mõista välja kolme kuu keskmine töötasu ehk 1968 eurot ja 85 senti. Kohus oli seisukohal, et Ratasepa kohustuste rikkumine ei olnud nii tõsine, et töölepingut oleks saanud üles öelda ilma eelneva hoiatuseta ning mõistis linnalt Ratasepa kasuks välja hüvitise nõutud summas. Kuna aga isikuid ei saa töösuhtesse panna riigi sunnil, siis jäeti Ratasepa tööle ennistamise taotlus rahuldamata.

Ratasepp jätkas võitlust, esitades maakohtu otsuse peale apellatsioonikaebuse. Nii ringkonna- kui ka riigikohus leidsid, et ainuüksi kolme kuu keskmine töötasu ei pruugi olla töötajale piisav hüvitis selle eest, et tööandja lepingu ebaseaduslikult üles ütles. Ringkonnakohus saatis asja maakohtule uueks läbivaatamiseks. Ratasepp teatas ringkonnakohtu istungil, et põhjendatud oleks kahjuhüvitis 50 000 eurot.

Refereeritud artikli täisteksti loe Tartu Ekspressist.