Eesti uudised

Kohus ei vabastanud Assar Paulust ennetähtaegselt vangistusest (7)

Toimetas Gerly Mägi, 27. november 2017 12:46
Assar PaulusFoto: Tiina Kõrtsini
Täna arutati Viru maakohtus Assar Pauluse ennetähtaegse vabastamise üle. Kohus otsustas, et Paulust ei vabastata tingimisi enne tähtaega elektroonilise järelevalve alla.

Assar Paulus mõisteti süüdi kuritegeliku ühenduse organiseerimises, ühendusega korduvas väljapressimises, dokumendi, pitsati ja plangi võltsimises ning kasutamises.

Samal teemal

Paulus mõisteti mullu seitsmeks aastaks vangi. Enne süüdimõistmist oli Paulus juba kaks aastat eeluurimise ajal vangis istunud.

Et Paulus soovis enne tähtaega vanglast vabaneda, võttis kohus asja uuesti arutlusele. Paulus ja tema kaitsja kuulati uuesti üle, kohus tutvus materjalidega ning otsustas, et meest ei vabastata.

Tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamise otsustamisel arvestab kohus kuriteo toimepanemise asjaolusid, süüdimõistetu isikut, varasemat elukäiku ning käitumist karistuse kandmise ajal, samuti tema elutingimusi ning tagajärgi, mida võib süüdimõistetule kaasa tuua tingimisi enne tähtaega karistusest vabastamine. Kohus võtab taotluse läbivaatamisel arvesse kõiki süüdimõistetu isikut iseloomustavaid andmeid – tema käitumist nii kuriteole eelnenud ajal, kuriteo toimepanemise ajal kui sellele järgnenud perioodil.

Kohus järeldas kogutud andmete põhjal, et Assar Pauluse varasem elukäik on olnud pikaajaliselt seotud kuritegeliku tegevusega. Tal on vastavad hoiakud ja harjumused, millest loobumine süüdimõistetu vanust arvestades on keeruline.

Kohus pidas oluliseks, et vanglas ei näidanud Paulus välja tahet olla tööga hõivatud, vaid kasutas oma terviseseisundit selleks, et vältida üldse tööl käimist.

Kohus nõustus prokuröri ja kaitsjatega, et isiku väljavaated vabaduses on head – olemas on lähedaste toetus, elu- ja töökoht, võimalus asuda õppima. Samas ei tagaks need Pauluse seaduskuulekat elu. Seda näitab kohtu hinnangul ka  Pauluse  elukäik enne vangistust (kaheksa-aastane tegevus kuritegelikus ühenduses selle juhina). Samuti ei ole isiku hoiakutes selgeid positiivseid muutusi toimunud, mis on kinnitatud isiku käitumisega vanglarežiimis tööhõive kohustuse täitmisel.

Kohtu hinnangul on tõenäoline, et Paulus paneb vabaduses toime uue kuriteo, ehkki vangla peab riski madalaks (12–18%). Kohus ei mõistnud, mille järgi vangla riskitaset hindas. Lisaks hindas ka vangla, et Pauluse vabadusega oleks avalikkus ja rahva tervis ohus. 

Kohus ei välista, et  tulevikus võib jõuda ka seisukohale, et vangistuse ajal on isiku käitumine muutunud, karistuse eesmärgid on sisuliselt täidetud ja isikut on võimalik vabastada ennetähtaegselt. Praegu aga leiab kohus, et Assar Pauluse ennetähtaegne vabastamine kolm aastat ja viis kuud enne karistusaja lõppu on ennatlik ja riivaks oluliselt ühiskonna õiglustunnet.

Süüdimõistetul tekib uus võimalus vabaneda karistusajast kahe kolmandiku ärakandmisel ja siis edasi iga aasta möödumisel. Seega ei lahenda kohus praegu ennetähtaegse vabastamise küsimust viimast korda ja lõplikult.

Kohtumäärus on vaidlustatav 15 päeva jooksul selle kättesaamisest.

Samal teemal

27.05.2018
Allilmaliidri võitlus trellide taga: Viru vangla püüab murda Assar Pauluse autoriteeti
15.02.2018
Kurikuulus Assar Paulus jäeti rootsi kardinate taha
28.11.2017
Riigiprokuratuur toetab Assar Pauluse vanglast vabastamist
08.10.2017
Jõhvi kohtumajas lükkus edasi Assar Pauluse ennetähtaegse vabastamise arutamine