Eesti uudised

Tallinna linnavolikogu opositsioon Tondiraba auditist: tuleb kontrollida, kas on eksitud seaduste vastu (37)

Marvel Riik, 25. november 2017 16:25
Tondiraba jäähallFoto: Mati Hiis
Pealinna opositsioonijõudude hinnangul on Tondiraba jäähalli auditi tulemused murettekitavad, mistõttu peaksid asja uurima kõrgemad menetlusorganid tuvastamaks reaalseid seaduserikkumisi.

IRL, eesotsas Raivo Aegiga, tuli kohalike omavalitsuste valimistele Tallinnas suure korruptsioonivastase kampaaniaga. See, mida värskeim audit Tondiraba jäähalli kohta ütleb, ilmestab kõike seda, millele erakond juhtis tähelepanu. Audit toob jäähalli kohta välja mitmeid murenoote ning peaks andma põhjust kõrgemate menetlusorganite sekkumiseks.

„Mõned asjad on seal [jäähallis] päris käest ära,“ ütles Tallinna linnavolikogu opositsiooni liige ja endine kaitsepolitsei juht Aeg väikese imestusega. „On mingid fiktiivsed arved, kus arve on nagu esitatud, aga kontroll ei tuvasta, mis selle eest saadud on. Võib vaid oletada, miks selliseid fiktiivseid arveid kirjutatakse – raha tekitamiseks.“

Raivo Aeg Foto: Robin Roots

Samal teemal

Õhku jääb küsimus, miks oli vaja nii asju ajada. Tallinna sisekontrolöri teenistuse järelevalve osakonna auditi lõpparuandes Tondiraba jäähalli kohta seisab, et ühe ettevõtte kuue arve puhul jääb õhku kahtlus, et tegemist võib olla fiktiivsete arvetega, kuna viimaste kohta puudus dokument. Samas ei osanud selgitusi anda asutuse juhtkond ning ettevõtte esindaja väitis ise, et arveid esitati ilma mingit teenust osutamata.

Aegi märkuse järgi hakkab kõik pihta juhtimisalastest äpardustest, viidates jäähalli juhatajale Elena Glebovale, kes vaatamata ametikohale ei osale tegelikult asutuse juhtimises, vaid täidab ainult esindusfunktsiooni.

2014. aastal määrati linnavalitsuse istungiga Glebova juhatajaks ning toonane linnapea Edgar Savisaar pidas seda igati heaks valikuks. „Ta [Glebova] tõepoolest teab, mida selles ametis peab tegema, milliseid tulemusi on vaja saavutada, ja nagu ta ise ütles, ta tahab ikkagi Eesti iluuisutamise, Eesti spordi maailmakaardile tagasi viia,“ muljetas toona Savisaar Delfile, märkides ühtlasi, et Glebova juhikogemuste olemasolust tähtsamad on tema omadused professionaalina (iluuisutamises).

Audit toob välja, et Glebova esmane ülesanne oli käivitada asutuse tegevus ja komplekteerida koosseis. Põhitöökoha kõrvalt kulutab ta aga mitmeid tunde laste iluuisutamise treeningute läbi viimiseks. Kuna treenitavaid on vähe, ei segavat selline kõrvaltegevus Glebova põhitööd. Auditeerijad on seevastu skeptilisemad.

Probleemide nimekiri on tegelikult pikk ja mitmekesine: „Asutus ei registreeri nõuetekohaselt dokumente ning selleks ei ole loodud ka ühtset dokumendiregistrit“; „Lisaks ametlikule hinnakirjale on asutus koostanud asutusesisese hinnakirja, mis on ametliku hinnakirjaga vastuolus ning milles on määratud hinnad ka sellistele teenustele, mida ametlikus hinnakirjas üldse ei ole“; „Ühelgi juhul ei korraldanud asutus hanget ise“; „Ostuarvete analüüsimisel tuvastasid auditeerijad ka hulgaliselt tellitud teenuseid, mis ei olnud põhjendatud“; „Varaga seotud puudustest tuvastasid auditeerijad, et vara on arvele võetud hankelepingust erineva maksumusega või erinevas koguses või ei olnud vara üldse arvele võetud“; „Kõige raskemad rikkumised tuvastati jäähalli tehnohooldustööde ja heakorrateenuse hanke puhul. Mõlema hanke puhul rikuti rängalt mitut riigihangete seaduse nõuet, mille eest võib juriidilist isikut karistada rahatrahviga. Nende rikkumiste puhul võib tegu olla ka karistusseadustiku paragrahvis 300 sätestatud kuriteoga (hankelepingu sõlmimine seaduse kohaselt nõutavat riigihankemenetlust korraldamata menetluses osalejale eelise andmise eesmärgil)“.

Kuigi audit märgib, et olemasolev juhtkond on ametisse sobimatu, ei mõtle Glebova tagasiastumisele.

Reformierakonna aseesimees Tallinna volikogus Õnne Pillak, kes on varasemalt teinud arupärimisi Tondiraba jäähalli kohta, ütleb, et Glebova juhitud asutus on korduvalt seadust rikkunud. „Aruandes on välja toodud tõsised kahtlused ja rikkumised, muuhulgas kahtlused võimalikule korruptsioonile, mis aastaks linnavalitsuses sahtlisse pandi. Minu ettepanek on, et tehtud audit saadetaks õiguskaitseorganitele hinnangu andmiseks,“ arvab Pillak. „Kui esitatud kahtlused vastavad tõele ning Tondiraba jäähalli juht Jelena Glebova on nendele rikkumistele vaadanud läbi sõrmede, siis ei saa ta juhi kohal jätkata.“

Õnne Pillak Foto: STANISLAV MOSHKOV

Tallinna volikogu revisjonikomisjoni esimees, sotside ridadesse kuuluv Helve Särgava lubas auditiga tutvuda ning siis oma seisukohad välja käia. „Kuna nimetatud objekt ei ole eraomand, siis maksumaksja peab teadma, kuhu ja kuidas tema makse on kasutatud. Võin küll kindlasti öelda, et antud audit ei ole riigisaladus, mida tuleb hoida seitsme luku taga,“ lisas Särgava, viidates linnavalitsuse pressiosakonna väitele, et auditi puhul on tegu nii salajase dokumendiga, et seda ei tohi meedias avaldada.

Helve Särgava Foto: TIINA KÕRTSINI

Raivo Aeg on paranduste osas skeptilisem. „Me ei tea, kas parandused on sisse viidud. Tegelikult ei tehta selle auditiga mitte midagi. Jäetakse lihtsalt kuskile sahtlisse ja rohkem mitte midagi. Kui [Tallinna linnavalitsusel] on tahe kord majja lüüa, siis minu arvates oleks pidanud andma need [auditis välja toodud episoodid] menetlusasutustele kontrolliks: kas on eksitud seadusandluse vastu?“

Opositsiooni poolelt lubas Aeg linnavalitsusele esitada päringuid, et Tallinna asjaajamist läbipaistvamaks teha.