Eesti uudised

Elena Glebova: ma ei ole tagasiastumisele mõelnud!

Lisatud sisekontrolöri aruanne. 

TONDIRABA SPORDIHALL KIHAB KORRALAGEDUSEST: juhtimisvead, kaos hangete korraldamisel ja tõsine korruptsioonioht (50)

Geidi Raud, Kristjan Väli, 23. november 2017 15:25
Tondiraba jäähalli avamine 2014. aasta augustis. Foto: Mati Hiis
Ehkki spordikeskuse juhina figureerib endine tippsportlane Jelena Glebova, siis linnavalitsuse sisekontroll leidis, et reaalselt ei jaga endine iluuisutaja juhtimisest suurt midagi ja otsuseid teeb hoopis tema asetäitja.

Õhtuleht sai täna kätte aasta eest valminud, kuid seejärel asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud dokumendi, milles paljastus Tondiraba spordihalli juhtimisel tehtud vead. Linnavalitsuse pressiosakonna (Raepressi) esindaja raius esiti, et tegemist on nii salajase dokumendiga, et seda ei tohiks meedias mingil juhul avaldada. Ka märkis ta, et sellele ei saa ka linnavalitsuse kommentaari, sest seda dokumenti justkui ei eksisteerikski.

Samal teemal

„Te ei saa kajastada asja, millele on seatud juurdepääsupiirang. Tegemist on eksitusega, eksimine on inimlik. Kõik inimesed eksivad,“ sõnas ta.

„Kui dokument ei ole avalikustamiseks, siis nii ongi. Dokumenti ei määrata asutusesiseseks kasutamiseks kergekäeliselt. Seal on konkreetsed põhjused, miks kehtestatakse kasutamispiirang. See sai avalikuks kellegi näpuvea tõttu,“ jätkas ta.“ Kas dokument salastati seal sisalduvate rikkumiste varjamiseks? „Selle jaoks on vastav seadus, mis ütleb, mis puhkudel või mis põhjusel on üks või teine dokument kuulutatud asutusesiseseks kasutamiseks.“ 

Peagi saabus aga Õhtulehe linnavalitsuse pressiteenistuselt kiri, et kõnealusele dokumendile juurdepääsu piiramise alus on nüüdseks ära langenud ning dokument peabki olema avalik.

Tondiraba spordihalli siseauditi lõpparuandes on välja toodud kümneid punkte, millest suurem osa viitab täielikule korralagedusele, mõned isegi korruptsiooniohule:

* „Asutuses ei registreeri nõutekohaselt dokumente ning selleks ei ole loodud ka ühtset dokumendiregistrit";

* „Lisaks ametlikule hinnakirjale on asutus koostanud asutusesisese hinnakirja, mis on ametliku hinnakirjaga vastuolus ning milles on määratud hinnad ka sellistele teenustele, mida ametlikus hinnakirjas üldse ei ole";

* „Ühelgi juhul ei korraldanud asutus hanget ise";

* „Ostuarvete analüüsimisel tuvastasid auditeerijad ka hulgaliselt tellitud teenuseid, mis ei olnud põhjendatud;

* „Kõige raskemad rikkumised tuvastati jäähalli tehnohooldustööde ja heakorrateenuse hanke puhul. Mõlema hanke puhul rikuti rängalt mitut riigihangete seaduse nõuet, mille eest võib juriidilist isikut karistada rahatrahviga. Nende rikkumiste puhul võib tegu olla ka karistusseadustiku paragrahvis 300 sätestatud kuriteoga (hankelepingu sõlmimine seaduse kohaselt nõutavat riigihankemenetlust korraldamata menetluses osalejale eelise andmise eesmärgil)". 

Linnavalitsuse pressiteenistus ei vastanud küsimusele, kas viimasest punktist oleks pidanud teavitama või on teavitatud ka politseid. Kommentaariks dokumendi sisule saatis Raepress hoopiski Tallinna linnavalitsuse selle nädala istungi protokolli, kus oli arutlusel juba aasta aega tagasi koostatud auditiaruanne.

Protokollis seisab muu hulgas, et istungil otsustati auditi käigus saadud informatsioon ja soovitused teadmiseks võtta, tagada Tallinna spordi- ja noorsooametil jätkuv juhendamine ja järelvalve Tondiraba spordikeskusele ning kaaluda järelauditi korraldamise vajadust. 

Glebova: praeguseks on kõik probleemid kõrvaldatud

Punkt sisuga: „Ka muud auditeerijate seas tuvastatud süstemaatilised puudused ja rikkumised asutuste tegevuses annavad aimu, et sellises koosseisus on juhtkond ametisse sobimatu,“ on aga otsene kivi spordihalli juhataja Jelena Glebova kapsaaeda.

Kui Glebovalt, kelle määras sellesse ametisse 2014. aasta suvel toonane Tallinna linnapea Edgar Savisaar, asjale kommentaari küsida, palub ta küsimused saata e-mailile. „Ma olen praegu koosolekul,“ märkis ta. 

Paari tunni pärast saadabki ta vastused. Küsimusele, kas ta on mõeldnud tagasiastumisele, vastab ta eitavalt. „Ei ole mõelnud, vaid vastupidi, auditi analüüs oli väga kasulik, auditis tehtud ettepanekuid on võetud arvesse ja selles välja toodud kitsaskohad on parandatud. Tänaseks on asutuses asjaajamine korraldatud nõuetekohaselt sh registreeritakse asutuse tegevuse käigus loodud ja saabunud dokumendid vastavates registrites. Koostöös Tallinna spordi- ja noorsooametiga on hinnakiri põhjalikult läbi töötatud, vajalikud teenused on hinnakirja lisatud ja hinnad on fikseeritud,“ selgitab ta.

Kommenteerides aruandes olevat fakti, et Tondiraba spordihall ei teinud ühtegi hanget ise, märgib Glebova, et Tallinna spordi- ja noorsooametiga kooskõlas osteti hange sisse, kuna asutuses ei olnud sellel ajal vastava kogemusega töötajat. „Tänaseks oleme ka veendunud, et kõik sisseostetud teenused on vajalikud ja põhjendatud. Piiratud eelarve tingimustes peame väga täpselt läbi mõtlema iga ostu otstarbekust. Nüüd on meil ka väga kõrge pädevusega tehnilie juht ja kõik riigihanked korraldame ise koostöös ameti juristiga.“

Audit: keskust ei juhtinud Glebova

Spordikeskust juhtis Glebova asemel tegelikult aga keskerakondlasest ärimees Mart Aare. Hoolimata sellest, et Aare on kindlasti pädev – kaugemas minevikus on ta olnud Narva abilinnapea ning Tallinna linnavolikogu liige – polnud Glebova poolt talle delegeeritud töö seadusega päris kooskõlas. Auditi järgi tegutses mees spordihalli juhtimisel sisuliselt omapead ning tema üle puudus kontroll. Auditi teinud sisekontroll soovitas auditis kõigele lisaks Aare ametist vabastada. „Rikkumised tuvastati peamiselt juhataja asetäitja vastutusalas,“ põhjendati auditis.

„Aga vaata, ma ei tööta seal ammust ilma,“ köhib Aare hääle puhtaks ning soovitab pöörduda Glebova poole, kui pöörduda tema poole küsimustega jäähalli auditi kohta. „Minul lõppes leping ära käesoleva aasta alguses. Aga Glebova: tema on juhataja, käib seal, annab aru, vastutab selle pärast,“ lisab ta.

Mispärast te spordikeskusest lahkuma pidite? „Ei, mul ei ole midagi. Noh, igal inimesel oma isiklikud põhjused ja mul on selle joon all. Tegelen enda isiklikke asjadega ja rohkem ei saa ma sel teemal rääkida,“ ütleb mees lõpetuseks.

Tondiraba jäähalli tööd kureeriva Tallinna spordi- ja noorsooameti juhataja Rein Ilves on hetkel Sveitšis ning ei saa telefonis spordikeskust puudutavatele küsimustele vastata.

„Ma õhtul hotelli jõudes võin vastata,“ ütleb ta. Ilves rääkis 2016. aasta kevadel Delfile antud intervjuus, et enne kui võib rääkida juhtkonna vahetusest, tuleb auditi tulemused ära oodata. 

Tondiraba spordikeskuse sisekontrollisüsteemi hindamise lõppraport väljastati mullu novembris.

Rahaasjad kui puder ja kapsad

Audit toob välja, et jäähalli ärimudel ei ole praktiline ning finantsiline eesmärk, et kolme kuni viie aasta jooksul peaks hall suutma oma kulud ise katta, pole auditeerijate arust reaalne. Seda suuresti kuna kompleksi ülapidamiskulud on ligi kaks korda suuremad kui tulud.

Sisekontrolli käigus tuli välja ka probleem ääretult segaste kulutuste kohta.

„Telliti garderoobiteenust, mida väidetavalt spordikeskus tegelikult ei paku, osteti asutuse sõidukile parkimiskoha teenust Mustamäe, kuigi kompleks asub Lasnamäel,“ seisab aruandes.

Kaheldav oli ka tarnijate valik. Näiteks uiskude teritust telliti ettevõttelt, mille tegevusalaks oli hulgikaubandus ning mille 2014. ja 2015. aasta majandusaruanded ja maksudeklaratsioonid olid esitamata.

„Ühe konkreetse ettevõttega seotud kuue arve puhul jäi auditeerijatele kahtlus, et tegemist võib olla fiktiivsete arvetega, kuna nende kohta puudus dokumentatsioon, asutuse juhtkond ei suutnud nende tausta põhjendada ning ettevõtte esindaja ise väitis, et arveid esitati ilma mingit teenust osutamata,“ seisab auditis.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee